Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. "Namık Kemal” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Divan edebiyatı nazım biçimlerinin yanında Batı ede- biyat

5.
"Namık Kemal” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Divan edebiyatı nazım biçimlerinin yanında Batı ede-
biyatından alınan nazım biçimlerini de kullanmıştır.
B) Tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüş ve ti-
yatrolarında romantizmin

5. "Namık Kemal” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Divan edebiyatı nazım biçimlerinin yanında Batı ede- biyatından alınan nazım biçimlerini de kullanmıştır. B) Tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüş ve ti- yatrolarında romantizmin etkisinde kalmıştır. C) Türk edebiyatındaki ilk tarihî romanı yazmıştır. D) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış, tiyatrolarının ba- zılarının içinde geçen bazı şiirlerde hece ölçüsünü kul- lanmıştır. E) Şiirlerinde vatan, millet, hürriyet gibi yeni konuları iş- lemiştir. YAYINLARI LIMIT 6. 1. Ol neşeyi dünyada ararsa bulamaz mi Bulmuş ne çıkar çünkü serencami ademdir