Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele- ler gereks

5.
Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok
çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele-
ler gerekse farklı nedenlerden kaynaklı isyanlar bu çalkan-
tılı dönemlerin olmazsa olmazlarıdır. ilk sırada Yeniçeri
Ocağı'nın neden oldu

5. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele- ler gerekse farklı nedenlerden kaynaklı isyanlar bu çalkan- tılı dönemlerin olmazsa olmazlarıdır. ilk sırada Yeniçeri Ocağı'nın neden oldukları yer alır. Aşağıdaki hangi padişah döneminde ulufelerin zama- nında ödenememesi gibi bir nedenle bir isyan çıkmış olamaz? A) Orhan Bey B) I. Murat C) Çelebi Mehmet D) Fatih Sultan Mehmet E) Kanuni Sultan Süleyman