Soru:

5. Bizans hükümdarı I. Manuel Kommenos, güçlenen ve hızla büyüyen Türkiye Selçuklularini Anadolu'dan atmak için harekete geçmişt

5. Bizans hükümdarı I. Manuel Kommenos,
güçlenen ve hızla büyüyen Türkiye
Selçuklularini Anadolu'dan atmak için
harekete geçmiştir. Ancak 1176 yılında
yapılan Miryokefalon Savaşı'nı kaybet-
miştir.
Miryokefalon Savaşı'nın;
I. Türkiye Selçuklu Devleti sınır

5. Bizans hükümdarı I. Manuel Kommenos, güçlenen ve hızla büyüyen Türkiye Selçuklularini Anadolu'dan atmak için harekete geçmiştir. Ancak 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı'nı kaybet- miştir. Miryokefalon Savaşı'nın; I. Türkiye Selçuklu Devleti sınırlarını batıya doğru genişletmiştir. II. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. III. Bizans, savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir. sonuçlarından hangileri daha çok siya- si nitelik taşımaktadır? A) Yalnız 1 ( (B) I ve II C) I ve II D) II ve III I, II ve III

Soru Çözümünü Göster