Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık Soruları

7.
-26
-68
• 12.10²¹ tane Hg atomu yandığında Hg₂0 oluşurken
0,146 kkal ısı açığa çıkıyor.
0,5 mol Cr, CrO bileşiğine dönüşürken 46 kkal ısı açı-
ğa çıkıyor.
Buna göre,
Hg₂O + Cr→ CrO + 2Hg
tepkimesinin AH değeri kaçtır? (NA: 6.1023)
A) +48,7
B) 77,4
D) -106,5
E)-77,4
C) -48,7
10
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
7. -26 -68 • 12.10²¹ tane Hg atomu yandığında Hg₂0 oluşurken 0,146 kkal ısı açığa çıkıyor. 0,5 mol Cr, CrO bileşiğine dönüşürken 46 kkal ısı açı- ğa çıkıyor. Buna göre, Hg₂O + Cr→ CrO + 2Hg tepkimesinin AH değeri kaçtır? (NA: 6.1023) A) +48,7 B) 77,4 D) -106,5 E)-77,4 C) -48,7 10
3. Isı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili,
1. Sağlıklı insan vücudunun ısısı 36,5°C'dir.
NISıcaklığı büyük olan maddeden sıcaklığı düşük olana
sıcaklık akışı gerçekleşir.
H. Sıcaklıkları eşit olan iki madde temas ettirilirse ısı akı-
şi gözlenmez.
verilen cümlelerden hangileri yanlıştır?
Aral
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
3. Isı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili, 1. Sağlıklı insan vücudunun ısısı 36,5°C'dir. NISıcaklığı büyük olan maddeden sıcaklığı düşük olana sıcaklık akışı gerçekleşir. H. Sıcaklıkları eşit olan iki madde temas ettirilirse ısı akı- şi gözlenmez. verilen cümlelerden hangileri yanlıştır? Aral A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
7
Örnek
A Buhar basıncı (mmHg)
X Y Z
760
70 88 105
→Sıcaklık (°C)
Aynı ortamda bulunan X, Y ve Z sivila-
rına ait buhar basıncı - sıcaklık grafiği
yukarıda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki soruları ce-
vaplayınız.
1. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en küçük
olan sıvı hangisidir? Z
2. Aynı sıcaklıkta en uçucu olan sivi
hangisidir?
X
3. Aynı ortamda kaynamaları sırasın-
da buhar basınçları arasındaki iliş-
ki nasıldır?
X=4=4
4. Aynı ortamda kaynama noktaları ara-
sındaki ilişki nasıldır?
z>y>x
6.
5. Hangi sıvılar kesinlikle saf değildir?
6. Aynı sıcaklıkta özdeş kaplarda buhar
basınçları arasındaki ilişki nasıldır?
X >4>*
7. Aynı sıcaklıkta moleküller arası çe-
kim kuvvetleri en küçük olan sivi
hangisidir?
X
Slusse
5
6
7
8
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
7 Örnek A Buhar basıncı (mmHg) X Y Z 760 70 88 105 →Sıcaklık (°C) Aynı ortamda bulunan X, Y ve Z sivila- rına ait buhar basıncı - sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki soruları ce- vaplayınız. 1. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en küçük olan sıvı hangisidir? Z 2. Aynı sıcaklıkta en uçucu olan sivi hangisidir? X 3. Aynı ortamda kaynamaları sırasın- da buhar basınçları arasındaki iliş- ki nasıldır? X=4=4 4. Aynı ortamda kaynama noktaları ara- sındaki ilişki nasıldır? z>y>x 6. 5. Hangi sıvılar kesinlikle saf değildir? 6. Aynı sıcaklıkta özdeş kaplarda buhar basınçları arasındaki ilişki nasıldır? X >4>* 7. Aynı sıcaklıkta moleküller arası çe- kim kuvvetleri en küçük olan sivi hangisidir? X Slusse 5 6 7 8
8.
