Soru:

5. "Siya si, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler k

5.
"Siya si, askeri zaferler ne kadar büyük
olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle
taçlandırılmazlarsa meydana gelen
zaferler kalıcı olamaz,
Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün sözü doğrultu
sunda atılan adımlardan biri olduğu söylenemez?
\) Kabotaj Yas

5. "Siya si, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler kalıcı olamaz, Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün sözü doğrultu sunda atılan adımlardan biri olduğu söylenemez? \) Kabotaj Yasası'nın kabul edilmesi B) 6. Beş Yillik Kalkınma Planı'nın uygulanması C) Kapitülasyonların kaldırılması D) Takrir-i Sükun Yasası'nın çıkarılması A Düyûnu-Umûmiye İdaresi'nin kapatılması en

Soru Çözümünü Göster