Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Atatürk Dönemi'nde yapılan hukuki düzenlemelerin amacı genel olarak cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devle

5. Atatürk Dönemi'nde yapılan hukuki düzenlemelerin
amacı genel olarak cumhuriyetçilik, halkçılık,
milliyetçilik, laiklik, devletçilik ve inkılapçilik temel
ilkelerine göre Türk hukukunu geliştirmekti.
Bu amaçlar doğrultusunda yapılan düzenlemeler
arasında

5. Atatürk Dönemi'nde yapılan hukuki düzenlemelerin amacı genel olarak cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik ve inkılapçilik temel ilkelerine göre Türk hukukunu geliştirmekti. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Adli kapitülasyonlara son verilmesi B) Kanunlar karşısında vatandaşlar arasında din ve mezhep farkının ortadan kaldırılması C) Tek kadınla evlilik ve resmî nikâh zorunluluğunun getirilmesi Q₁ DTekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanması E) Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkilerine son verilmesi