Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. "Kurtuluş Savaşı sonrasında gelen, diplomatik zafer- dir." sözüyle değerlendirilen Lozan Barış Antlaşması'nda TBMM heyetince

5.
"Kurtuluş Savaşı sonrasında gelen, diplomatik zafer-
dir." sözüyle değerlendirilen Lozan Barış Antlaşması'nda
TBMM heyetince bazı tavizler verilmiştir. Boğazlar, Hatay,
Rum Patrikhanesi, Musul, Batı Trakya ve Adalar, Osmanlı
borçları gibi konularda Türk

5. "Kurtuluş Savaşı sonrasında gelen, diplomatik zafer- dir." sözüyle değerlendirilen Lozan Barış Antlaşması'nda TBMM heyetince bazı tavizler verilmiştir. Boğazlar, Hatay, Rum Patrikhanesi, Musul, Batı Trakya ve Adalar, Osmanlı borçları gibi konularda Türkiye'nin aleyhine veya Misaki milliye karşı olabilecek kararlar kabul edilmiştir. Lozan Barış Antlaşması'na böyle bir yorum getiren bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini gözönünde bu- lundurmadığı söylenebilir? A) Ulusal bağımsızlığın hedefine ulaştığını B) Antlaşmanın yapıldığı şartları C) Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını D) Antlaşmanın birçok neden ve sonucu olduğunu E) Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumunu