Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. I. Basılı ilk tiyatro eserimiz, Ibrahim Şinasi'nin 1859'da yazıp 1860 yılında Tercüman-ı Ah- val'de tefrika ettiği Şair Evlen

5.
I. Basılı ilk tiyatro eserimiz, Ibrahim Şinasi'nin
1859'da yazıp 1860 yılında Tercüman-ı Ah-
val'de tefrika ettiği Şair Evlenmesi'dir.
II. Namık Kemal, tiyatroda eğlence ile toplum-
sal yararı birleştirir. Gülnihal, Zavallı Çocuk ve
Akif Bey adlı oyunla

5. I. Basılı ilk tiyatro eserimiz, Ibrahim Şinasi'nin 1859'da yazıp 1860 yılında Tercüman-ı Ah- val'de tefrika ettiği Şair Evlenmesi'dir. II. Namık Kemal, tiyatroda eğlence ile toplum- sal yararı birleştirir. Gülnihal, Zavallı Çocuk ve Akif Bey adlı oyunlarında tarihsel konuları, Va- tan yahut Silistre, Celâleftin Harzemşah adlı oyunlarında ise toplumsal konuları işlemiştir. III. Ahmet Vefik Paşa, tercüme ve adaptasyon tarzında eserler vermiştir. Moliere'den çevir- diği ve Kokona Yatıyor, Ayyar Hamza adını verdiği Türkçeye adapte edilmiş eserleriyle büyük başarı sağlamıştır. IV. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Çok Bi- len Çok Yanılır komedisi Batılı anlamda tiyat- ronun bütün özelliklerini taşır. V. Eserlerini dram türüyle yazan Abdülhak Ha- mit Tarhan; Finten'de Shakespeare; Neste- ren ve Eşber'de Corneille'in etkisinde kalmış- tır. İlk piyeslerinde tiyatro tekniğine (üç birlik kuralı) uyarken sonraları bu anlayışı bırakmış, 1880'den sonraki tiyatro eserlerini okunsun di- ye yazmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yan- lışı vardır? A) I e IV B) II e III llxe D) ve V von min26d C) III ve IV E) IV ve V