Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. Sanıldığı gibi eski kural, biçim ve düzenlerin tamamen yıkılması, “şiirde yapı meselesi'nde işlerini kolaylaştır- mamış, aksi

5. Sanıldığı gibi eski kural, biçim ve düzenlerin tamamen
yıkılması, “şiirde yapı meselesi'nde işlerini kolaylaştır-
mamış, aksine zorlaştırmıştır. Eski düzeni yıkan şair,
yeni bir düzen yaratmak zorundadır. Peki bu düzen nasıl
olmalıdır? Birçoklarına göre

5. Sanıldığı gibi eski kural, biçim ve düzenlerin tamamen yıkılması, “şiirde yapı meselesi'nde işlerini kolaylaştır- mamış, aksine zorlaştırmıştır. Eski düzeni yıkan şair, yeni bir düzen yaratmak zorundadır. Peki bu düzen nasıl olmalıdır? Birçoklarına göre onların getirdiği yeni şiirsel yapı ve serbestlik, işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir. Bu parçada "onlar” olarak anılan topluluk, aşağıda- kilerden hangisidir? A) Servetifünuncular B) Tanzimatçılar C) Millî Edebiyatçılar D) Garipçiler E) Yedi Meşaleciler