Tepkime Hızları Soruları

ÖĞRENME ALANI
Yeterli kinetik enerjiye sahip NOBr moleküllerinin
2NO(g) + Br₂(g)
2NOBr(g)
tepkimesini gerçekleştirmek üzere
1)
II)
bir anaya gelmesi lâzım.
•kimenin 9
Sonucunda iste tepkime mey
III)
ON
N
Br
Br
Br NO
N
Br
Br NO
ON Br
3-
b
ile
ET
GA
PIS
Gar
ni
çarpışmalarından hangilerinin etkin çarpışma olması beklenir? Mar
CNCOLS MO
i/n 83 Garpışmış, işte gerekli ş
Kimya
Tepkime Hızları
ÖĞRENME ALANI Yeterli kinetik enerjiye sahip NOBr moleküllerinin 2NO(g) + Br₂(g) 2NOBr(g) tepkimesini gerçekleştirmek üzere 1) II) bir anaya gelmesi lâzım. •kimenin 9 Sonucunda iste tepkime mey III) ON N Br Br Br NO N Br Br NO ON Br 3- b ile ET GA PIS Gar ni çarpışmalarından hangilerinin etkin çarpışma olması beklenir? Mar CNCOLS MO i/n 83 Garpışmış, işte gerekli ş
KİMYA
7.
Aynı ortamda eşit derişimii HCI çözeltileri ile
gerçekleştirilen aşağıdaki tepkimelerden hangisi en hızlı
gerçekleşir? (Zn, 26Fe, 12Mg, 11Na, 19K)
A) Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(k) + H₂(g)
1
B) Fe(k) + 2HCl(suda) → FeCl₂(k) + H₂(g)
C) Mg(k) + 2HCl(suda) →→ MgCl₂(k) + H₂(g)
D) Na(k) + HCl(suda) → NaCl(k) + 1/2 H₂(g)
E) K(k) + HCl(suda) → KCI(k) + 1/2 H₂(g)
Kimya
Tepkime Hızları
KİMYA 7. Aynı ortamda eşit derişimii HCI çözeltileri ile gerçekleştirilen aşağıdaki tepkimelerden hangisi en hızlı gerçekleşir? (Zn, 26Fe, 12Mg, 11Na, 19K) A) Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(k) + H₂(g) 1 B) Fe(k) + 2HCl(suda) → FeCl₂(k) + H₂(g) C) Mg(k) + 2HCl(suda) →→ MgCl₂(k) + H₂(g) D) Na(k) + HCl(suda) → NaCl(k) + 1/2 H₂(g) E) K(k) + HCl(suda) → KCI(k) + 1/2 H₂(g)
13. 2NO(g) + 2H₂(g)
N₂(g) + 2H₂O(g)
tepkimesi için NO ve H₂'nin farklı başlangıç derişimleri ile
elde edilen tepkime başlangıç hızları tabloda verilmiştir.
2
(= 1₂²₁ [NO] ² [H₂J
Deney
1
2
3
[NO]
0,0050 0,0020
0,010
0,010
A) 2,50 x10-²
[H₂] Başlangıç Hızı (M/ s)
D) 2,50 x10²
0,00204
0,0040
Buna göre, aynı sıcaklıkta tepkime hız sabiti k'nın değe-
ri kaçtır?
1,25 x 10-5
5,00 x 10-5
1,00 x 10-4
B) 2,00 x10-¹
ts
C) 2,00 x 10²
E 2,50 x10³
15. CS₂ bileşik molekülü
1. Merkez atomun h
II. VSEPR formülü
III. Moleküller arası
ifadelerinden hap
A) Yalnız I
DIV
Kimya
Tepkime Hızları
13. 2NO(g) + 2H₂(g) N₂(g) + 2H₂O(g) tepkimesi için NO ve H₂'nin farklı başlangıç derişimleri ile elde edilen tepkime başlangıç hızları tabloda verilmiştir. 2 (= 1₂²₁ [NO] ² [H₂J Deney 1 2 3 [NO] 0,0050 0,0020 0,010 0,010 A) 2,50 x10-² [H₂] Başlangıç Hızı (M/ s) D) 2,50 x10² 0,00204 0,0040 Buna göre, aynı sıcaklıkta tepkime hız sabiti k'nın değe- ri kaçtır? 1,25 x 10-5 5,00 x 10-5 1,00 x 10-4 B) 2,00 x10-¹ ts C) 2,00 x 10² E 2,50 x10³ 15. CS₂ bileşik molekülü 1. Merkez atomun h II. VSEPR formülü III. Moleküller arası ifadelerinden hap A) Yalnız I DIV
w
Feis
Yayınian
9. İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekaniz
ması şöyledir:
1. A(g) + B(g)
→→ AB (g)
II. AB(g) + B(g) →→→→ AB₂(g)
(Yavaş)
(Hızlı)
Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış
tır?
