Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. DENEME SINAVI / TYT / FEN 14. ourpor Madde X Y Z Erime Noktası (°C) A) Yalnız II -10 -5 D) I, II ve III -20 Kaynama Noktası (

5. DENEME SINAVI / TYT / FEN
14.
ourpor
Madde
X
Y
Z
Erime
Noktası (°C)
A) Yalnız II
-10
-5
D) I, II ve III
-20
Kaynama
Noktası (°C)
80
Yukarıdaki tabloda saf X,Y ve Z maddelerinin deniz sevi-
yesinde erime ve kaynama noktaları verilmiştir.
Buna göre,
Molek

5. DENEME SINAVI / TYT / FEN 14. ourpor Madde X Y Z Erime Noktası (°C) A) Yalnız II -10 -5 D) I, II ve III -20 Kaynama Noktası (°C) 80 Yukarıdaki tabloda saf X,Y ve Z maddelerinin deniz sevi- yesinde erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre, Moleküller arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişki y>x> Z'dir. Oda koşullarında üçü de sıvı haldedi III. Oda koşullarında buhar basıncı en büyük olan Zs visidir. B) I ve III 110 IV. Deniz seviyesinde suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığın- da üçü de hal değiştirir. yargılarından hangileri doğrudur? 70 E) II, III ve IV C) II ve IV