Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. Aşkın mizahi bir söylemle şiirde yer alması, Birinci Yeni şair- leri ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Garip şairlerin

5. Aşkın mizahi bir söylemle şiirde yer alması, Birinci Yeni şair-
leri ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Garip şairlerinin
şiirlerinde aşkı algılayış ve yaşayış, sevgili ve âşık figürleri
mizahın çerçevesinde ortak bir yenilik arayışı içinde ele al

5. Aşkın mizahi bir söylemle şiirde yer alması, Birinci Yeni şair- leri ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Garip şairlerinin şiirlerinde aşkı algılayış ve yaşayış, sevgili ve âşık figürleri mizahın çerçevesinde ortak bir yenilik arayışı içinde ele alın- maktadır. Daha sonraki dönemlerde bu anlayışı sürdüren şairler olmuştur. Aşkı mizahi bir perspektifle ele alan şairler arasında ---, -, - gibi isimleri sayabiliriz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez? A) Orhan Veli Kanık B) Melih Cevdet Anday C) Oktay Rifat D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Salah Birsel