1. Yoğurttan ayran yapılması
II. Petrol oluşumu
III. Havadan azot gazı eldesi
IV. Hamurun mayalanması
Yukarıdaki olayların sınıflandırılması aşağıdakilerden
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Fiziksel değişme
A)
B)
C)
D)
E)
1
I ve III
Il ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
Kimyasal değişme
II, III ve IV
Il ve IV
I ve III
IV
I
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
8. 1. Yoğurttan ayran yapılması II. Petrol oluşumu III. Havadan azot gazı eldesi IV. Hamurun mayalanması Yukarıdaki olayların sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Fiziksel değişme A) B) C) D) E) 1 I ve III Il ve IV I, II ve III II, III ve IV Kimyasal değişme II, III ve IV Il ve IV I ve III IV I
P, gazi
6
8
672
6. I. 1 tane O₂ molekülü gramdır.
2
32
NA
II. 2N tane oksijen atomu içeren oksijen gazı 32 gramdır.
A
tane O, molekülü 1 gramdır.
III.
32
NA
IV. N tane oksijen atomu içeren oksijen gazı 0,5 moldür.
A
V. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan oksijen
gazı 16 gramdır.
Yukarıda oksijen ile ilgili verilen yargılardan hangisi
yanlıştır? (O: 16, Avogadro sayısı: N₁)
A) 1 B) II
C) III D) IV E) V
MOL KAVRAMI VE KİMYASAL HESAPLAMALA
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
P, gazi 6 8 672 6. I. 1 tane O₂ molekülü gramdır. 2 32 NA II. 2N tane oksijen atomu içeren oksijen gazı 32 gramdır. A tane O, molekülü 1 gramdır. III. 32 NA IV. N tane oksijen atomu içeren oksijen gazı 0,5 moldür. A V. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan oksijen gazı 16 gramdır. Yukarıda oksijen ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır? (O: 16, Avogadro sayısı: N₁) A) 1 B) II C) III D) IV E) V MOL KAVRAMI VE KİMYASAL HESAPLAMALA
Saf bir X katısı için aşağıdaki grafiklerden hangileri çi-
zilebilir?
Sıcaklık (°C)
A) Yalnız I
Isı (kal)
D) II ve III
Sıcaklık (°C)
(B) I ve II
||
Isı (kal)
Katı kütlesi
k-
E) I, II ve III
31
C) I ve III
Isı (kal)
|||
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Saf bir X katısı için aşağıdaki grafiklerden hangileri çi- zilebilir? Sıcaklık (°C) A) Yalnız I Isı (kal) D) II ve III Sıcaklık (°C) (B) I ve II || Isı (kal) Katı kütlesi k- E) I, II ve III 31 C) I ve III Isı (kal) |||
11.
Buhar basıncı (mmHg)
760
0
X
D) II ve III
52
80
Sıcaklık (°C)
X ve Y sıvılarının buhar basıncı - sıcaklık grafiği yukarıda
verilmiştir.
Buna göre,
1. Aynı koşullarda kaynama noktaları Y > X tir.
II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan Y dir.
III. Deniz seviyesinde X in kaynama sıcaklığı 52° dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
11. Buhar basıncı (mmHg) 760 0 X D) II ve III 52 80 Sıcaklık (°C) X ve Y sıvılarının buhar basıncı - sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, 1. Aynı koşullarda kaynama noktaları Y > X tir. II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan Y dir. III. Deniz seviyesinde X in kaynama sıcaklığı 52° dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
APOIEMI
13. Saf X SIVISının 1 atmosfer basınç altında ağzı açık kap-
ta Isıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda veril-
miştir.
54
10
0
Sıcaklık (°C)
A) Yalnız 1
15
T
Siul
Buna göre, 15. ve 35. dakikalar arasında;
Talso!!!
Buhar basıncı 4
Sıvının yoğunluğu → hal desisimp
D) V
35
W. Potansiyel enerjisi
niceliklerinden hangileri değişmez?
Zaman (dk)
B) Yalniz II
EX, II ve III
Yalnız III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
APOIEMI 13. Saf X SIVISının 1 atmosfer basınç altında ağzı açık kap- ta Isıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda veril- miştir. 54 10 0 Sıcaklık (°C) A) Yalnız 1 15 T Siul Buna göre, 15. ve 35. dakikalar arasında; Talso!!! Buhar basıncı 4 Sıvının yoğunluğu → hal desisimp D) V 35 W. Potansiyel enerjisi niceliklerinden hangileri değişmez? Zaman (dk) B) Yalniz II EX, II ve III Yalnız III
sektir.