A) AB gazı ara üründür.
B) Hız denklemi TH=K[A] [B] şeklindedir.
C) I. basamağın aktifleşme enerjisi daha büyüktür.
D) B gazı katalizördür.
E) Tepkimenin derecesi 2 dir.
Kimya
Tepkime Hızları
w Feis Yayınian 9. İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekaniz ması şöyledir: 1. A(g) + B(g) →→ AB (g) II. AB(g) + B(g) →→→→ AB₂(g) (Yavaş) (Hızlı) Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış tır? A) AB gazı ara üründür. B) Hız denklemi TH=K[A] [B] şeklindedir. C) I. basamağın aktifleşme enerjisi daha büyüktür. D) B gazı katalizördür. E) Tepkimenin derecesi 2 dir.
17.
4 l
00
CH4 (9)
T₁
T₂ UZ
Cam boru
Aynı ortamda bulunan eşit kütleli CH4 ve X gazları
bir cam borunun iki ucundan aynı anda gönderildi-
ğinde gazlar ilk olarak K noktasında karşılaşıyorlar.
Buna göre, gazlar ile ilgili;
I. T₁ = T₂ ise X, SO₂ gazı olabilir.
II. X, O₂ gazı ise mutlak sıcaklıklar oranı
dir.
D) I ve II
TCH4 = 8
TO₂
III. Gazların ortalama kinetik enerjileri eşit ise gaz-
nx
1 tir.
ların mol sayıları arasındaki oran
ncH4
4
yargılarından hangileri doğrudur?
(S = 32, O = 16, C = 12, H = 1, T = Mutlak sıcaklık)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
=
C) Yalnız III
DUZ
E) I, II ve III
Kimya
Tepkime Hızları
17. 4 l 00 CH4 (9) T₁ T₂ UZ Cam boru Aynı ortamda bulunan eşit kütleli CH4 ve X gazları bir cam borunun iki ucundan aynı anda gönderildi- ğinde gazlar ilk olarak K noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre, gazlar ile ilgili; I. T₁ = T₂ ise X, SO₂ gazı olabilir. II. X, O₂ gazı ise mutlak sıcaklıklar oranı dir. D) I ve II TCH4 = 8 TO₂ III. Gazların ortalama kinetik enerjileri eşit ise gaz- nx 1 tir. ların mol sayıları arasındaki oran ncH4 4 yargılarından hangileri doğrudur? (S = 32, O = 16, C = 12, H = 1, T = Mutlak sıcaklık) A) Yalnız I B) Yalnız II = C) Yalnız III DUZ E) I, II ve III
9.
O=N-CI+CI-N=O= N₂O₂Cl₂
X
X→ 2NO(g) + Cl₂(g)
Yukarıdaki tepkimede yer alan X maddesi ile ilgili şema aşa-
Aktifleşmiş
komplekstir.
1
IV
Kararsız tane-
ciktir.
Ara üründür.
, II ve III
X
C) III
Potansiyel ener-
jisi yüksektir.
|||
V
Sadece endo-
termik tepkime-
lerde oluşur.
Buna göre, X maddesi ile ilgili şemadaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) I
B) II
D) IV
Palme Yayınevi
E) V
Kimya
Tepkime Hızları
9. O=N-CI+CI-N=O= N₂O₂Cl₂ X X→ 2NO(g) + Cl₂(g) Yukarıdaki tepkimede yer alan X maddesi ile ilgili şema aşa- Aktifleşmiş komplekstir. 1 IV Kararsız tane- ciktir. Ara üründür. , II ve III X C) III Potansiyel ener- jisi yüksektir. ||| V Sadece endo- termik tepkime- lerde oluşur. Buna göre, X maddesi ile ilgili şemadaki bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) I B) II D) IV Palme Yayınevi E) V
5
A) I
B) II
6
1. H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCl(g)
10.
