Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

54 8. Xışınları, günümüzde teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda kullanımına örnek verebileceğimiz elektromanyetik dalgadır. Bu

54
8. Xışınları, günümüzde teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda
kullanımına örnek verebileceğimiz elektromanyetik
dalgadır.
Buna göre;
I. hastanelerde kanserli hücrelerin yok edilmesi,
II. alışveriş merkezlerinde yasa dışı madde bulunan eş-
yaların kolay

54 8. Xışınları, günümüzde teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda kullanımına örnek verebileceğimiz elektromanyetik dalgadır. Buna göre; I. hastanelerde kanserli hücrelerin yok edilmesi, II. alışveriş merkezlerinde yasa dışı madde bulunan eş- yaların kolaylıkla ayırt edilmesi, III. radyasyon özelliği taşımaması özelliklerinden hangileri X ışınlarının özelliklerindendir? (A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il D) I ve III E) I, II ve III