T
1
1
1
1
1
1
#
T
F
1
12
Kovalent bağlı bileşiklerin tümü için,
1. Oda koşullarında gaz hâlde bulunur.
II Moleküler yapılıdır.
küler
III. Metal atomları arasında ortaklaşa elektron kullanımı
ile oluşur.
IV. Kaynama sıcaklıkları iyonik bileşiklerden daha
düşüktür.
?
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız II
B) II ve I
D) I, II e IV
C) II ye IV
E) Ie III
E) INI
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
sektir. T 1 1 1 1 1 1 # T F 1 12 Kovalent bağlı bileşiklerin tümü için, 1. Oda koşullarında gaz hâlde bulunur. II Moleküler yapılıdır. küler III. Metal atomları arasında ortaklaşa elektron kullanımı ile oluşur. IV. Kaynama sıcaklıkları iyonik bileşiklerden daha düşüktür. ? yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız II B) II ve I D) I, II e IV C) II ye IV E) Ie III E) INI
10. 25 °C'deki saf suyun ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman
grafiği aşağıdaki gibidir.
99
25
A Sıcaklık (°C)
0
Zaman
Buna göre, Isıtma işleminin yapıldığı ortamın basın-
ci aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 760 mmHg
C) 740 mmHg
E) 0,90 atm
B) 750 mmHg
D) 0,95 atm
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
10. 25 °C'deki saf suyun ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıdaki gibidir. 99 25 A Sıcaklık (°C) 0 Zaman Buna göre, Isıtma işleminin yapıldığı ortamın basın- ci aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 760 mmHg C) 740 mmHg E) 0,90 atm B) 750 mmHg D) 0,95 atm
açıklar.
Olmaz
Özünü
3. X, Y ve Z sıvılarından biri su, biri etil alkol biri de etil
alkollü su çözeltisidir.
Joyu lsviizu..
Aynı sıcaklıktaki bu sıvılardan buhar basıncı en yük-
sek olan X, en düşük olan Z olduğuna göre, sıvıların
doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde
yapılmıştır?
X
A) Etil alkol
B) Etil alkol
C) Etil alkollü su
D) Etil alkollü su
E) Su
Y
Etil alkollü su
Su
Su
Etil alkol
Etil alkollü su
Z
Su
Etil alkollü su
Etil alkol
Su
Etil alkol
6.
ubla
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
açıklar. Olmaz Özünü 3. X, Y ve Z sıvılarından biri su, biri etil alkol biri de etil alkollü su çözeltisidir. Joyu lsviizu.. Aynı sıcaklıktaki bu sıvılardan buhar basıncı en yük- sek olan X, en düşük olan Z olduğuna göre, sıvıların doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır? X A) Etil alkol B) Etil alkol C) Etil alkollü su D) Etil alkollü su E) Su Y Etil alkollü su Su Su Etil alkol Etil alkollü su Z Su Etil alkollü su Etil alkol Su Etil alkol 6. ubla
1. Aşağıda 1 atm basınç altında gerçekleşen bazı olaylar ve
olay sırasında meydana gelen hål değişimleri verilmiştir.
eşleştirmelerinden
Buna göre, olay hâl değişimi
hangisi yanlıştır
Olay
AH₂O(s)→ H₂O(g)
L(K)
CO₂(k) → CO₂(g)
Na(k) → Na(s)
C6H12O6(S) C6H₁2O6(k)
B₂(g)
Fasikül Bitirn
g⇒ k₂
Hâl değişimi
Kaynama
Kırağılaşma
Süblimleşme
Erime
Donma
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
1. Aşağıda 1 atm basınç altında gerçekleşen bazı olaylar ve olay sırasında meydana gelen hål değişimleri verilmiştir. eşleştirmelerinden Buna göre, olay hâl değişimi hangisi yanlıştır Olay AH₂O(s)→ H₂O(g) L(K) CO₂(k) → CO₂(g) Na(k) → Na(s) C6H12O6(S) C6H₁2O6(k) B₂(g) Fasikül Bitirn g⇒ k₂ Hâl değişimi Kaynama Kırağılaşma Süblimleşme Erime Donma
Testokul
32
E) kikadan sonra X'in kinetik enerjisi azalır.
