Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Osmanlı devleti aşağıdaki hangi devle- tin yapısından daha çok etkilenmiştir? A) Memlükler B) A. Selçukluları C) Tolunoğullar

5.
Osmanlı devleti aşağıdaki hangi devle-
tin yapısından daha çok etkilenmiştir?
A) Memlükler
B) A. Selçukluları
C) Tolunoğulları
D) Gazneliler
E) Karahanlılar
Deneme Sınavı
6. Osmanlı Devleti'nde;
L gümrük vergilerinin düşürülmesi,
Il ticaret yollan üzeri

5. Osmanlı devleti aşağıdaki hangi devle- tin yapısından daha çok etkilenmiştir? A) Memlükler B) A. Selçukluları C) Tolunoğulları D) Gazneliler E) Karahanlılar Deneme Sınavı 6. Osmanlı Devleti'nde; L gümrük vergilerinin düşürülmesi, Il ticaret yollan üzerinde kenyang 8.