Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tepkime Hızları Soruları

5.
HCl(suda)<
Şekildeki kapta,
A) 1.10-3
Zn(k)+
Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g)
tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200 saniyede
tamamen tepkimeye girdiğine göre, tepkime hızı
kaç mol/s'dir? (Zn = 65)
B) 1.10-2
D) 2,6.10-2
C) 1,3.10-2
E) 0,26.10-2
Kimya
Tepkime Hızları
5. HCl(suda)< Şekildeki kapta, A) 1.10-3 Zn(k)+ Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g) tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200 saniyede tamamen tepkimeye girdiğine göre, tepkime hızı kaç mol/s'dir? (Zn = 65) B) 1.10-2 D) 2,6.10-2 C) 1,3.10-2 E) 0,26.10-2
21. Kimyasal tepkimelerde entalpi değişimi konusunu pekiş-
tirmek isteyen bir öğretmen laboratuvar koşullarında üç
farklı deney düzeneği hazırlıyor.
1. düzenekte başlangıç koşulları sağlandıktan sonra tep-
kimenin kendiliğinden devam ettiği gözleniyor.
2. düzenekte termometre ortam sıcaklığının düştüğünü
ölçüyor.
3. düzenekte tepkimenin gerçekleştiği kap ısınıyor.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 3. tepkime organik bir maddenin yanma tepkimesi ola-
bilir.
B) 1. tepkime bir asit ve bir bazın nötrleşme tepkimesi
olabilir.
C) 2. tepkime analiz tepkimesi olabilir.
D) 1. tepkimede ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin-
kinden büyüktür.
E) 2. tepkimede entalpi değişimi (AH) işareti pozitiftir.
Kimya
Tepkime Hızları
21. Kimyasal tepkimelerde entalpi değişimi konusunu pekiş- tirmek isteyen bir öğretmen laboratuvar koşullarında üç farklı deney düzeneği hazırlıyor. 1. düzenekte başlangıç koşulları sağlandıktan sonra tep- kimenin kendiliğinden devam ettiği gözleniyor. 2. düzenekte termometre ortam sıcaklığının düştüğünü ölçüyor. 3. düzenekte tepkimenin gerçekleştiği kap ısınıyor. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 3. tepkime organik bir maddenin yanma tepkimesi ola- bilir. B) 1. tepkime bir asit ve bir bazın nötrleşme tepkimesi olabilir. C) 2. tepkime analiz tepkimesi olabilir. D) 1. tepkimede ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin- kinden büyüktür. E) 2. tepkimede entalpi değişimi (AH) işareti pozitiftir.
LİMİT
51. Pb+2
(suda)
+ SO-2
4 (suda) → PbSO4(k)
BAONG SHO
→ 2NO2(g)
A) III > III
II 2NO (g)
III. C6H12(g) + 902(g) →6CO2(g) + 6H₂O(g)
tepkimelerinin hızlarına ilişkin aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
/02(g) 2
B) I > III > ||
D) II >> III
C) II > III > |
E) III > | > ||
XISHI
Kimya
Tepkime Hızları
LİMİT 51. Pb+2 (suda) + SO-2 4 (suda) → PbSO4(k) BAONG SHO → 2NO2(g) A) III > III II 2NO (g) III. C6H12(g) + 902(g) →6CO2(g) + 6H₂O(g) tepkimelerinin hızlarına ilişkin aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? /02(g) 2 B) I > III > || D) II >> III C) II > III > | E) III > | > || XISHI
11. Tek basamakta gerçekleşen, de stres degi
2X(k) + Y(g) → 2Z(g)
tepkimesinin oluştuğu kabın hacmi yarıya
düşürülürse hızdaki değişme ne olur?
A) 8 katına çıkar.
B)
B) 4 katına çıkar.
8
D)
E) 2 katına çıkar.
e iner.
i iner.
Kimya
Tepkime Hızları
11. Tek basamakta gerçekleşen, de stres degi 2X(k) + Y(g) → 2Z(g) tepkimesinin oluştuğu kabın hacmi yarıya düşürülürse hızdaki değişme ne olur? A) 8 katına çıkar. B) B) 4 katına çıkar. 8 D) E) 2 katına çıkar. e iner. i iner.
nin
da
AYDIN YAYINLARI
O
2
Ürünler
2
2
4. 3X+2Y+Z(g)
tepkimesi için sabit sıcaklıkta aşağıdaki deneyler yapılıyor.
