Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Yeni buluşlarla birlikte İngiltere'nin 1782 yılında 11 bin 280 ton olan ham ipek ithalatı, 1820 yılında %1200 artışla 144 bin

5.
Yeni buluşlarla birlikte İngiltere'nin 1782 yılında 11 bin 280
ton olan ham ipek ithalatı, 1820 yılında %1200 artışla 144
bin 818 tona ulaşmıştır. 1860'lı yılların başında ise 5 mil-
yon ton olmuştur.
Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi sö

5. Yeni buluşlarla birlikte İngiltere'nin 1782 yılında 11 bin 280 ton olan ham ipek ithalatı, 1820 yılında %1200 artışla 144 bin 818 tona ulaşmıştır. 1860'lı yılların başında ise 5 mil- yon ton olmuştur. Bu bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? AD Sanayi alanındaki tecrübeler teknolojiye yansımıştır. B) Tekstil sanayi İngiltere'de en hızlı gelişen sektördür. C) Teknolojik gelişmeler ham madde ihtiyacını artırmıştır. D) Üretimin artması pazar sorununu ortaya çıkarmıştır. E) İngiltere ipek üretiminde dünyaya yön vermektedir.