Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. HCl(suda)< Şekildeki kapta, A) 1.10-3 Zn(k)+ Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g) tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200

5.
HCl(suda)<
Şekildeki kapta,
A) 1.10-3
Zn(k)+
Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g)
tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200 saniyede
tamamen tepkimeye girdiğine göre, tepkime hızı
kaç mol/s'dir? (Zn = 65)
B) 1.10-2
D) 2,6.10-2
C) 1,3.10-2
E) 0,26.10-2

5. HCl(suda)< Şekildeki kapta, A) 1.10-3 Zn(k)+ Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g) tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200 saniyede tamamen tepkimeye girdiğine göre, tepkime hızı kaç mol/s'dir? (Zn = 65) B) 1.10-2 D) 2,6.10-2 C) 1,3.10-2 E) 0,26.10-2