Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. I. Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini işlemiş, duy- gulu şiirler ve memleket şiirleriyle tanınmıştır. (Ahmet Kutsi

5. I. Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini işlemiş, duy-
gulu şiirler ve memleket şiirleriyle tanınmıştır. (Ahmet
Kutsi Tecer)
6.
II. Edebiyatımızda "bayrak şairi" olarak tanınmış, halk ve
divan şiiri biçimlerinin yanı sıra modern şiir biçimlerini

5. I. Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini işlemiş, duy- gulu şiirler ve memleket şiirleriyle tanınmıştır. (Ahmet Kutsi Tecer) 6. II. Edebiyatımızda "bayrak şairi" olarak tanınmış, halk ve divan şiiri biçimlerinin yanı sıra modern şiir biçimlerini de kullanmıştır. (Arif Nihat Asya) III. Millî Mücadele yıllarında şiire başlamış; savaş, aşk ve özellikle de gurbet şiirleriyle tanınmıştır. (Kemalettin Kamu) IV. Döneminde "Anadolu şairi" olarak ünlenmiş, şiirleri- nin önemli bir bölümü bestelenmiştir. (Ömer Bedrettin Uşaklı) V. "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiiriyle tanınan sanatçı, Âşık Veysel'in Türk edebiyatına tanıtılmasında önemli rol üstlenmiştir. (Orhan Şaik Gökyay) Numaralanmış yargıların hangileri ayraç içinde verilen sanatçıyla uyuşmamaktadır? A) Yalnız III B Yalnız IV D) II ve IV Sanatçı kürek E) III ve V Eser Çile Yalnız V Edebî Anlayışı | 0 7. Aruz Halk "Ley Değ endemik- Bu nin A) B) C) D The E 8.