Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Daire Grafiği Soruları

13. Bir ilçede zeka oyunları yarışmasında, yarışan öğrenci
sayısının oyun türüne göre dağılımı aşağıdaki daire
grafiğinde gösterilmiştir.
12k
154
69 150
120°
goº
36
gk
: Mangala
: Satranç
: Koridor
B) 72
23.2=66
36
Mangala yarışmasına katılan kız ve erkek öğrenci
sayısı eşit ve 32'den fazladır.
Buna göre bu 3 yarışmaya katılan öğrenci sayısı
en az kaçtır?
A) 40
AT
360
84
-210
150
34 617
DY96
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
13. Bir ilçede zeka oyunları yarışmasında, yarışan öğrenci sayısının oyun türüne göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. 12k 154 69 150 120° goº 36 gk : Mangala : Satranç : Koridor B) 72 23.2=66 36 Mangala yarışmasına katılan kız ve erkek öğrenci sayısı eşit ve 32'den fazladır. Buna göre bu 3 yarışmaya katılan öğrenci sayısı en az kaçtır? A) 40 AT 360 84 -210 150 34 617 DY96
6
5
Jogome Testi (02)
Aşağıdaki sütun grafiğinde bir kırtasiyedeki ürünlerden bazılarının adet alış fiyatları TL cinsinden verilmiştir.
Alış Fiyatı (TL)
0
Kalem
Cetvel
Silgi
Pergel
Aşağıdaki tabloda ise, sütun grafiğinde verilen ürünlerden her birine uygulanacak kâr oranları gösterilmiştir.
Ürün
Kalem
Cetvel
Silgi
Pergel
Kâr Oranı
3/4
2/5
2/3
1/4
mot
Ürünler
C) 9
Bu ürünlerin adet satış fiyat dağılımının dairesel grafiği çizilirse kaleme ait daire diliminin merkez açısı 140° oluyor.
Buna göre bu kırtasiyedeki 1 adet kalemin alış fiyatı kaç TL'dir?
A) 7
B) 8
D) 10
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
6 5 Jogome Testi (02) Aşağıdaki sütun grafiğinde bir kırtasiyedeki ürünlerden bazılarının adet alış fiyatları TL cinsinden verilmiştir. Alış Fiyatı (TL) 0 Kalem Cetvel Silgi Pergel Aşağıdaki tabloda ise, sütun grafiğinde verilen ürünlerden her birine uygulanacak kâr oranları gösterilmiştir. Ürün Kalem Cetvel Silgi Pergel Kâr Oranı 3/4 2/5 2/3 1/4 mot Ürünler C) 9 Bu ürünlerin adet satış fiyat dağılımının dairesel grafiği çizilirse kaleme ait daire diliminin merkez açısı 140° oluyor. Buna göre bu kırtasiyedeki 1 adet kalemin alış fiyatı kaç TL'dir? A) 7 B) 8 D) 10
afiğinde bir manav
aki ay yapmış
atışlarında bi
e göre bir s
rece olur?
e, 8.
200
Defter
SC
5 gün boyunca toplam 20 silgi satıldığına göre kırtasiyenin günlük kazancı ortalama kaç TL'dir?
A) 200
B) 196
C180
200
600
t
Woo Pra
Faruk'un bir ay boyunca çözdüğü soru sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ders Adi
A) 3997
2160
12/37
Matematik
Fen Bilimleri
B) 3987
2160
7827
369
Matematik Fen B.
60° 60°
Sosyal B.
540
20.4 =
20.10= 200
50. 14 = 200
360
Çözdüğü Soru Sayısı
Faruk çözdüğü 400 tane fen bilimleri sorusunun %90'ını doğru yapmıştır. Tüm branşlardaki doğru soru sayılarının da
ğılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir.