I. X, Y ve Z nin derişimleri iki katına çıkarılınca, tepki-
me hızı 8 katına çıkıyor.
= 1
II. X ve Y nin derişimleri yarıya indirildiğinde tepkime
1
hızı üne düşüyor.
4
E) 0 = K[X]
III. Y nin derişimi iki katına çıkarılınca tepkime hızı de-
ğişmiyor.
Buna göre, tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) = k· [X][Z]²
C)k[X]²[Z]. [Y]
BO=k[X] [Y]
D)= k· [X]²[Z]
[Y] [Z]
Kimya
Tepkime Hızları
nin da AYDIN YAYINLARI O 2 Ürünler 2 2 4. 3X+2Y+Z(g) tepkimesi için sabit sıcaklıkta aşağıdaki deneyler yapılıyor. I. X, Y ve Z nin derişimleri iki katına çıkarılınca, tepki- me hızı 8 katına çıkıyor. = 1 II. X ve Y nin derişimleri yarıya indirildiğinde tepkime 1 hızı üne düşüyor. 4 E) 0 = K[X] III. Y nin derişimi iki katına çıkarılınca tepkime hızı de- ğişmiyor. Buna göre, tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) = k· [X][Z]² C)k[X]²[Z]. [Y] BO=k[X] [Y] D)= k· [X]²[Z] [Y] [Z]
38. X(g) + 3Y(g) → 2Z(g)
1271
tepkimesi için hız denklemi
TH=k. [X]². [Y]'dir.
2 litrelik kapta 0,2 mol X ve 0,02 mol Y ile başlatılan tep-
kimenin hızı 2.106 mol/L.s'dir.
Buna göre 4 litrelik kapta 0,4 mol X ve 0,08 mol Y ile
başlatılan aynı tepkimenin hızı kaç mol/L.s'dir?
A) 3,2.10-5
B) 4.10-6
C) 3,2.10-7
D) 4.10-8
E) 1,6.10-5
Kimya
Tepkime Hızları
38. X(g) + 3Y(g) → 2Z(g) 1271 tepkimesi için hız denklemi TH=k. [X]². [Y]'dir. 2 litrelik kapta 0,2 mol X ve 0,02 mol Y ile başlatılan tep- kimenin hızı 2.106 mol/L.s'dir. Buna göre 4 litrelik kapta 0,4 mol X ve 0,08 mol Y ile başlatılan aynı tepkimenin hızı kaç mol/L.s'dir? A) 3,2.10-5 B) 4.10-6 C) 3,2.10-7 D) 4.10-8 E) 1,6.10-5
7
SORU
HBr(g) + O₂(g) → HOOBr
(yavaş)
HBr(g) + HOOBr→ 2JPBr
(hızlı)
2HBr + 2HOBr → 2H₂O + 2Br₂
(hızlı)
Bu tepkime mekanizmasına sahip tepkime için aşağıdaki
soruları cevaplayınız.
a. Net tepkime denklemini yazınız.
b. Ara ürünleri belirtiniz.
c. Tepkimenin hız ifadesini yazınız.
CHB
d. Tepkimenin derecesi kaçtır?
e. Tepkimenin moleküleritesi kaçtır?
Kimya
Tepkime Hızları
7 SORU HBr(g) + O₂(g) → HOOBr (yavaş) HBr(g) + HOOBr→ 2JPBr (hızlı) 2HBr + 2HOBr → 2H₂O + 2Br₂ (hızlı) Bu tepkime mekanizmasına sahip tepkime için aşağıdaki soruları cevaplayınız. a. Net tepkime denklemini yazınız. b. Ara ürünleri belirtiniz. c. Tepkimenin hız ifadesini yazınız. CHB d. Tepkimenin derecesi kaçtır? e. Tepkimenin moleküleritesi kaçtır?
al Tepkimelerde Hız
M'ye
ala-
(
O
SORU 8
-nele inisy@sninsy an
A(g) + 2B(g) → Ab₂(g)
Cevap 3
tepkimesinde A ve B gazlarının derişimi iki katına çıkarılır-
sa tepkime hızı kaç katına çıkar?