II. N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g)
III. CaCO3(k)→ CaO(k) + CO₂(g)
D) I ve II
D) IV
Sabit hacimli kapalı bir kap içinde sabit sıcaklıkta ger-
çekleşen yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin hızı, ba-
sınç değişimi ile ölçülebilir?
A) Yalnız II
B) I ve III
E) V
C) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Tepkime Hızları
5 A) I B) II 6 1. H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCl(g) 10. II. N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g) III. CaCO3(k)→ CaO(k) + CO₂(g) D) I ve II D) IV Sabit hacimli kapalı bir kap içinde sabit sıcaklıkta ger- çekleşen yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin hızı, ba- sınç değişimi ile ölçülebilir? A) Yalnız II B) I ve III E) V C) II ve III E) I, II ve III
50.
7.
3 litrelik sabit hacimli kapta 16,8 gram CO gazi,
2CO(g) + Cl₂(g) → 2COCI(g)
tepkimesine göre 100 saniyede harcanmaktadır.
Buna göre, COCI gazının ortalama oluşma hızı kaç
mol/L.s'dir? (C: 12, 0:16)
A) 1.10-3
D) 1.10-4
B) 2.10-3
E) 2.10-4
LAMB MOY
C) 4.10-3
SS (A
Kimya
Tepkime Hızları
50. 7. 3 litrelik sabit hacimli kapta 16,8 gram CO gazi, 2CO(g) + Cl₂(g) → 2COCI(g) tepkimesine göre 100 saniyede harcanmaktadır. Buna göre, COCI gazının ortalama oluşma hızı kaç mol/L.s'dir? (C: 12, 0:16) A) 1.10-3 D) 1.10-4 B) 2.10-3 E) 2.10-4 LAMB MOY C) 4.10-3 SS (A
(0,0¹)
-+-10
0.01.001
FEN BİLİMLERİ TESTİ
26. Bir tepkimenin hızını, tepkimeye giren maddelerin
derişimi ve hız sabiti cinsinden ifade eden hız ba-
ğıntısına deneysel ölçümlerle ulaşılır. Hızın derişime
bağlılığı tepkimenin derecesini verir. Bir tepkimenin
yürüyüşü moleküler düzeyde bir dizi basit sürece
bölünebilir. Bu basit süreçler tepkime mekanizma-
sını oluşturur.
2X (g) + 3Y (g) + Z (g) →T (g) + 3L(g)
tepkimesiyle ilgili yapılan çeşitli deneylerdeki baş-
langıç derişimleri ve tepkime hızları aşağıdaki tab-
loda verilmiştir.
Deney
1
9,=49
2
3
4
[X] [Y] [Z]
0,01 0,01 0,01
0,02 0,02 0,01
16 104
4-104
0,02 0,04 0,02 32 10 4
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
şeklindedir.
0,01 0,01 0,02
Hız
4 10
B) Tepkimenin hız sabiti k = 4
A) Tepkimenin hız ifadesi r = k [X][Y]
L
mol s
-4
dir.
C) Tepkimenin yavaş basamağı X+Y→ ürün şek-
lindedir.
GEZEGEN YAYINCILIK ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
D) İkinci deneydeki tüm madde miktarları iki katına
çıkarılırsa tepkime hızı 12,8 10-3 değerine ula-
Şır.
E) Tepkime derecesi 2'dir.
27.
A
Zn(k)
1M
Zn(k) → Zn²+
H₂(g) → 2H*
Ag(k)
Ag
Şekildeki pil
1. kaba k
II. 2. kaba s
LIII. 1. kaba
işlemlerinc
(ZnS suda ço
A) Yalnız I
2
2n/No.
Kimya
Tepkime Hızları
(0,0¹) -+-10 0.01.001 FEN BİLİMLERİ TESTİ 26. Bir tepkimenin hızını, tepkimeye giren maddelerin derişimi ve hız sabiti cinsinden ifade eden hız ba- ğıntısına deneysel ölçümlerle ulaşılır. Hızın derişime bağlılığı tepkimenin derecesini verir. Bir tepkimenin yürüyüşü moleküler düzeyde bir dizi basit sürece bölünebilir. Bu basit süreçler tepkime mekanizma- sını oluşturur. 2X (g) + 3Y (g) + Z (g) →T (g) + 3L(g) tepkimesiyle ilgili yapılan çeşitli deneylerdeki baş- langıç derişimleri ve tepkime hızları aşağıdaki tab- loda verilmiştir. Deney 1 9,=49 2 3 4 [X] [Y] [Z] 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 16 104 4-104 0,02 0,04 0,02 32 10 4 Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? şeklindedir. 0,01 0,01 0,02 Hız 4 10 B) Tepkimenin hız sabiti k = 4 A) Tepkimenin hız ifadesi r = k [X][Y] L mol s -4 dir. C) Tepkimenin yavaş basamağı X+Y→ ürün şek- lindedir. GEZEGEN YAYINCILIK ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ D) İkinci deneydeki tüm madde miktarları iki katına çıkarılırsa tepkime hızı 12,8 10-3 değerine ula- Şır. E) Tepkime derecesi 2'dir. 27. A Zn(k) 1M Zn(k) → Zn²+ H₂(g) → 2H* Ag(k) Ag Şekildeki pil 1. kaba k II. 2. kaba s LIII. 1. kaba işlemlerinc (ZnS suda ço A) Yalnız I 2 2n/No.