6. Kaynama noktası 55°C olan ve oda koşullarında ağzı
açık bir kapta bulunan 100 gram X (Sıvısı tamamen
buharlaşana kadar ısıtılıyor.
Buna göre, bu olayla ilgili çizilen,
od 'den itibaren
ASIVI kütlesi (g)
100
k. E
Zaman
D) II ve III
55
Potansiyel enerjisi
55
Sıcaklık (°C)
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
||
Sıcaklık (°C)
- Zaman
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Testokul 32 E) kikadan sonra X'in kinetik enerjisi azalır. 6. Kaynama noktası 55°C olan ve oda koşullarında ağzı açık bir kapta bulunan 100 gram X (Sıvısı tamamen buharlaşana kadar ısıtılıyor. Buna göre, bu olayla ilgili çizilen, od 'den itibaren ASIVI kütlesi (g) 100 k. E Zaman D) II ve III 55 Potansiyel enerjisi 55 Sıcaklık (°C) grafiklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II || Sıcaklık (°C) - Zaman C) I ve III E) I, II ve III
lama Testi - 6
5. Saf X maddesinin sıcaklığının zamana bağlı değişimi
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
Zaman (dk)
80
0
Dr.
78
1
78 78 75 72
2
3
4
5
70
6
Buna göre, X ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
AX maddesi soğutulmuştur.
B) 78°C'de potansiyel enerjisi azalır. X
70°C'de madde katı ise 80°C'de sivi-hâldedir.
DX, başlangıçta sıvı ise X'in bu koşullarda kaynama
sıcaklığı 78°C'dir.
✓
E) 3 dakikadan sonra X'in kinetik enerjisi azalır.
donma
noktas
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
lama Testi - 6 5. Saf X maddesinin sıcaklığının zamana bağlı değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman (dk) 80 0 Dr. 78 1 78 78 75 72 2 3 4 5 70 6 Buna göre, X ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AX maddesi soğutulmuştur. B) 78°C'de potansiyel enerjisi azalır. X 70°C'de madde katı ise 80°C'de sivi-hâldedir. DX, başlangıçta sıvı ise X'in bu koşullarda kaynama sıcaklığı 78°C'dir. ✓ E) 3 dakikadan sonra X'in kinetik enerjisi azalır. donma noktas
5.) X, Y ve Z maddelerinin 35 °C'deki fiziksel
leri sırasıyla gaz, katı ve sıvıdır.
Bu maddelerin erime ve kaynama noktala
verilmiştir.
Madde
A)
B)
C)
D)
E)
X
Y
Z
Erime
noktası (°C)
-10
||
20
Buna göre yukarıdaki tabloda I, II ve III ile
gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi
gelebilir?
30
20
30
40
50
||
24
70
50
20
Kaynama
noktası (°C)
1
80
|||
60
|||
48
26
76
28
42
11
y
8.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
5.) X, Y ve Z maddelerinin 35 °C'deki fiziksel leri sırasıyla gaz, katı ve sıvıdır. Bu maddelerin erime ve kaynama noktala verilmiştir. Madde A) B) C) D) E) X Y Z Erime noktası (°C) -10 || 20 Buna göre yukarıdaki tabloda I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? 30 20 30 40 50 || 24 70 50 20 Kaynama noktası (°C) 1 80 ||| 60 ||| 48 26 76 28 42 11 y 8.
2.
Madde
X
Y
Z
A) Yalnız X
E. N.(°C)
-10
5
34
1 atm basınçta erime ve kaynama nokta-
ları verilen X, Y ve Z saf maddelerinden
hangileri, suyun donma sıcaklığından oda
sıcaklığına kadar ısıtıldığında sıvı halde gö-
rülmez?
B) Yalnız Y
D) X ve Y
K. N.(°C)
54
80
196
C) Yalnız Z
E) Y ve Z
Palme Yayınevi
5
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
2. Madde X Y Z A) Yalnız X E. N.(°C) -10 5 34 1 atm basınçta erime ve kaynama nokta- ları verilen X, Y ve Z saf maddelerinden hangileri, suyun donma sıcaklığından oda sıcaklığına kadar ısıtıldığında sıvı halde gö- rülmez? B) Yalnız Y D) X ve Y K. N.(°C) 54 80 196 C) Yalnız Z E) Y ve Z Palme Yayınevi 5