A 200
400². go
B 600
Grafik: Dört Branştaki Doğru Sayılarının Dağılımı
150
Türkçe
+30=125-30
9.80 1596
Sosyal Bilgiler
gop
DYTIS
Türkçe
t
C) 3750
2160
7590
C 480
1050
800
1850
Faruk her dersin sorularının yarısından fazlasını doğru çözdüğüne göre bir ay boyunca çözdüğü soru sayısı
en fazla kaçtır?
360
2160 62 222
3
D) 3690
<<-2160
1530
Y₁
al
Bui
mu
Coaching Son Says
Fork
AE
Gordiği 400
eloğn
Pen
Grafits Dort
coo
the fan
doemistir. Tem bic
Sa
bronstad Do
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
afiğinde bir manav aki ay yapmış atışlarında bi e göre bir s rece olur? e, 8. 200 Defter SC 5 gün boyunca toplam 20 silgi satıldığına göre kırtasiyenin günlük kazancı ortalama kaç TL'dir? A) 200 B) 196 C180 200 600 t Woo Pra Faruk'un bir ay boyunca çözdüğü soru sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ders Adi A) 3997 2160 12/37 Matematik Fen Bilimleri B) 3987 2160 7827 369 Matematik Fen B. 60° 60° Sosyal B. 540 20.4 = 20.10= 200 50. 14 = 200 360 Çözdüğü Soru Sayısı Faruk çözdüğü 400 tane fen bilimleri sorusunun %90'ını doğru yapmıştır. Tüm branşlardaki doğru soru sayılarının da ğılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. A 200 400². go B 600 Grafik: Dört Branştaki Doğru Sayılarının Dağılımı 150 Türkçe +30=125-30 9.80 1596 Sosyal Bilgiler gop DYTIS Türkçe t C) 3750 2160 7590 C 480 1050 800 1850 Faruk her dersin sorularının yarısından fazlasını doğru çözdüğüne göre bir ay boyunca çözdüğü soru sayısı en fazla kaçtır? 360 2160 62 222 3 D) 3690 <<-2160 1530 Y₁ al Bui mu Coaching Son Says Fork AE Gordiği 400 eloğn Pen Grafits Dort coo the fan doemistir. Tem bic Sa bronstad Do
Ürün
Miktar
(kg)
Kabak Biber Patlican Domates
120
240
300
420
Yukarıdaki tablo bir tarlada yıllık üretilen
ürünlerin miktarını göstermektedir.
Buna göre bu veriler daire grafiği ile
gösterilirse domatese ait daire dilimin
merkez açısı kaç derece olur?
A) 80
B) 100
C) 140
D) 160
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Ürün Miktar (kg) Kabak Biber Patlican Domates 120 240 300 420 Yukarıdaki tablo bir tarlada yıllık üretilen ürünlerin miktarını göstermektedir. Buna göre bu veriler daire grafiği ile gösterilirse domatese ait daire dilimin merkez açısı kaç derece olur? A) 80 B) 100 C) 140 D) 160
15. Bir oteldeki 360 turistin cinsiyetlerine göre sayıca dağılımı 1.grafikte ve belirli sayıda evli çift ayrıldıktan
sonra kalan turistlerin sayıca dağılımı 2.grafikte gösterilmiştir.
Bayan
150°
Bay
1. Grafik
Buna göre bu otelden ayrılan turist sayısı kaçtır?
A) 90
B) 120
Bayan
Bay
120°
2.Grafik
C) 150
D) 180
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
15. Bir oteldeki 360 turistin cinsiyetlerine göre sayıca dağılımı 1.grafikte ve belirli sayıda evli çift ayrıldıktan sonra kalan turistlerin sayıca dağılımı 2.grafikte gösterilmiştir. Bayan 150° Bay 1. Grafik Buna göre bu otelden ayrılan turist sayısı kaçtır? A) 90 B) 120 Bayan Bay 120° 2.Grafik C) 150 D) 180
un
13. Aşağıdaki tabloda bir yardım kampanyasında bazı
illerden toplanan oyuncakların sayıları verilmiştir.
