Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Mustafa Kemal Atatürk, Terakkiperver Cumhuriyet Fırka- sı’nın kurulması üzerine, "Bırakınız karşımıza çıksınlar, mem- leket i

5.
Mustafa Kemal Atatürk, Terakkiperver Cumhuriyet Fırka-
sı’nın kurulması üzerine, "Bırakınız karşımıza çıksınlar, mem-
leket işlerini münakaşa edelim; bizim meclisimizde iki parti
olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni
ülkelerin parlament

5. Mustafa Kemal Atatürk, Terakkiperver Cumhuriyet Fırka- sı’nın kurulması üzerine, "Bırakınız karşımıza çıksınlar, mem- leket işlerini münakaşa edelim; bizim meclisimizde iki parti olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarina benzemeliyiz." demiştir. Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? A) Çok partili siyasi yaşama geçmeyi B) Demokratik sistemi geliştirmeyi ✓ C) Totaliter bir rejim kurmayı D) Çoğulcu anlayışı yerleştirmeyi E) Yürütme erkinin denetlenmesini sağlamayı 7. 90