Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık Soruları

7.
-26
-68
• 12.10²¹ tane Hg atomu yandığında Hg₂0 oluşurken
0,146 kkal ısı açığa çıkıyor.
0,5 mol Cr, CrO bileşiğine dönüşürken 46 kkal ısı açı-
ğa çıkıyor.
Buna göre,
Hg₂O + Cr→ CrO + 2Hg
tepkimesinin AH değeri kaçtır? (NA: 6.1023)
A) +48,7
B) 77,4
D) -106,5
E)-77,4
C) -48,7
10
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
7. -26 -68 • 12.10²¹ tane Hg atomu yandığında Hg₂0 oluşurken 0,146 kkal ısı açığa çıkıyor. 0,5 mol Cr, CrO bileşiğine dönüşürken 46 kkal ısı açı- ğa çıkıyor. Buna göre, Hg₂O + Cr→ CrO + 2Hg tepkimesinin AH değeri kaçtır? (NA: 6.1023) A) +48,7 B) 77,4 D) -106,5 E)-77,4 C) -48,7 10
Saf bir X katısı için aşağıdaki grafiklerden hangileri çi-
zilebilir?
Sıcaklık (°C)
A) Yalnız I
Isı (kal)
D) II ve III
Sıcaklık (°C)
(B) I ve II
||
Isı (kal)
Katı kütlesi
k-
E) I, II ve III
31
C) I ve III
Isı (kal)
|||
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Saf bir X katısı için aşağıdaki grafiklerden hangileri çi- zilebilir? Sıcaklık (°C) A) Yalnız I Isı (kal) D) II ve III Sıcaklık (°C) (B) I ve II || Isı (kal) Katı kütlesi k- E) I, II ve III 31 C) I ve III Isı (kal) |||
APOIEMI
13. Saf X SIVISının 1 atmosfer basınç altında ağzı açık kap-
ta Isıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda veril-
miştir.
54
10
0
Sıcaklık (°C)
A) Yalnız 1
15
T
Siul
Buna göre, 15. ve 35. dakikalar arasında;
Talso!!!
Buhar basıncı 4
Sıvının yoğunluğu → hal desisimp
D) V
35
W. Potansiyel enerjisi
niceliklerinden hangileri değişmez?
Zaman (dk)
B) Yalniz II
EX, II ve III
Yalnız III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
APOIEMI 13. Saf X SIVISının 1 atmosfer basınç altında ağzı açık kap- ta Isıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda veril- miştir. 54 10 0 Sıcaklık (°C) A) Yalnız 1 15 T Siul Buna göre, 15. ve 35. dakikalar arasında; Talso!!! Buhar basıncı 4 Sıvının yoğunluğu → hal desisimp D) V 35 W. Potansiyel enerjisi niceliklerinden hangileri değişmez? Zaman (dk) B) Yalniz II EX, II ve III Yalnız III
10. 25 °C'deki saf suyun ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman
grafiği aşağıdaki gibidir.
99
25
A Sıcaklık (°C)
0
Zaman
Buna göre, Isıtma işleminin yapıldığı ortamın basın-
ci aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 760 mmHg
C) 740 mmHg
E) 0,90 atm
B) 750 mmHg
D) 0,95 atm
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
10. 25 °C'deki saf suyun ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıdaki gibidir. 99 25 A Sıcaklık (°C) 0 Zaman Buna göre, Isıtma işleminin yapıldığı ortamın basın- ci aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 760 mmHg C) 740 mmHg E) 0,90 atm B) 750 mmHg D) 0,95 atm
1. Aşağıda 1 atm basınç altında gerçekleşen bazı olaylar ve
olay sırasında meydana gelen hål değişimleri verilmiştir.