8
katıl
O
c
Kimya
Tepkime Hızları
al Tepkimelerde Hız M'ye ala- ( O SORU 8 -nele inisy@sninsy an A(g) + 2B(g) → Ab₂(g) Cevap 3 tepkimesinde A ve B gazlarının derişimi iki katına çıkarılır- sa tepkime hızı kaç katına çıkar? 8 katıl O c
7.
Derişim (M)
1,5
1,0
0.5
10
20
30
2274
Zaman (s)
Orbital Yayınları
Na(k) + HCl(suda) →→→ NaCl(suda) + 1/2H₂(g)
Tepkimesinde harcanan HCLiçin molarite - zaman grafiği
şekilde verilmiştir.
Buna göre, 0-20. saniyeler arasında HCI'nin ortalama
harcanma hızı kaç M/s'dir?
A) 0,05
B) 0,150 C) 0,300
D) 0,450 E) 0,750
10.
Kimya
Tepkime Hızları
7. Derişim (M) 1,5 1,0 0.5 10 20 30 2274 Zaman (s) Orbital Yayınları Na(k) + HCl(suda) →→→ NaCl(suda) + 1/2H₂(g) Tepkimesinde harcanan HCLiçin molarite - zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre, 0-20. saniyeler arasında HCI'nin ortalama harcanma hızı kaç M/s'dir? A) 0,05 B) 0,150 C) 0,300 D) 0,450 E) 0,750 10.
A
14.
* Molekül sayısı
Ean
Ea,
A) Yalnız I
T₁
A gazının belli bir sıcaklıktaki kinetik enerji dağılımı yu-
karıdaki gibidir. 2 A - B + C
→→ Kinetik enerji
tepkimesi ile ilgili iki ayrı durumdaki aktifleşme enerjileri
Ea, ve Ea dir.
Buna göre;
1. T, sıcaklığında ve Ea, koşullarında tepkime en hızlı
gerçekleşir.
D) Il ve 111
II. Ea, katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisidir.
III. T ve Ea, koşullarındaki tepkime hızı, T, ve Ea, ko-
şullarındakine göre daha fazladır.
x
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) I ve II
E) Yalnız III
16.
Kimya
Tepkime Hızları
A 14. * Molekül sayısı Ean Ea, A) Yalnız I T₁ A gazının belli bir sıcaklıktaki kinetik enerji dağılımı yu- karıdaki gibidir. 2 A - B + C →→ Kinetik enerji tepkimesi ile ilgili iki ayrı durumdaki aktifleşme enerjileri Ea, ve Ea dir. Buna göre; 1. T, sıcaklığında ve Ea, koşullarında tepkime en hızlı gerçekleşir. D) Il ve 111 II. Ea, katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisidir. III. T ve Ea, koşullarındaki tepkime hızı, T, ve Ea, ko- şullarındakine göre daha fazladır. x yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve II E) Yalnız III 16.
Tek basamakta gerçekleştirilen,
+ 3H₂(g)
2NH3(g)
N₂(9)
tepkimesi için belirli sıcaklıkta yapılan deney sonuçları
aşağıda verilmiştir.
N+H
[N]M
0,2
xa
XOP
₁
Buna göre X ve Y değerleri,
1.
II.
2.
X
0,2
0,8
0,1
Y
D) I ve Il
0,4
0,2
[HJM
0,2
22/12 X 12
Y
0,4
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
42 4
Hız (M/S)
B) Yalnız II
3.10-3
12.10-3
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Tepkime Hızları
Tek basamakta gerçekleştirilen, + 3H₂(g) 2NH3(g) N₂(9) tepkimesi için belirli sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir. N+H [N]M 0,2 xa XOP ₁ Buna göre X ve Y değerleri, 1. II. 2. X 0,2 0,8 0,1 Y D) I ve Il 0,4 0,2 [HJM 0,2 22/12 X 12 Y 0,4 yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) Yalnız I 42 4 Hız (M/S) B) Yalnız II 3.10-3 12.10-3 E) II ve III C) Yalnız III
ite Tarama
ZI
9. 2 litrelik sabit hacimli kapalı bir kaba konulan bir miktar X
gazi-
+0,5
2X(g) →→Y(g) + Z(g)
denklemine göre, tamamen parçalanmasına ait derişim-zaman
- grafiği aşağıda verilmiştir.