Tablo: İllerden Toplanan Oyuncak Sayıları
Oyuncak Sayıları
İller
İstanbul
İzmir
Çanakkale
Bursa
Edirne
24000
18000
20000
12000
Tablodaki veriler daire grafiği ile gösterildiğinde
Bursa ilinden toplanan oyuncakların sayısını gös-
teren dilimin merkez açısı 64° olduğuna göre Bur-
sa ilinden toplanan oyuncak sayısı kaçtır?
A) 16000
B) 17500
C) 18000
D) 20000
MA
15.
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
un 13. Aşağıdaki tabloda bir yardım kampanyasında bazı illerden toplanan oyuncakların sayıları verilmiştir. Tablo: İllerden Toplanan Oyuncak Sayıları Oyuncak Sayıları İller İstanbul İzmir Çanakkale Bursa Edirne 24000 18000 20000 12000 Tablodaki veriler daire grafiği ile gösterildiğinde Bursa ilinden toplanan oyuncakların sayısını gös- teren dilimin merkez açısı 64° olduğuna göre Bur- sa ilinden toplanan oyuncak sayısı kaçtır? A) 16000 B) 17500 C) 18000 D) 20000 MA 15.
5.
Afyonkarahisar ÖDM/LGS- Mart 2023 (Deneme 4)
Bir iş yerinde şubat ayında çalışan erkek - kadın
personel sayısı dağılımı Grafik 1'de verilmiştir.
690
270
240
3K
120°
Erkek
Grafik 1: Şubat Ayı Personel Sayısı Dağılımı
Bu iş yerinde mart ayının ilk iş gününde 3 kadın pe-
sonel işten ayrılmış, 6 erkek personel işe başlamıştır.
İş yerinde mart ayında çalışan erkek - kadin personel
sayısı dağılımı ise Grafik 2'de verilmiştir.
121
Kadın
Erkek
Kadın
Grafik 2: Mart Ayı Personel Sayısı Dağılımı
24k
2K
Buna göre, bu iş yerinde şubat ayında çalışan
personel sayısı kaçtır?
A56
B) 60
PROB
3K-3
6. Kenar uzunluğu 12√2 cm olan kare şeklindeki bir kâ-
ğıt Şekil 1'deki gibi önce dikey sonra yatay olarak tam
tim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi
7.
0
1
Şekil 1'de
üzerine c
ikisi cetve
de Şekil
B
I.
Daha sa
cetvel üz
de Şekil
en üstte
E noktas
Şekil 3
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
5. Afyonkarahisar ÖDM/LGS- Mart 2023 (Deneme 4) Bir iş yerinde şubat ayında çalışan erkek - kadın personel sayısı dağılımı Grafik 1'de verilmiştir. 690 270 240 3K 120° Erkek Grafik 1: Şubat Ayı Personel Sayısı Dağılımı Bu iş yerinde mart ayının ilk iş gününde 3 kadın pe- sonel işten ayrılmış, 6 erkek personel işe başlamıştır. İş yerinde mart ayında çalışan erkek - kadin personel sayısı dağılımı ise Grafik 2'de verilmiştir. 121 Kadın Erkek Kadın Grafik 2: Mart Ayı Personel Sayısı Dağılımı 24k 2K Buna göre, bu iş yerinde şubat ayında çalışan personel sayısı kaçtır? A56 B) 60 PROB 3K-3 6. Kenar uzunluğu 12√2 cm olan kare şeklindeki bir kâ- ğıt Şekil 1'deki gibi önce dikey sonra yatay olarak tam tim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi 7. 0 1 Şekil 1'de üzerine c ikisi cetve de Şekil B I. Daha sa cetvel üz de Şekil en üstte E noktas Şekil 3
10. Umut'un oyuncak kutusunda sarı, mavi ve kırmızı renkli toplam 60 adet yapboz parçası vardır. Bu ku-
tudaki yapboz parçalarının renklerine göre dağılımları aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Kutudaki Yapboz Parçalarının
Renklerine Göre Dağılımı
Sarı
D
2
Mavi
Kirmizi
M
Me
S
MMC
Sc
SC SCMCM,
M
Umut kutudaki parçalardan bazılarını kullanarak yukarıdaki kaplumbağa figürünü oluşturmuştur. Son
durumda kutuda kalan sarı yapboz parça sayısı mavi yapboz parça sayısının 2 katıdır.
