Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. < Atasözlerinde çocuk terbiyesi konusunda anne babalara yol gösterecek ilkeler de yer almaktadır. (1) Bazıları çocuğun yaşamı

5.
<
Atasözlerinde çocuk terbiyesi konusunda anne babalara yol
gösterecek ilkeler de yer almaktadır. (1) Bazıları çocuğun
yaşamında oyunun çok önemli bir yeri olduğundan bahseder.
(II) Bazıları anne babaların israrcı olmalarının çocuklar üze-
rinde olumsuz

5. < Atasözlerinde çocuk terbiyesi konusunda anne babalara yol gösterecek ilkeler de yer almaktadır. (1) Bazıları çocuğun yaşamında oyunun çok önemli bir yeri olduğundan bahseder. (II) Bazıları anne babaların israrcı olmalarının çocuklar üze- rinde olumsuz etki bırakacağına dikkat çeker. (III) Bazı atasöz- leri çocuklara bir sorumluluk verildiğinde onları başıboş bırak- manın doğru olmadığı ve ebeveynin de bu sürece dâhil olarak yardımcı olması gerektiği vurgulanmıştır. (IV) Atasözlerinde çocuğun eğitiminde elinden gelen her türlü gayreti gösteren ama istediği sonuca ulaşamayan anne babalar da unutulma- mıştır. (V) Atasözleri arasında çocuk sahibi olmayı olumsuz bir durum olarak nitelendirenler de bulunmaktadır. Atasözleriyle ilgili bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin aşağıda verilen örneği yanlıştır? A) (1) Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz. B) (II) Çok söyleme, arsız edersin; aç bırakma, hırsız edersin. C) (III) Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. D) (IV) İyi nasihat verilir, iyi ad verilmez. E) (V) Baba oğluna bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.