Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Soruları

2. Şekil-1'de K ve L cisimlerinin, Şekil-2'de ise K cisminin yatay
zemine yaptığı basınçlar birbirine eşittir..
K
2S
Şekil - 1
Şekil -2
Buna göre, K, L cisimlerinin ağırlıkları sırası ile GK, GL ise
GK
oranı kaçtır?
GL
A) 4
84
B) 2
C) 1
(D) 1/1/20
8) 1/2
1. B
2.0
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
2. Şekil-1'de K ve L cisimlerinin, Şekil-2'de ise K cisminin yatay zemine yaptığı basınçlar birbirine eşittir.. K 2S Şekil - 1 Şekil -2 Buna göre, K, L cisimlerinin ağırlıkları sırası ile GK, GL ise GK oranı kaçtır? GL A) 4 84 B) 2 C) 1 (D) 1/1/20 8) 1/2 1. B 2.0
mesi gereken
Tek renkli 5000 A dalga boylu ışıkla yapılan tek yarık de-
neyinde ekran üzerinde bir P noktasının kaynaklara uzak-
lıkları farkı 15000 A dır.
Buna göre, P noktası hangi girişim çizgisi üzerinde-
dir?
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
mesi gereken Tek renkli 5000 A dalga boylu ışıkla yapılan tek yarık de- neyinde ekran üzerinde bir P noktasının kaynaklara uzak- lıkları farkı 15000 A dır. Buna göre, P noktası hangi girişim çizgisi üzerinde- dir?
Işık ile ilgili olarak yapılan çalışmalarla ilgili,
I. Isaac Newton, ışığın tanecikler şeklinde yayıl-
dığını öne sürmüştür.
II. Christian Huygens, ışığın gösterdiği davranış-
ların ışığın dalga özelliği ile açıklanabileceğin
ifade etmiştir.
III. Thomas Young ışığın dalga doğasına sahip ol
duğunu girişim deneyi yaparak kanıtlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Işık ile ilgili olarak yapılan çalışmalarla ilgili, I. Isaac Newton, ışığın tanecikler şeklinde yayıl- dığını öne sürmüştür. II. Christian Huygens, ışığın gösterdiği davranış- ların ışığın dalga özelliği ile açıklanabileceğin ifade etmiştir. III. Thomas Young ışığın dalga doğasına sahip ol duğunu girişim deneyi yaparak kanıtlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
D) I ve II
O Yalnız II
D) II ve III
E) I ve III
C) Yalnız III
Yarı iletkenler ile ilgili,
1. Normal hâldeyken iletkendir.
II. Kristal yapıya sahip değildir.
III. Tabiatta bulunduğu gibi laboratuvar ortamında da
bileşik olarak elde edilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
D) I ve II O Yalnız II D) II ve III E) I ve III C) Yalnız III Yarı iletkenler ile ilgili, 1. Normal hâldeyken iletkendir. II. Kristal yapıya sahip değildir. III. Tabiatta bulunduğu gibi laboratuvar ortamında da bileşik olarak elde edilebilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
14. Tedavileri sırasında kullanılan tıbbi görüntüleme
teknikleri hakkında konuşan üç arkadaşın arasında
aşağıdaki konuşma geçmiştir:
Zeynep: Doktorum bana, görüntüleme işlemi
esnasında üzerimde ve cihaza yakın yerlerde hiçbir
metal eşya bulundurmamam gerektiğini söyledi.
Ömer: Muayenemde kullanılan yöntemde, canlılar
için tehlikeli olabilecek bir ışık türü kullanılmaktaymış.
Şule: Doktorumun kullanacağı cihaz, görüntüleme
için vücudumda hiçbir elektromanyetik dalga
kullanmıyormuş.
Buna göre,
1. Zeynep, MR (manyetik rezonans) cihazına
girecektir.
II. Ömer, ultrason çektirecektir.
III. Şule, bilgisayarlı tomografi çektirecektir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I've II
ullanılamaz.
M'nin yazılı iznin
Som
al hâldeki bir atomun, enerji seviyesi en yüksek
ploktronun bas kuantum
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
14. Tedavileri sırasında kullanılan tıbbi görüntüleme teknikleri hakkında konuşan üç arkadaşın arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir: Zeynep: Doktorum bana, görüntüleme işlemi esnasında üzerimde ve cihaza yakın yerlerde hiçbir metal eşya bulundurmamam gerektiğini söyledi. Ömer: Muayenemde kullanılan yöntemde, canlılar için tehlikeli olabilecek bir ışık türü kullanılmaktaymış. Şule: Doktorumun kullanacağı cihaz, görüntüleme için vücudumda hiçbir elektromanyetik dalga kullanmıyormuş. Buna göre, 1. Zeynep, MR (manyetik rezonans) cihazına girecektir. II. Ömer, ultrason çektirecektir. III. Şule, bilgisayarlı tomografi çektirecektir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I've II ullanılamaz. M'nin yazılı iznin Som al hâldeki bir atomun, enerji seviyesi en yüksek ploktronun bas kuantum
12. XY bileşiğinde kütlece birleşme oranı
elementlerinin
elde ediliyor.
