Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. I. Metin Genel anlamda tarım; toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların çeşitli aşa

5.
I. Metin
Genel anlamda tarım; toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve
hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların çeşitli aşamalarda
değerlendirilmesidir. Üretim kaynakları, toprak, emek ve ser.
maye, ilaç, tohumluk, enerji gibi fiziki girdiler ile üret

5. I. Metin Genel anlamda tarım; toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların çeşitli aşamalarda değerlendirilmesidir. Üretim kaynakları, toprak, emek ve ser. maye, ilaç, tohumluk, enerji gibi fiziki girdiler ile üretkenlik artışı sağlayan teknolojiden oluşur. Tarımsal üretimin nicelik ve nite. lik yönünden artırılmasında su, gübre, ilaç gibi girdilerin üret- ken biçimde kullanılmasının payı büyüktür. II. Metin Genelgeçer özellikleri ile insan; dünyanın en doyumsuz, en ye- tinmesiz varlığıdır. Ulaştığı, elde ettiği her gerçeği hemen ve hızla tüketir. Merak ve ihtiyaç, yakasını bırakmayan iki temel itici güçtür. Vardığı her ufuk çizgisi bir yanılsamadır. Göğün yer- le birleştiği o düş çizgisi, o son nokta hep geriye çekilmektedir. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) I. metinde terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır. B) II. metinde öznellik hâkimdir. C) Iki metin de öğretici metin türleri içerisindedir. D metin fikra, II. metin deneme türüne örnektir. E) I. metinde açıklama, II. metinde karşılaştırma teknikleri kullanılmıştır.