Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Osmanlı Devleti'nde reayanın refahını sağla- mak için öncelikle piyasalarda istenilen yeterli ✓ miktarda mal bulundurmayı ve

5.
Osmanlı Devleti'nde reayanın refahını sağla-
mak için öncelikle piyasalarda istenilen yeterli
✓ miktarda mal bulundurmayı ve üretimi artırma-
yı amaçlayan arz yönlü ekonomi politikası aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm
B) laşecilik
C) Gelenek

5. Osmanlı Devleti'nde reayanın refahını sağla- mak için öncelikle piyasalarda istenilen yeterli ✓ miktarda mal bulundurmayı ve üretimi artırma- yı amaçlayan arz yönlü ekonomi politikası aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Merkantilizm B) laşecilik C) Gelenekçilik D) Fiskalizm E) Liberalizm 7. ABCDE Aşağı önen A) B)