eşleştirmelerinden
Buna göre, olay hâl değişimi
hangisi yanlıştır
Olay
AH₂O(s)→ H₂O(g)
L(K)
CO₂(k) → CO₂(g)
Na(k) → Na(s)
C6H12O6(S) C6H₁2O6(k)
B₂(g)
Fasikül Bitirn
g⇒ k₂
Hâl değişimi
Kaynama
Kırağılaşma
Süblimleşme
Erime
Donma
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
1. Aşağıda 1 atm basınç altında gerçekleşen bazı olaylar ve olay sırasında meydana gelen hål değişimleri verilmiştir. eşleştirmelerinden Buna göre, olay hâl değişimi hangisi yanlıştır Olay AH₂O(s)→ H₂O(g) L(K) CO₂(k) → CO₂(g) Na(k) → Na(s) C6H12O6(S) C6H₁2O6(k) B₂(g) Fasikül Bitirn g⇒ k₂ Hâl değişimi Kaynama Kırağılaşma Süblimleşme Erime Donma
Testokul
32
E) kikadan sonra X'in kinetik enerjisi azalır.
6. Kaynama noktası 55°C olan ve oda koşullarında ağzı
açık bir kapta bulunan 100 gram X (Sıvısı tamamen
buharlaşana kadar ısıtılıyor.
Buna göre, bu olayla ilgili çizilen,
od 'den itibaren
ASIVI kütlesi (g)
100
k. E
Zaman
D) II ve III
55
Potansiyel enerjisi
55
Sıcaklık (°C)
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
||
Sıcaklık (°C)
- Zaman
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Testokul 32 E) kikadan sonra X'in kinetik enerjisi azalır. 6. Kaynama noktası 55°C olan ve oda koşullarında ağzı açık bir kapta bulunan 100 gram X (Sıvısı tamamen buharlaşana kadar ısıtılıyor. Buna göre, bu olayla ilgili çizilen, od 'den itibaren ASIVI kütlesi (g) 100 k. E Zaman D) II ve III 55 Potansiyel enerjisi 55 Sıcaklık (°C) grafiklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II || Sıcaklık (°C) - Zaman C) I ve III E) I, II ve III
lama Testi - 6
5. Saf X maddesinin sıcaklığının zamana bağlı değişimi
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
Zaman (dk)
80
0
Dr.
78
1
78 78 75 72
2
3
4
5
70
6
Buna göre, X ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
AX maddesi soğutulmuştur.
B) 78°C'de potansiyel enerjisi azalır. X
70°C'de madde katı ise 80°C'de sivi-hâldedir.
DX, başlangıçta sıvı ise X'in bu koşullarda kaynama
sıcaklığı 78°C'dir.
✓
E) 3 dakikadan sonra X'in kinetik enerjisi azalır.
donma
noktas
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
lama Testi - 6 5. Saf X maddesinin sıcaklığının zamana bağlı değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman (dk) 80 0 Dr. 78 1 78 78 75 72 2 3 4 5 70 6 Buna göre, X ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AX maddesi soğutulmuştur. B) 78°C'de potansiyel enerjisi azalır. X 70°C'de madde katı ise 80°C'de sivi-hâldedir. DX, başlangıçta sıvı ise X'in bu koşullarda kaynama sıcaklığı 78°C'dir. ✓ E) 3 dakikadan sonra X'in kinetik enerjisi azalır. donma noktas
5. X ve Y maddeleri için,
● X SIVISI içinde Y maddesi çözünüyor.
X Sivisi bulunan kaba Y maddesi atıldığında
buhar basıncı düşüyor.
bilgileri verilmiştir.
●
Br
Cq Hy
Buna göre, X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) X ve Y'nin çözeltisi iletkendir.
B) Daha fazla Y çözünürse iletkenlik değişmez.
C) X daha uçucudur.
D) Y moleküler çözünmüştür.
E) Y'nin mol kesri artarsa buhar basıncı da artar.
215
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
5. X ve Y maddeleri için, ● X SIVISI içinde Y maddesi çözünüyor. X Sivisi bulunan kaba Y maddesi atıldığında buhar basıncı düşüyor. bilgileri verilmiştir. ● Br Cq Hy Buna göre, X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) X ve Y'nin çözeltisi iletkendir. B) Daha fazla Y çözünürse iletkenlik değişmez. C) X daha uçucudur. D) Y moleküler çözünmüştür. E) Y'nin mol kesri artarsa buhar basıncı da artar. 215
5.