Buna göre, verilen daire grafiğinde kırmızı yapboz parça sayısının merkez açısı kaç derecedir?
A) 160
B) 150
C) 130
D) 120
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
10. Umut'un oyuncak kutusunda sarı, mavi ve kırmızı renkli toplam 60 adet yapboz parçası vardır. Bu ku- tudaki yapboz parçalarının renklerine göre dağılımları aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Grafik: Kutudaki Yapboz Parçalarının Renklerine Göre Dağılımı Sarı D 2 Mavi Kirmizi M Me S MMC Sc SC SCMCM, M Umut kutudaki parçalardan bazılarını kullanarak yukarıdaki kaplumbağa figürünü oluşturmuştur. Son durumda kutuda kalan sarı yapboz parça sayısı mavi yapboz parça sayısının 2 katıdır. Buna göre, verilen daire grafiğinde kırmızı yapboz parça sayısının merkez açısı kaç derecedir? A) 160 B) 150 C) 130 D) 120
Bir unlu mamüller fırınında sadece simit, poğaça, börek ve ekmek üretilmektedir. Bu fırında bir günde üretilen
ürünlerin sayıların dağılımı Grafik 1'de, börek ve poğaça sayılarının çeşitlerine göre dağılımları Grafik 2 ve Grafik
3'te gösterilmiştir.
Grafik 1: Fırında Üretilen Ürünlerin
Sayılarına Göre Dağılımı
A) 81
Ekmek
160°
80
Simit
40°
80⁰
Börek
B) 93
Poğaça
Grafik 2: Börek Sayılarının Çeşitlerine
Göre Dağılımı
C) 100
Ispanaklı Peynirli
270
Grafik 3: Poğaça Sayılarının Çeşitlerine
Göre Dağılımı
Bu fırında bir günde üretilen ekmek sayısının 500'den az olduğu bilindiğine göre üretilen ıspanaklı börek sayısı
en fazla kaçtır?
Zeytinli Kaşarlı
16311
D) 108
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Bir unlu mamüller fırınında sadece simit, poğaça, börek ve ekmek üretilmektedir. Bu fırında bir günde üretilen ürünlerin sayıların dağılımı Grafik 1'de, börek ve poğaça sayılarının çeşitlerine göre dağılımları Grafik 2 ve Grafik 3'te gösterilmiştir. Grafik 1: Fırında Üretilen Ürünlerin Sayılarına Göre Dağılımı A) 81 Ekmek 160° 80 Simit 40° 80⁰ Börek B) 93 Poğaça Grafik 2: Börek Sayılarının Çeşitlerine Göre Dağılımı C) 100 Ispanaklı Peynirli 270 Grafik 3: Poğaça Sayılarının Çeşitlerine Göre Dağılımı Bu fırında bir günde üretilen ekmek sayısının 500'den az olduğu bilindiğine göre üretilen ıspanaklı börek sayısı en fazla kaçtır? Zeytinli Kaşarlı 16311 D) 108
toma göre,
den hangisidir?
A) 4x+2y+1
C) x²+2x+1
B) x2+6
D) x 4x +4
Temmuz ayında toplam 40-ton-satilan-Grünlerin satış
miktarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda
verilen A, B, C, D.ve.E harflerine karşılık gelen sayılar
sırasıyla küçükten büyüğe sıralanmış ardışık doğal
sayılardır.
