Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Yatay düzlemde bulunan eşit kütleli X, Y, Z cisimlerine yatay F kuvveti şekildeki gibi uygulandığında cisimler harekete geçem

5. Yatay düzlemde bulunan eşit kütleli X, Y, Z cisimlerine yatay F
kuvveti şekildeki gibi uygulandığında cisimler harekete geçeme-
mektedir. X ile Y ve Y ile Z arasında oluşan etki-tepki kuvvetleri si-
fırdan farklı ve sırasıyla N₁ ve N₂ olmaktadır.
X Y Z

5. Yatay düzlemde bulunan eşit kütleli X, Y, Z cisimlerine yatay F kuvveti şekildeki gibi uygulandığında cisimler harekete geçeme- mektedir. X ile Y ve Y ile Z arasında oluşan etki-tepki kuvvetleri si- fırdan farklı ve sırasıyla N₁ ve N₂ olmaktadır. X Y Z (A) F> N₁ > N₂ Buna göre; F, N, ve N₂ arasındaki ilişki aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? (Tüm cisimler için sürtünme katsayısı aynıdır.) B) F > N₁ = N₂ Yer (yatay) D) N₂> N₁ > F CE N₁ = N₂ E) N₁ = N₂ > F 8. Al g