Kaynama noktası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların
kaynama noktası yüksektir.+
B) Sıvının üzerindeki basınç artırılırsa kaynama noktası
artar.
+
C) Aynı ortamda şekerli suyun kaynamaya başlama
noktası saf sudan yüksektir.
D) Yemekler düdüklü tencerede normal tencereye göre
daha uzun sürede pişer.
E) Sıvı miktarı ve ısıtıcı gücü kaynama noktasını
etkilemez.+
4.A 5.D
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
5. Kaynama noktası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların kaynama noktası yüksektir.+ B) Sıvının üzerindeki basınç artırılırsa kaynama noktası artar. + C) Aynı ortamda şekerli suyun kaynamaya başlama noktası saf sudan yüksektir. D) Yemekler düdüklü tencerede normal tencereye göre daha uzun sürede pişer. E) Sıvı miktarı ve ısıtıcı gücü kaynama noktasını etkilemez.+ 4.A 5.D
AYDIN YAYINLARI
LU.
Sıcaklık
a
C
Yukarıda saf bir sıvının sıcaklık - zaman değişiminin
grafiği verilmiştir.
Buna göre;
A) Yalnız I
D) II ve III
Zaman
Dış basınç yükseltilirse a nın sayısal değeri bü-
yür.
Isıtıcının şiddeti yükseltilirse a nın değeri küçü-
lür.
Diğer koşullar sabitken sıvı miktarı artırılırsa
b-c aralığı büyür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
EI, II ve III
C) I ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
AYDIN YAYINLARI LU. Sıcaklık a C Yukarıda saf bir sıvının sıcaklık - zaman değişiminin grafiği verilmiştir. Buna göre; A) Yalnız I D) II ve III Zaman Dış basınç yükseltilirse a nın sayısal değeri bü- yür. Isıtıcının şiddeti yükseltilirse a nın değeri küçü- lür. Diğer koşullar sabitken sıvı miktarı artırılırsa b-c aralığı büyür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III EI, II ve III C) I ve III
H₂O (k)
A) Yalnız 4
2
0₁₂
D) 1,3 ve 5
6
H₂O (s)
5
1 atmosfer basınç altında meydana gelen yukarıdaki
hal değişim olaylarından hangilerinde hacim artar?
3
4
B) 1 ve 4
MADDENİN HAL
H₂O(g)
E) 2, 3 ve 5
C) 4 ve 5
4.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
H₂O (k) A) Yalnız 4 2 0₁₂ D) 1,3 ve 5 6 H₂O (s) 5 1 atmosfer basınç altında meydana gelen yukarıdaki hal değişim olaylarından hangilerinde hacim artar? 3 4 B) 1 ve 4 MADDENİN HAL H₂O(g) E) 2, 3 ve 5 C) 4 ve 5 4.
3. Nem oranının yüksek olduğu bir yerleşim
bölgesi için;
I. Buharlaşma yavaş gerçekleşir.
II. Hava içinde bulunan su buharı miktarı az-
dır.
III. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan dü-
şüktür.
X
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
ST
C) I ve III
1. E
2. A
3.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
3. Nem oranının yüksek olduğu bir yerleşim bölgesi için; I. Buharlaşma yavaş gerçekleşir. II. Hava içinde bulunan su buharı miktarı az- dır. III. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan dü- şüktür. X yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III ST C) I ve III 1. E 2. A 3.
Oda şartlarında, ağzı açık iki özdeş kapta bulunan eşit miktarlar-
daki su örnekleri buharlaşana kadar iki farklı ısıtıcıda ısıtılıyor.
Buna göre;
1. Kaynama sıcaklığı,
II. Kaynamaya başlama süresi,
III. Aldıkları ismiktarları
niceliklerinden hangileri her iki su örneği için farklıdır?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Oda şartlarında, ağzı açık iki özdeş kapta bulunan eşit miktarlar- daki su örnekleri buharlaşana kadar iki farklı ısıtıcıda ısıtılıyor. Buna göre; 1. Kaynama sıcaklığı, II. Kaynamaya başlama süresi, III. Aldıkları ismiktarları niceliklerinden hangileri her iki su örneği için farklıdır? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
KİMYA-1 / LİSE SON
1.
