Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Orta Çağ Avrupası'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi toplumsal eşitsizliğe kanıt olarak göste- rile nez? A) Köle sınıfının

5.
Orta Çağ Avrupası'nın aşağıdaki özelliklerinden
hangisi toplumsal eşitsizliğe kanıt olarak göste-
rile nez?
A) Köle sınıfının varlığı
B) Herkesin mülkiyet hakkının olmaması
C) Egemen sınıfların vergiden muaf olmas
Ekonominin tarıma dayanması
E) Din adam

5. Orta Çağ Avrupası'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi toplumsal eşitsizliğe kanıt olarak göste- rile nez? A) Köle sınıfının varlığı B) Herkesin mülkiyet hakkının olmaması C) Egemen sınıfların vergiden muaf olmas Ekonominin tarıma dayanması E) Din adamlarının askerlik yapmaması MS 375'te gerçekleşen Kavimler Göçü sonucun- da Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun ikiye bö- lünmesi ve merkezî krallıkların yıkılması gibi ge- lişmeler; toplumlar arası etkileşimin yavaşlaması, 1. 11. feodalite rejiminin güçlenmesi, TII. kilise otoritesinin sarsılması sonuçlarından hangilerinin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve It C) I ve III E) I, II ve III 6. Feodalite: Toprağa dayalı yönetim olan, temelinde eşitsizlik bulunan, vassal-süzeren ilişkili, siyasi, sos- yal ve ekonomik bir sistemdir. Bu sistemde ülke kont- luklara, kontluklar da daha küçük yönetim birimlerine ayrılmıştır. Yukarıdaki tanıma göre féodalite ile ilgili: