Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. Afyonkarahisar ÖDM/LGS- Mart 2023 (Deneme 4) Bir iş yerinde şubat ayında çalışan erkek - kadın personel sayısı dağılımı Grafi

5.
Afyonkarahisar ÖDM/LGS- Mart 2023 (Deneme 4)
Bir iş yerinde şubat ayında çalışan erkek - kadın
personel sayısı dağılımı Grafik 1'de verilmiştir.
690
270
240
3K
120°
Erkek
Grafik 1: Şubat Ayı Personel Sayısı Dağılımı
Bu iş yerinde mart ayının ilk iş günü

5. Afyonkarahisar ÖDM/LGS- Mart 2023 (Deneme 4) Bir iş yerinde şubat ayında çalışan erkek - kadın personel sayısı dağılımı Grafik 1'de verilmiştir. 690 270 240 3K 120° Erkek Grafik 1: Şubat Ayı Personel Sayısı Dağılımı Bu iş yerinde mart ayının ilk iş gününde 3 kadın pe- sonel işten ayrılmış, 6 erkek personel işe başlamıştır. İş yerinde mart ayında çalışan erkek - kadin personel sayısı dağılımı ise Grafik 2'de verilmiştir. 121 Kadın Erkek Kadın Grafik 2: Mart Ayı Personel Sayısı Dağılımı 24k 2K Buna göre, bu iş yerinde şubat ayında çalışan personel sayısı kaçtır? A56 B) 60 PROB 3K-3 6. Kenar uzunluğu 12√2 cm olan kare şeklindeki bir kâ- ğıt Şekil 1'deki gibi önce dikey sonra yatay olarak tam tim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi 7. 0 1 Şekil 1'de üzerine c ikisi cetve de Şekil B I. Daha sa cetvel üz de Şekil en üstte E noktas Şekil 3