Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. D) II ve III E) I, II ve III Emevi halifesi Abdülmelik zamanına kadar, İslam ülkelerinde resmî yazışmalar o ülkenin diliyle y

5.
D) II ve III
E) I, II ve III
Emevi halifesi Abdülmelik zamanına kadar, İslam
ülkelerinde resmî yazışmalar o ülkenin diliyle ya-
pılmaktaydı. Ancak Halife Abdülmelik bütün İslam
ülkelerinde resmî dilin Arapça olmasını istemiştir.
Abdülmelik'in bu tutumun

5. D) II ve III E) I, II ve III Emevi halifesi Abdülmelik zamanına kadar, İslam ülkelerinde resmî yazışmalar o ülkenin diliyle ya- pılmaktaydı. Ancak Halife Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmî dilin Arapça olmasını istemiştir. Abdülmelik'in bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A) Arapçanın İslam ülkelerine yayılmasına B Arap milliyetçiliğinin güç kazanmasına C) Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daral- masina SO 4mm Arapçanın farklı dillerin etkisi altında kalmasına E) Arapların toplumda ayrıcalıklı hâle gelmesine