Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde devlet otoritesinin zayıflaması ve ekonominin bozulmasına paralel olarak köyden kente göç

5. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde devlet otoritesinin
zayıflaması ve ekonominin bozulmasına paralel olarak
köyden kente göç oranı artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı yönetiminin bu
göçleri engellemeye yönelik aldığı önlemler içerisinde
yer al

5. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde devlet otoritesinin zayıflaması ve ekonominin bozulmasına paralel olarak köyden kente göç oranı artmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı yönetiminin bu göçleri engellemeye yönelik aldığı önlemler içerisinde yer aldığı savunulabilir? A) Devşirme kökenli devlet yöneticilerinin sayıca artırıl- masi BAvrupa'ya elçiler gönderilmesi CVergi indirimine gidilmesi D) Dine dayalı vergilendirmeye son verilmesi E) Timar arazilerin iltizama dönüştürülmesi