Buna göre,
I.
II.
III.
mx
my
artansız reaksiyonu ile bir miktar X₂Y3 bileşiği
X kütlesi (g)
21
14
14
Y kütlesi (g)
36
D) I ve III
16
30
=
}
reaksiyonda harcanan X ve Y kütleleri hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
'dir. X ve Y
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
12. XY bileşiğinde kütlece birleşme oranı elementlerinin elde ediliyor. Buna göre, I. II. III. mx my artansız reaksiyonu ile bir miktar X₂Y3 bileşiği X kütlesi (g) 21 14 14 Y kütlesi (g) 36 D) I ve III 16 30 = } reaksiyonda harcanan X ve Y kütleleri hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II 'dir. X ve Y C) I ve II E) I, II ve III
gor
18. Aşağıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan türlerin biyo-
kütle oranları gösterilmiştir.
Biyokütle oranı
Buna göre,
A
W.
III.
B
il
C
D
Deneme - 7
D) Il ve III
E
B türü besin piramidinin en üstünde yer
E türünün sayısının artması A ve B türlerinin sayısı-
nin artmasına, C ve D türlerinin sayısının azalması-
na neden olur.
D türü, A türünü beşin olarak tüketir.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Tür Çeşidi
alır.
I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
gor 18. Aşağıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan türlerin biyo- kütle oranları gösterilmiştir. Biyokütle oranı Buna göre, A W. III. B il C D Deneme - 7 D) Il ve III E B türü besin piramidinin en üstünde yer E türünün sayısının artması A ve B türlerinin sayısı- nin artmasına, C ve D türlerinin sayısının azalması- na neden olur. D türü, A türünü beşin olarak tüketir. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Tür Çeşidi alır. I ve II E) I, II ve III
n-
Gop
"a büya?
Hayali bir gezegende yaşayan insanlar atomlarla basketbol
oynamaktadır. Basketbol potasının yarıçapı 190 pm'dir.
Aşağıdaki element atomlarından yalnızca bir tanesi
basket potasından geçemediğine göre bu element aşa-
ğıdakilerden hangisidir? (11Na, 12Mg, 13AI, 19K, 34Se)
A) K
B) Al
C) Se
D) Na
E) Mg
Y
11
Orbital Yayınları
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
n- Gop "a büya? Hayali bir gezegende yaşayan insanlar atomlarla basketbol oynamaktadır. Basketbol potasının yarıçapı 190 pm'dir. Aşağıdaki element atomlarından yalnızca bir tanesi basket potasından geçemediğine göre bu element aşa- ğıdakilerden hangisidir? (11Na, 12Mg, 13AI, 19K, 34Se) A) K B) Al C) Se D) Na E) Mg Y 11 Orbital Yayınları
TYT / FEN
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alan
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kıs
FEN BİLİMLERİ TE
1. Doktorlar hastalarından dinledikleri şikayetleri
değerlendirerek bir teşhis koyar ve bu teşhis
doğrultusunda hastanın ne gibi bir tedavi alması
gerektiğini belirler. Ancak bazı durumlarda doğru teşhisin
konulabilmesinde hastanın ifadeleri yeterli olmaz. Bunun
için röntgen ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme
teknolojileri devreye girer. Bu araçlarda kullanılan ışınların
vücuda zarar vermeyecek şekilde ayarlanması ve gerekli
tedbirlerin alınması, fiziğin bir alt dalının görevidir.
Buna göre, yukarıda bahsi geçen fiziğin alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katihal fiziği
C) Plazma fiziği
E) Atom fiziği
B) Termodinamik
D) Nükleer fizik
2. Taşma seviyesine kadar sıvı ile dolu olan bir taşırma
kabına, sıvı yüzeyinden serbest bırakılan m kütleli bir
cisim, kaptan m den daha az kütlede sıvı taşmasına
neden oluyor.
d
Buna göre,
Cismin Özkütlesi, sıvının özkütlesinden büyüktür.
I Taşan sıvının hacmi, cismin hacmine eşittir.