Sıcaklık
FEN BİLİMLERİ Y
Zaman
MADDE BİLGİSİ
4 Sıcaklık
X
N
Normal basınçta iki ayrı kapta isitilan X Katısı ile Y SIVISI-
nın sıcaklıklarının zamanla değişimi yukarıdaki grafiklerde
verilmiştir.
Zaman
Buna göre, X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) X, elementtir.
B) Y, iki sividan oluşan bir karışımdı
C) Y, arı maddedir.
D) X, bileşiktir.
E) Y nin yapısında iki tür bileşik vardır.
3.
✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KİMYA-1 / LİSE SON 1. Sıcaklık FEN BİLİMLERİ Y Zaman MADDE BİLGİSİ 4 Sıcaklık X N Normal basınçta iki ayrı kapta isitilan X Katısı ile Y SIVISI- nın sıcaklıklarının zamanla değişimi yukarıdaki grafiklerde verilmiştir. Zaman Buna göre, X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) X, elementtir. B) Y, iki sividan oluşan bir karışımdı C) Y, arı maddedir. D) X, bileşiktir. E) Y nin yapısında iki tür bileşik vardır. 3. ✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
9. Maddenin plazma hali ile ilgili,
karışımından oluşur.
Plazma, elektriği iyi iletmesine karşı nötrdür.
Oda sıcaklığında ve daha düşük sıcaklıklarda maddenin
plazma haline rastlanmaz.
Maddenin en düzensiz halidir.
Gaz haline dönmesine deiyonizasyon adı verilir. A
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
B) 2
C) 3
●
Plazma, sürekli hareket eden ve birbiriyle etkileşim içinde
olan iyon, elektron ve nötr atom gibi taneciklerin
A)1
D) 4
E) 5
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
9. Maddenin plazma hali ile ilgili, karışımından oluşur. Plazma, elektriği iyi iletmesine karşı nötrdür. Oda sıcaklığında ve daha düşük sıcaklıklarda maddenin plazma haline rastlanmaz. Maddenin en düzensiz halidir. Gaz haline dönmesine deiyonizasyon adı verilir. A yargılarından kaç tanesi doğrudur? B) 2 C) 3 ● Plazma, sürekli hareket eden ve birbiriyle etkileşim içinde olan iyon, elektron ve nötr atom gibi taneciklerin A)1 D) 4 E) 5
50
8.
25
0
Sıcaklık (°C)
5
Dört
X
0 8 20 Zaman (dk)
Özdeş ısıtıcılar ile aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit
kütleli X ve Y arı katılarının sıcaklık - zaman grafikleri
yukarıda verilmiştir.
A) Yalnız I
KARMA SORULAR 4
15 Zaman (dk)
50
25
Buna göre, X ve Y katıları ile ilgili,
V
X ve Y aynı madde olabilir.
LIT.
X tamamen eridiği anda Y heterojen görünümlüdür.
All. X'in erime süresi 15 dakikadır.
D) II ve IV
Sıcaklık (°C)
IV. Y'nin kütlesi 2 katına çıkarılırsa erime noktası
100°C olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) I ve III
E) II, III ve IV
Sabit basınç altında ağzı açık bir kapta kaynamakta
olan saf su için çizilen,
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
50 8. 25 0 Sıcaklık (°C) 5 Dört X 0 8 20 Zaman (dk) Özdeş ısıtıcılar ile aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit kütleli X ve Y arı katılarının sıcaklık - zaman grafikleri yukarıda verilmiştir. A) Yalnız I KARMA SORULAR 4 15 Zaman (dk) 50 25 Buna göre, X ve Y katıları ile ilgili, V X ve Y aynı madde olabilir. LIT. X tamamen eridiği anda Y heterojen görünümlüdür. All. X'in erime süresi 15 dakikadır. D) II ve IV Sıcaklık (°C) IV. Y'nin kütlesi 2 katına çıkarılırsa erime noktası 100°C olur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve III E) II, III ve IV Sabit basınç altında ağzı açık bir kapta kaynamakta olan saf su için çizilen,