Palme Yayınevi
12. 2 litrelik sabit hacimli kapta gerçekleşen
2NO2(g) → 2NO(g) + O₂(g)
NOGE!
tepkimesine göre NO₂ gazının harcanma hızı 46 g/s'dir.
Buna göre, aynı koşullarda NO gazının oluşma hızı kaç
mol/L.s'dir? (N:14, 0:16)
A) 0,25 B) 0,4
C) 0,5
D) 0,6
(0)₂0-8
E) 0,75
HIZ
10708
Kimya
Tepkime Hızları
Palme Yayınevi 12. 2 litrelik sabit hacimli kapta gerçekleşen 2NO2(g) → 2NO(g) + O₂(g) NOGE! tepkimesine göre NO₂ gazının harcanma hızı 46 g/s'dir. Buna göre, aynı koşullarda NO gazının oluşma hızı kaç mol/L.s'dir? (N:14, 0:16) A) 0,25 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,6 (0)₂0-8 E) 0,75 HIZ 10708
PKİMELERİN HIZLARI - II
-
2NO2(g) → 2NO(g) + O₂(g)
tepkimesi 2 litrelik bir kapta gerçekleşirken 300 saniye so
nunda NO₂ gazının 0,5 molü harcanıyor.
Buna göre, O2 gazının ortalama oluşma hızı kaç
mol/L. dk'dır?
A) 1. 10-2
D) 2,5. 10-2
B) 1,5. 10-2
E) 5. 10-2
C) 2.10-2
8.
2
t
r
Kimya
Tepkime Hızları
PKİMELERİN HIZLARI - II - 2NO2(g) → 2NO(g) + O₂(g) tepkimesi 2 litrelik bir kapta gerçekleşirken 300 saniye so nunda NO₂ gazının 0,5 molü harcanıyor. Buna göre, O2 gazının ortalama oluşma hızı kaç mol/L. dk'dır? A) 1. 10-2 D) 2,5. 10-2 B) 1,5. 10-2 E) 5. 10-2 C) 2.10-2 8. 2 t r
4.
SIVI
urmat)
Kimyasal tepkimelerin hızları ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A) Patlama türü reaksiyonlar hızlıdır.
B) Petrolün oluşumu çok yavaş bir reaksiyondur.
Kükürt (S), metan (CH4) gibi maddelerin yanması
hızlı reaksiyonlardır.
D) Paslanma reaksiyonları oldukça yavaş gerçekleşir.
E) Yağ, protein veya karbonhidratların vücuttaki hid-
rolizi oldukça hızlı reaksiyonlardır.
Kimya
Tepkime Hızları
4. SIVI urmat) Kimyasal tepkimelerin hızları ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A) Patlama türü reaksiyonlar hızlıdır. B) Petrolün oluşumu çok yavaş bir reaksiyondur. Kükürt (S), metan (CH4) gibi maddelerin yanması hızlı reaksiyonlardır. D) Paslanma reaksiyonları oldukça yavaş gerçekleşir. E) Yağ, protein veya karbonhidratların vücuttaki hid- rolizi oldukça hızlı reaksiyonlardır.
3. X₂ ve Y₂ gazları arasında gerçekleşen,
X₂(g) + 2Y₂(g) →→→ 2XY₂(g)
tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta yapılan deney se-
risinde tepkimeye girenlerin başlangıç derişimleri ve
başlangıç tepkime hız değerleri tabloda verilmiştir.
