Soru:

5. II. Dünya Savaşı sonrasında ABD, Türkiye ve Yuna- nistan'a önemli miktarda askeri ve iktisadi yardımda bulunmuştur. o Türkiye

5.
II. Dünya Savaşı sonrasında ABD, Türkiye ve Yuna-
nistan'a önemli miktarda askeri ve iktisadi yardımda
bulunmuştur.
o
Türkiye ve Yunanistan'a yönelik bu yardımlar, aşa-
ğıdakilerden hangisinin gereğidir?
A) Schuman Planı
B) Truman Doktrini
C) Monroe Dok

5. II. Dünya Savaşı sonrasında ABD, Türkiye ve Yuna- nistan'a önemli miktarda askeri ve iktisadi yardımda bulunmuştur. o Türkiye ve Yunanistan'a yönelik bu yardımlar, aşa- ğıdakilerden hangisinin gereğidir? A) Schuman Planı B) Truman Doktrini C) Monroe Doktrini D) Balfour Deklerasyonu E) Wilson İlkeleri

Soru Çözümünü Göster