5
10:10 =0,05
10.
A) Yalnız
M = n
2
1
t
0,5
0
Derişim
(mol/L)
Buna göre;
I. X(g) in ilk 5 saniyedeki ortalama harcanma hızı, 10. saniye-
deki harcanma hızından yüksektir.
5 10 15 20
-1
II. Tepkimenin ortalama hizi, 0,1 M.s dir
III. 5. saniyede 1 mol Y gazı elde edilmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
S
10.
D) II ve
52
0,5
vit
→ Zaman (s)
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
1=0,1
2.5
mX(g) + nY(g) → Z(g)
Kimya
Tepkime Hızları
ite Tarama ZI 9. 2 litrelik sabit hacimli kapalı bir kaba konulan bir miktar X gazi- +0,5 2X(g) →→Y(g) + Z(g) denklemine göre, tamamen parçalanmasına ait derişim-zaman - grafiği aşağıda verilmiştir. 5 10:10 =0,05 10. A) Yalnız M = n 2 1 t 0,5 0 Derişim (mol/L) Buna göre; I. X(g) in ilk 5 saniyedeki ortalama harcanma hızı, 10. saniye- deki harcanma hızından yüksektir. 5 10 15 20 -1 II. Tepkimenin ortalama hizi, 0,1 M.s dir III. 5. saniyede 1 mol Y gazı elde edilmiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? S 10. D) II ve 52 0,5 vit → Zaman (s) B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 1=0,1 2.5 mX(g) + nY(g) → Z(g)
nel Tekrar Testi - I
5
smelo 100
vel mot osr
eşen
ayısının
190
1,1
am/s'dir.
3.10-²
'dır.
ve III
///
3. PE
80
hızı kar-
emez?
80
YAYIN DENİZİ
X
y
TK
PE
X
y
TEST-5
Şekil-l
Şekil-II
Bir tepkimeye yapılan etki sonucunda şekil-l'deki
potansiyel enerji (PE) - tepkime koordinatı (TK) grafiği
şekil-ll'deki grafiğe dönüşmüştür.
Buna göre şekil-ll'deki grafik elde edilirken deği-
şen niceliklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Hız sabitinin (k) değeri artmıştır.
B) Birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı
artmıştır.
C) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi azalmıştır.
D) Tepkimenin yönü değişmemiştir.
Eileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisine
göre daha fazla azalmıştır. X
TK
Aynı tepkimenin T₁, T₂ sıcaklıklarında ve E₁, E₂ aktif-
leşme enerjili iki durumu için kinetik enerji - tanecik
sayısı ilişkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Tanecik
sayısı
E₁ E₂
-T₁
-T₂
K.E
Kimya
Tepkime Hızları
nel Tekrar Testi - I 5 smelo 100 vel mot osr eşen ayısının 190 1,1 am/s'dir. 3.10-² 'dır. ve III /// 3. PE 80 hızı kar- emez? 80 YAYIN DENİZİ X y TK PE X y TEST-5 Şekil-l Şekil-II Bir tepkimeye yapılan etki sonucunda şekil-l'deki potansiyel enerji (PE) - tepkime koordinatı (TK) grafiği şekil-ll'deki grafiğe dönüşmüştür. Buna göre şekil-ll'deki grafik elde edilirken deği- şen niceliklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hız sabitinin (k) değeri artmıştır. B) Birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı artmıştır. C) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi azalmıştır. D) Tepkimenin yönü değişmemiştir. Eileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisine göre daha fazla azalmıştır. X TK Aynı tepkimenin T₁, T₂ sıcaklıklarında ve E₁, E₂ aktif- leşme enerjili iki durumu için kinetik enerji - tanecik sayısı ilişkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tanecik sayısı E₁ E₂ -T₁ -T₂ K.E
ar-
çta
a
nde
YAYIN DENİZİ
B) Bırım zamanda gerçekleşen etkin çar
artmıştır.
C) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi azalmıştır.
D) Tepkimenin yönü değişmemiştir.
Eileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisine
göre daha fazla azalmıştır.