Tablo : Ürünlerin Temmuz Ayı Satış Miktarları
Ürünler
Buğday
pa
Mar
Yulaf
Çavdar
B 63
Satış Miktarı (ton)
A
B
C
2
Bu satış miktarları dare granginde gösterildiğinde
yulafa ait daire diliminin merkez açısı kaç derece-
dir?
A) 54
C) 72
E
D) 81
18
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
toma göre, den hangisidir? A) 4x+2y+1 C) x²+2x+1 B) x2+6 D) x 4x +4 Temmuz ayında toplam 40-ton-satilan-Grünlerin satış miktarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda verilen A, B, C, D.ve.E harflerine karşılık gelen sayılar sırasıyla küçükten büyüğe sıralanmış ardışık doğal sayılardır. Tablo : Ürünlerin Temmuz Ayı Satış Miktarları Ürünler Buğday pa Mar Yulaf Çavdar B 63 Satış Miktarı (ton) A B C 2 Bu satış miktarları dare granginde gösterildiğinde yulafa ait daire diliminin merkez açısı kaç derece- dir? A) 54 C) 72 E D) 81 18
"t
tu
8.
360
5²
1916
A) 45
56
Bir futbol takımının 2020-2021 sezonunda atığı 120 golün golleri atan futbolculara göre dağılımı aşağıdaki dair
grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: 2020 2021 Sezonunda Futbolcuların Attığı Gol Sayılarının Dağılımı
120
62 +9
122:
4-14=
Tarik
B) 55
Muzaffer, % 25
Ceyhun, % 20
CO
Fatih, % 30
Bu takımın 2021-2022 sezonunda da toplamda 120 gol attığı ve Tarık'ın önceki sezona göre 9 gol fazla attığı bilin-
mektedir.
Arda, % 20
Buna göre bu takımın 2021-2022 sezonunda toplam gol sayısının golleri atan futbolculara göre dağılımını
gösteren daire grafiği çizildiğinde Tarık'ın gol sayısını temsil eden dilimin merkez açısı kaç derece olur?
C) 65
D) 75
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
"t tu 8. 360 5² 1916 A) 45 56 Bir futbol takımının 2020-2021 sezonunda atığı 120 golün golleri atan futbolculara göre dağılımı aşağıdaki dair grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: 2020 2021 Sezonunda Futbolcuların Attığı Gol Sayılarının Dağılımı 120 62 +9 122: 4-14= Tarik B) 55 Muzaffer, % 25 Ceyhun, % 20 CO Fatih, % 30 Bu takımın 2021-2022 sezonunda da toplamda 120 gol attığı ve Tarık'ın önceki sezona göre 9 gol fazla attığı bilin- mektedir. Arda, % 20 Buna göre bu takımın 2021-2022 sezonunda toplam gol sayısının golleri atan futbolculara göre dağılımını gösteren daire grafiği çizildiğinde Tarık'ın gol sayısını temsil eden dilimin merkez açısı kaç derece olur? C) 65 D) 75
n
6.
Pantolon üretimi yapan bir dikim atolyesinde çalışan işçinin günlük sekizer saatlik mesai süresi içerisin-
de otuzar adet pantolon dikmeleri gerekmektedir. Haftanın bir günü mesaiye başlayan üç işçinin ilk beş
saatin sonunda dikimini tamamladıkları pantolon sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösteril-
miştir.
Grafik: Ilk Bez Saatte Dikilen Pantolon Sayıları Dağılımı
A) 30
13h
105°
1. işsiz g
3. işçi
120°
2. işçi
135
Geriye kalan 3 saatte 2. işçinin dikeceği 14 adet pantolon kalmıştır.
Buna göre 3. işçi, dikmesi gereken pantolonların yüzde kaçını son üç saatte dikecektir?
