Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizde turşu, karpuz, yumurta gibi yiyeceklerden turizme; çiçek ve çocuktan spora kadar bir

5.
Havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizde turşu, karpuz, yumurta
gibi yiyeceklerden turizme; çiçek ve çocuktan spora kadar
birçok alanda Anadolu'nun küçüklü büyüklü şehirlerinin ev
sahipliği yaptığı ve kültürel yaşama canlılık katmayı, illeri mar-
kalaşt

5. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizde turşu, karpuz, yumurta gibi yiyeceklerden turizme; çiçek ve çocuktan spora kadar birçok alanda Anadolu'nun küçüklü büyüklü şehirlerinin ev sahipliği yaptığı ve kültürel yaşama canlılık katmayı, illeri mar- kalaştırmayı amaçlayan, bir kısmı ününü dünyaya duyururken bazıları küçük bütçeyle ancak yöre halkına hitap edebilen bin- den fazla festival ve şölen düzenleniyor. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Anadolu'da yapılan festivaller ve şölenler her yıl düzenli bir şekilde yapılmaktadır. B) Festival ve şölenlerde sadece yöresel ürünler sergilenmek- tedir. CYBütçesi mütevazi seviyede kalan festival ve şölenler daha sınırlı sayıda insana ulaşmıştır. bird forts D) Düzenlenen festival ve şölenler kültürel yaşama canlılık kat- mayı başarmıştır. E) Festival ve şölenlerin birçoğunun ünü ülke sınırlarını aşmış- tır.