¹4. Aynı tepkimenin T₁, T₂ sıcaklıklarında ve E₁, E₂ aktif-
leşme enerjili iki durumu için kinetik enerji - tanecik
sayısı ilişkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Tanecik
sayısı
------
E₁ E₂
-T₁
-T₂
Buna göre;
I. T₁ sıcaklığında, E, aktifleşme enerjisine sahip tep-
kime en hızlıdır.
D) II ve III
K.E
II. Sıcaklıklar aynı ise E₂ aktifleşme enerjisine sahip
tepkime daha hızlıdır.
B) I ve II
III. Tepkimede katalizör kullanılırsa aktifleşme enerjisi
E₁'den E₂'ye dönüşür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III
E) I, II ve III
5. ÜNİTE • Kimyasal Tepkimelerde Hız 113
Kimya
Tepkime Hızları
ar- çta a nde YAYIN DENİZİ B) Bırım zamanda gerçekleşen etkin çar artmıştır. C) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi azalmıştır. D) Tepkimenin yönü değişmemiştir. Eileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisine göre daha fazla azalmıştır. ¹4. Aynı tepkimenin T₁, T₂ sıcaklıklarında ve E₁, E₂ aktif- leşme enerjili iki durumu için kinetik enerji - tanecik sayısı ilişkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tanecik sayısı ------ E₁ E₂ -T₁ -T₂ Buna göre; I. T₁ sıcaklığında, E, aktifleşme enerjisine sahip tep- kime en hızlıdır. D) II ve III K.E II. Sıcaklıklar aynı ise E₂ aktifleşme enerjisine sahip tepkime daha hızlıdır. B) I ve II III. Tepkimede katalizör kullanılırsa aktifleşme enerjisi E₁'den E₂'ye dönüşür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve III E) I, II ve III 5. ÜNİTE • Kimyasal Tepkimelerde Hız 113
5.
4. Aşağıda potansiyel enerji (Ep) - tepkime koordinatı (TK) gra-
fiği verilen tepkimelerden hangisinin tepkime hizi en fazla-
dir?
Eo; > fog
A)
45
-80
C) Ep (kJ/mol)
70
O
Ep (kJ/mol)
-15
-15
E)
TK
55
30
TK
-5
B)
D)
72
18
50
20
0
Ep (kJ/mol)
-15
Ep (kJ/mol)
7
Ep (kJ/mol)
160-25
TK
C(k) + O₂(g) → CO₂(g)
72-56-18
€35
> TK
TK
DEĞERLENDİRME
Kimya
Tepkime Hızları
5. 4. Aşağıda potansiyel enerji (Ep) - tepkime koordinatı (TK) gra- fiği verilen tepkimelerden hangisinin tepkime hizi en fazla- dir? Eo; > fog A) 45 -80 C) Ep (kJ/mol) 70 O Ep (kJ/mol) -15 -15 E) TK 55 30 TK -5 B) D) 72 18 50 20 0 Ep (kJ/mol) -15 Ep (kJ/mol) 7 Ep (kJ/mol) 160-25 TK C(k) + O₂(g) → CO₂(g) 72-56-18 €35 > TK TK DEĞERLENDİRME
3.
-
*6=_n
vit
A) 3000
56
18
ZXCO3(k) → XO(k) +/Co₂(g)
-
denklemine göre gerçekleşen tepkimede CO gazının normal
koşullarda ortalama oluşma hızı (9) = 5,6 L.s dir.
Reaksiyon 60 saniye sürdüğüne göre, harcanan XCO3(k)
kaç gramdır?
40 +12 + 16.3
(X: 40, C: 12, 0:16)
D) 150
69
B) 750
E) 1500
C) 1200
Kimya
Tepkime Hızları
3. - *6=_n vit A) 3000 56 18 ZXCO3(k) → XO(k) +/Co₂(g) - denklemine göre gerçekleşen tepkimede CO gazının normal koşullarda ortalama oluşma hızı (9) = 5,6 L.s dir. Reaksiyon 60 saniye sürdüğüne göre, harcanan XCO3(k) kaç gramdır? 40 +12 + 16.3 (X: 40, C: 12, 0:16) D) 150 69 B) 750 E) 1500 C) 1200