Deney
1
02
3
[X₂]
(mol/L)
0,1
0,2
0,4
[Y₂] Tepkime hızı
(mol/L) (mol/L.s)
0,1
2,1 x 10-3
0,1
4,2 x 10-3
0,2
16,8 x 10-3
Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Hız bağıntısı r=k [X₂][Y₂]² şeklindedir.
B) Hız sabitinin değeri 2,1 dir.
C) Tepkime tek basamakta gerçekleşmiştir.
D) X₂ ye göre derecesi 1 dir.
E) Toplam derecesi 3 tür.
Kimya
Tepkime Hızları
3. X₂ ve Y₂ gazları arasında gerçekleşen, X₂(g) + 2Y₂(g) →→→ 2XY₂(g) tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta yapılan deney se- risinde tepkimeye girenlerin başlangıç derişimleri ve başlangıç tepkime hız değerleri tabloda verilmiştir. Deney 1 02 3 [X₂] (mol/L) 0,1 0,2 0,4 [Y₂] Tepkime hızı (mol/L) (mol/L.s) 0,1 2,1 x 10-3 0,1 4,2 x 10-3 0,2 16,8 x 10-3 Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hız bağıntısı r=k [X₂][Y₂]² şeklindedir. B) Hız sabitinin değeri 2,1 dir. C) Tepkime tek basamakta gerçekleşmiştir. D) X₂ ye göre derecesi 1 dir. E) Toplam derecesi 3 tür.
5.
A)
tepkimesi için yazılan aşağıdaki hız eşitliklerinden
hangisi doğrudur?
C)
ve
Ile
2C₂H6(g) + 70₂(g) →→→ 4CO₂(g) + 6H₂O(g)
1
1 A [C₂H6]
2
At
2
1 A[CO₂]
4
At
1 A [CO₂]
At
E)
4+²/1
7
76e
A [0₂]
At
B) -7-
A[H₂O]
At
D) + 6-
Kimya
Tepkime Hızları
5. A) tepkimesi için yazılan aşağıdaki hız eşitliklerinden hangisi doğrudur? C) ve Ile 2C₂H6(g) + 70₂(g) →→→ 4CO₂(g) + 6H₂O(g) 1 1 A [C₂H6] 2 At 2 1 A[CO₂] 4 At 1 A [CO₂] At E) 4+²/1 7 76e A [0₂] At B) -7- A[H₂O] At D) + 6-
21. Gaz fazında gerçekleşen mekanizmalı bir tepkimenin basa-
mak reaksiyonları aşağıda verilmiştir.
1. basamak X+Y→Z+L (Yavaş)
II. basamak 2Z+K2Y+M (Hızlı)
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Y katalizördür.
B) Hız bağıntısı,
Hız = K[Z]².[K]
şeklindedir.
C) Z ara üründür.
D) Toplu tepkime denklemi,
2X + K→2L+M şeklinde yazılabilir.
E) Sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacmi küçültülürse
tepkime hızı artar.
1
1
1
Kimya
Tepkime Hızları
21. Gaz fazında gerçekleşen mekanizmalı bir tepkimenin basa- mak reaksiyonları aşağıda verilmiştir. 1. basamak X+Y→Z+L (Yavaş) II. basamak 2Z+K2Y+M (Hızlı) Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Y katalizördür. B) Hız bağıntısı, Hız = K[Z]².[K] şeklindedir. C) Z ara üründür. D) Toplu tepkime denklemi, 2X + K→2L+M şeklinde yazılabilir. E) Sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacmi küçültülürse tepkime hızı artar. 1 1 1
ye
g/s'dir?
10. mX(g) + nY(g) → pZ(g)
tepkimesi ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
- X'in harcanma hızı, Y'ninkinin iki katıdır.
Z'nin oluşma hızı, X'in harcanma hızına eşittir. A
Buna göre, m, n, p değerleri arasındaki ilişkisi aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)m>n>p
D) m = n = p
E) 10
B) n>p>m
C) m=p>n
E)p>m>n
Palme Yayınevi
Kimya
Tepkime Hızları
ye g/s'dir? 10. mX(g) + nY(g) → pZ(g) tepkimesi ile ilgili şu bilgiler veriliyor; - X'in harcanma hızı, Y'ninkinin iki katıdır. Z'nin oluşma hızı, X'in harcanma hızına eşittir. A Buna göre, m, n, p değerleri arasındaki ilişkisi aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? A)m>n>p D) m = n = p E) 10 B) n>p>m C) m=p>n E)p>m>n Palme Yayınevi