Soru:

5. 4 5 6 3 2 1 Yukarıda verilen benzen halkası için aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) 1 konumuna OH grubu, 2 konumun

5.
4
5 6
3 2
1
Yukarıda verilen benzen halkası için aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) 1 konumuna OH grubu, 2 konumuna da CH3 grubu bağ-
lanırsa, adi o - oksi toluendir.
B) 1 ve 4 konumlarına birer metil grubu bağlandığında, adı
p - ksilen olur.

5. 4 5 6 3 2 1 Yukarıda verilen benzen halkası için aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) 1 konumuna OH grubu, 2 konumuna da CH3 grubu bağ- lanırsa, adi o - oksi toluendir. B) 1 ve 4 konumlarına birer metil grubu bağlandığında, adı p - ksilen olur. C) 1 konumuna -NH₂ grubu bağlanırsa, adı anilin olur. D) 1 konumuna -OH grubu bağlanırsa, su çözeltisi bazik olur. E) 1 konumuna -COOH grubu bağlanırsa, sulu çözeltisi asidik olur.

Soru Çözümünü Göster