Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (10p) Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde toplumcu şiiri

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (10p)
Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde toplumcu şiirin öncüsü olan
edebiyatımızda serbest
şiirin de ilk örneklerini vermiştir.
Latin Amerikalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in öncüsü

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (10p) Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde toplumcu şiirin öncüsü olan edebiyatımızda serbest şiirin de ilk örneklerini vermiştir. Latin Amerikalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in öncüsü olduğu akımının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri Nazlı Eray, İhsan Oktay Anar ve Latife Tekin'dir. “Bayrak Şairi” olarak da bilinen ....... Anf.. Ninatt............., millî edebiyat anlayışına bağlı şiirler yazmıştır. Postmodernizmde yazarın din, siyaset, resim, müzik gibi farklı alanlara ait metinlerin özelliklerini pastiş, parodi, ironi gibi tekniklerle kendi metnine yerleştirmesine denir. Eserlerinde köy ve kasaba gerçeğini işleyen Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt gibi sanatçılar; eğilimle/ anlayışla yazmışlardır.