Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. Şehirler arası yollarda şehir girişinde bulunan nüfus ve rakımı gösteren tabelalar şekildeki gibidir. İSTANBUL ESKİŞEHİR Nüfu

5. Şehirler arası yollarda şehir girişinde bulunan nüfus ve
rakımı gösteren tabelalar şekildeki gibidir.
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
Nüfus: 872.000
Rakım: 788
Nüfus: 15.007.242
Rakım: 30
MUĞLA
Nüfus: 108.000
Rakim: 656
Rakım, şehirlerin deniz seviyesinden olan yüks

5. Şehirler arası yollarda şehir girişinde bulunan nüfus ve rakımı gösteren tabelalar şekildeki gibidir. İSTANBUL ESKİŞEHİR Nüfus: 872.000 Rakım: 788 Nüfus: 15.007.242 Rakım: 30 MUĞLA Nüfus: 108.000 Rakim: 656 Rakım, şehirlerin deniz seviyesinden olan yüksekliklerini metre cinsinden ifade eder. Saf suyun ve tuzlu suyun şehirlerdeki kaynama nok- tasını ölçen bir öğrenci 1. Saf suyun kaynama noktası Eskişehir'de en düşük- tür. II. Muğla'da tuzlu suyun kaynama noktası, İstanbul'daki saf suyun kaynama noktasına eşit olabilir. III. İstanbul'da saf suyun kaynama noktası, Eskişe- hir'deki saf suyun kaynama noktasına eşittir. ifadelerini kullandığına göre, bu ifadelerden hangile- ri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 11 E) II ve III