B) 35
C) 40
D) 45
enilen be
a sayıda
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
n 6. Pantolon üretimi yapan bir dikim atolyesinde çalışan işçinin günlük sekizer saatlik mesai süresi içerisin- de otuzar adet pantolon dikmeleri gerekmektedir. Haftanın bir günü mesaiye başlayan üç işçinin ilk beş saatin sonunda dikimini tamamladıkları pantolon sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösteril- miştir. Grafik: Ilk Bez Saatte Dikilen Pantolon Sayıları Dağılımı A) 30 13h 105° 1. işsiz g 3. işçi 120° 2. işçi 135 Geriye kalan 3 saatte 2. işçinin dikeceği 14 adet pantolon kalmıştır. Buna göre 3. işçi, dikmesi gereken pantolonların yüzde kaçını son üç saatte dikecektir? B) 35 C) 40 D) 45 enilen be a sayıda
4. Aylık maaşı net 18000 TL olan Ahmet, aylık harcamalarının dağılımını daire grafiğinde gösteriyor.
Grafik: Ahmet'in Aylık Harcamaları
Yiyecek Eğitim
80°
5200 TL
B) 50
Faturalar
Kira
%20
Diğer
Grafikte faturalara ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü, diğer harcamalara ait dilimin merkez açısının
ölçüsünden 24° azdır.
Buna göre faturalara ait diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 40
C) 64
D) 84
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
4. Aylık maaşı net 18000 TL olan Ahmet, aylık harcamalarının dağılımını daire grafiğinde gösteriyor. Grafik: Ahmet'in Aylık Harcamaları Yiyecek Eğitim 80° 5200 TL B) 50 Faturalar Kira %20 Diğer Grafikte faturalara ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü, diğer harcamalara ait dilimin merkez açısının ölçüsünden 24° azdır. Buna göre faturalara ait diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 40 C) 64 D) 84
Grafik: Bir Ailenin Aylık Harcamaları
Kira
44°
Seglin
108
100⁰
Gida/36⁰
A) 400
72⁰
Yeğitim
Diğer
4 ve 5. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.
Sağlık
Kira
Gıda
Diğer
Eğitim
. Grafiğe göre sağlık için 540 TL harcayan bir
ailenin gıda harcaması kaç TL'dir?
B) 460
C) 500
B) 260 C) 280
D) 520
- Ailenin aylık harcaması 1800 TL ise kirası ne
kadardır?
A) 220
D) 320
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Grafik: Bir Ailenin Aylık Harcamaları Kira 44° Seglin 108 100⁰ Gida/36⁰ A) 400 72⁰ Yeğitim Diğer 4 ve 5. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız. Sağlık Kira Gıda Diğer Eğitim . Grafiğe göre sağlık için 540 TL harcayan bir ailenin gıda harcaması kaç TL'dir? B) 460 C) 500 B) 260 C) 280 D) 520 - Ailenin aylık harcaması 1800 TL ise kirası ne kadardır? A) 220 D) 320
BÖLÜM
20. Bir boyacı elinde bulunan eşit miktardaki mavi, kırmızı, mor ve yeşil renklerde bulunan dort bo
lirli oranlarda karıştırarak bir binayı boyamaktadır. Kullanılan boyaların başlangıçtaki ve boyay
ya başladıktan sonra geçen belli bir zaman sonunda kalan boyaların renklerine göre miktarla
grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Kullanılan Boya Miktarı (Kg)
DENEME SINAVI
A
Hil
A) Grafik: Kalan Boya Miktarının Dağılımı
120°
120°
C) Grafik: Kalan Boya Miktarının Dağılımı
MATEMATİK
144⁰
36°
Mavi
Kırmızı
Mor
Yeşil
Boya yağımına başlandıktan bir süre sonra bu boyalardan biri bitiyor. Biten boyanın başlangıçtakı
tarı kadar temin edilerek diğer boyalardan biri bitene kadar boya yapımına devam ediliyor.
