Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. Samsun limanından yola çıkan bir gemi Karadenizden ve boğazlardan daha sonra da Ege denizinden geçerek Ak- denize ulaşıyor. A

5.
Samsun limanından yola çıkan bir gemi Karadenizden ve
boğazlardan daha sonra da Ege denizinden geçerek Ak-
denize ulaşıyor.
Akdenizin Karadenizden daha tuzlu olduğu bilindiğine
göre;
I. Gemi Karadenizde ilerlerken etki eden kaldırma kuvveti
ağırlığına e

5. Samsun limanından yola çıkan bir gemi Karadenizden ve boğazlardan daha sonra da Ege denizinden geçerek Ak- denize ulaşıyor. Akdenizin Karadenizden daha tuzlu olduğu bilindiğine göre; I. Gemi Karadenizde ilerlerken etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. II. Gemi Karadenizden, Akdenize geçtiğinde etki eden kaldırma kuvveti azalır. III. Geminin Karadenizdeki batan hacmi Akdenizdeki ba- tan hacminden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III