Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5 20.. Cemal Süreya Turgut Uyar Ece Ayhan Verilen şairlerin bağlı bulunduğu toplulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy

5
20.. Cemal Süreya
Turgut Uyar
Ece Ayhan
Verilen şairlerin bağlı bulunduğu toplulukla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızda 1980 sonrası şiirinin seçkin örnek-
lerini vermiştir.
B) Savaş, yaşanan yoksulluk, siyasi baskı ve id

5 20.. Cemal Süreya Turgut Uyar Ece Ayhan Verilen şairlerin bağlı bulunduğu toplulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Edebiyatımızda 1980 sonrası şiirinin seçkin örnek- lerini vermiştir. B) Savaş, yaşanan yoksulluk, siyasi baskı ve ideolojik catışmalar söz konusu şairleri karamsarlığa sürük- lemiştir. C) Anlam yer yer kapalı ya dalbulanıktır, çağrışımlara yaslandığı için anlamın sınırları belirsizdir. D) Şiirin dış kalıbında ortak bir eğilim yoktur, her bi- çimde yazılır, yeni biçimler denenir. E) Var olan kök ve eklerle var olmayan kelimeler türe- tilerek anlam sınırları zorlanmıştır. BRY AYT-5 Deneme (EA)