Soru:

5. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çubuğa, büyük- lükleri eşit F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri şekildeki gibi uy- gulanı

5. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çubuğa, büyük-
lükleri eşit F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri şekildeki gibi uy-
gulanıyor.
O
F₁
MOTE
α
F5 F2
F3
.
Buna göre O noktasına göre hangi kuvvetin torkunun
büyüklüğü en fazladır?
A) F₁
B) F₂
C) F3
D) F₁
F4

5. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çubuğa, büyük- lükleri eşit F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri şekildeki gibi uy- gulanıyor. O F₁ MOTE α F5 F2 F3 . Buna göre O noktasına göre hangi kuvvetin torkunun büyüklüğü en fazladır? A) F₁ B) F₂ C) F3 D) F₁ F4 E) F5

Soru Çözümünü Göster