Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

5. Sineklidag, büyük bir kentin gecekondu mahallesidir. Mahallenin halkı yoksuldur fakat geniş yüreklidir. Ya- zar bu mahalledek

5. Sineklidag, büyük bir kentin gecekondu mahallesidir.
Mahallenin halkı yoksuldur fakat geniş yüreklidir. Ya-
zar bu mahalledeki iki karakteri anlatır: Ali ve Zilha.
Hapiste değişen, içindeki farklı bir kişiliği fark eden Ali
ve farklı bir sınıfın insanı

5. Sineklidag, büyük bir kentin gecekondu mahallesidir. Mahallenin halkı yoksuldur fakat geniş yüreklidir. Ya- zar bu mahalledeki iki karakteri anlatır: Ali ve Zilha. Hapiste değişen, içindeki farklı bir kişiliği fark eden Ali ve farklı bir sınıfın insanı olmaya çalışan Zilha'yı ko- mik bir dille anlatan yazar, bu oyunuyla tiyatromuzun ilk imza atmış olur. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Değişen yaşam koşullarıyla ortaya çıkan aile içi çalkantılar işlenmiştir. B) Oyun, Cumhuriyet Dönemi tiyatro anlayışının zih- niyetini yansıtır. C) Oyunda, değişmekte olan sosyal yapıya gönder- me yapılmaktadır. D) Parçada boş bırakılan yere "epik tiyatro" getiril- melidir. E) Oyun yazarının Cengiz Han'ın Bisikleti, Paydos adlı oyunları da vardır.