42
Buna göre son durumda kalan boya miktarlarının kilogram cinsinden dağılımını gösterer
grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
SIIF
A
B
SONO
mor biter.
Başlangıçtaki Boya Miktarı
Boya Yapılmaya Başladıktan Sonra Geçen
Belirli Bir Zaman Sonunda Kalan Boya Miktan
144°
düşül
72⁰
Adi
Dita
grecer
yonis
B) Grafik: Kalan Boya Miktarının Da
Sing
150⁰
D) Grafik: Kalan Boya Miktarın
MATEMATIK TESTİ BİT
FEN BİLİMLERİ TESTINE C
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
BÖLÜM 20. Bir boyacı elinde bulunan eşit miktardaki mavi, kırmızı, mor ve yeşil renklerde bulunan dort bo lirli oranlarda karıştırarak bir binayı boyamaktadır. Kullanılan boyaların başlangıçtaki ve boyay ya başladıktan sonra geçen belli bir zaman sonunda kalan boyaların renklerine göre miktarla grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Kullanılan Boya Miktarı (Kg) DENEME SINAVI A Hil A) Grafik: Kalan Boya Miktarının Dağılımı 120° 120° C) Grafik: Kalan Boya Miktarının Dağılımı MATEMATİK 144⁰ 36° Mavi Kırmızı Mor Yeşil Boya yağımına başlandıktan bir süre sonra bu boyalardan biri bitiyor. Biten boyanın başlangıçtakı tarı kadar temin edilerek diğer boyalardan biri bitene kadar boya yapımına devam ediliyor. 42 Buna göre son durumda kalan boya miktarlarının kilogram cinsinden dağılımını gösterer grafiği aşağıdakilerden hangisidir? SIIF A B SONO mor biter. Başlangıçtaki Boya Miktarı Boya Yapılmaya Başladıktan Sonra Geçen Belirli Bir Zaman Sonunda Kalan Boya Miktan 144° düşül 72⁰ Adi Dita grecer yonis B) Grafik: Kalan Boya Miktarının Da Sing 150⁰ D) Grafik: Kalan Boya Miktarın MATEMATIK TESTİ BİT FEN BİLİMLERİ TESTINE C
(TL)
Hediye Çeki (TL)
60x
70x
80x
90x
10 X
7
tane alan Ece, kazandığı hediye çekinin tamamıyla beğendiği çorap-
kilerden hangisidir?
+6/x+
+6
olan
z böl- 18. Gaz devi Jüpiter, Güneş Sistemi'mizin en büyük geze-
genidir. Aşağıdaki grafik Jüpiter'deki gazların dağılımını
göstermektedir.
san-
jida-
+ 6)²
C) 8
9a
20x1
30x-IS
%10 Ar
%90 H₂
D) 9
Jüpiter gezegeninde H₂ miktarı "3a" cebirsel ifadesi
ile gösterilirse, gezegendeki Ar miktarı hangi cebir-
sel ifadeye karşılık gelir?
ter
B) a
Ca
Ar →Argon gazı
H₂ → Hidrojen gazı
7
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
(TL) Hediye Çeki (TL) 60x 70x 80x 90x 10 X 7 tane alan Ece, kazandığı hediye çekinin tamamıyla beğendiği çorap- kilerden hangisidir? +6/x+ +6 olan z böl- 18. Gaz devi Jüpiter, Güneş Sistemi'mizin en büyük geze- genidir. Aşağıdaki grafik Jüpiter'deki gazların dağılımını göstermektedir. san- jida- + 6)² C) 8 9a 20x1 30x-IS %10 Ar %90 H₂ D) 9 Jüpiter gezegeninde H₂ miktarı "3a" cebirsel ifadesi ile gösterilirse, gezegendeki Ar miktarı hangi cebir- sel ifadeye karşılık gelir? ter B) a Ca Ar →Argon gazı H₂ → Hidrojen gazı 7