4
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
TYT / FEN 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alan 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kıs FEN BİLİMLERİ TE 1. Doktorlar hastalarından dinledikleri şikayetleri değerlendirerek bir teşhis koyar ve bu teşhis doğrultusunda hastanın ne gibi bir tedavi alması gerektiğini belirler. Ancak bazı durumlarda doğru teşhisin konulabilmesinde hastanın ifadeleri yeterli olmaz. Bunun için röntgen ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme teknolojileri devreye girer. Bu araçlarda kullanılan ışınların vücuda zarar vermeyecek şekilde ayarlanması ve gerekli tedbirlerin alınması, fiziğin bir alt dalının görevidir. Buna göre, yukarıda bahsi geçen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Katihal fiziği C) Plazma fiziği E) Atom fiziği B) Termodinamik D) Nükleer fizik 2. Taşma seviyesine kadar sıvı ile dolu olan bir taşırma kabına, sıvı yüzeyinden serbest bırakılan m kütleli bir cisim, kaptan m den daha az kütlede sıvı taşmasına neden oluyor. d Buna göre, Cismin Özkütlesi, sıvının özkütlesinden büyüktür. I Taşan sıvının hacmi, cismin hacmine eşittir. 4
Seri baği: devre elemanlarından oluşan bir devrenin uçlan arasına değişken gerilim uygulanarak devreden Şekil l'de grafiksel olarak gösterilen değişken akımın
geçmesi sağleniyor.
11.1
Elektrik alami
Seid I
Bu devreden geçen siamm, Şekil rdeid häiden Seidl Ideid häle gelmesi için, aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin devreye seri olarak bağlanması
gerekir?
Bobin
Transformatör
Sigaç
Diyot
Elektrik akım
te
Zaman
Şekil II
Reosta
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Seri baği: devre elemanlarından oluşan bir devrenin uçlan arasına değişken gerilim uygulanarak devreden Şekil l'de grafiksel olarak gösterilen değişken akımın geçmesi sağleniyor. 11.1 Elektrik alami Seid I Bu devreden geçen siamm, Şekil rdeid häiden Seidl Ideid häle gelmesi için, aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin devreye seri olarak bağlanması gerekir? Bobin Transformatör Sigaç Diyot Elektrik akım te Zaman Şekil II Reosta
endemik
3.
Wilhelm Röntgen, havası boşaltılmış bir tüpte oluşturu-
lan ve katot ışınları denilen ışınlarla deneyler yapmak-
taydı (J. J. Thomson, bunların katottan çıkıp uygulanan
yüksek gerilim altında anoda doğru hızlanan elektronlar
olduğunu keşfetti.). Röntgen, tüpü siyah bir kartonla kap
layıp ışık geçirgenliğini anlayabilmek için odayı karartti-
ğında deney tüpünden 2 m ötede baryum platinocyanite
maddesinin sarılı olduğu kâğıtta bir parlama fark etti.
Tüpteki deneyi tekrarladığında aynı parlamanın oluştu
ğunu gördü. Bu parlamaya matematikte bilinmeyeni sim
geleyen x harfinden esinlenerek X-ışınları adını verdi
X-ışınları, sonraki yıllarda teknolojide röntgen araçlarının
geliştirilmesiyle tıpta kullanılmaya başlandı.
Buna göre;
I. Fizikte rastlantı sonucu ortaya çıkmış buluşlar da
olabilir,
II. Bir deney yapılırken başka bir sonuçla karşılaşıla
bilir,
III. Fiziksel buluşların tamamı tıpta kullanılabilir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve I
E) I ve III
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
endemik 3. Wilhelm Röntgen, havası boşaltılmış bir tüpte oluşturu- lan ve katot ışınları denilen ışınlarla deneyler yapmak- taydı (J. J. Thomson, bunların katottan çıkıp uygulanan yüksek gerilim altında anoda doğru hızlanan elektronlar olduğunu keşfetti.). Röntgen, tüpü siyah bir kartonla kap layıp ışık geçirgenliğini anlayabilmek için odayı karartti- ğında deney tüpünden 2 m ötede baryum platinocyanite maddesinin sarılı olduğu kâğıtta bir parlama fark etti. Tüpteki deneyi tekrarladığında aynı parlamanın oluştu ğunu gördü. Bu parlamaya matematikte bilinmeyeni sim geleyen x harfinden esinlenerek X-ışınları adını verdi X-ışınları, sonraki yıllarda teknolojide röntgen araçlarının geliştirilmesiyle tıpta kullanılmaya başlandı. Buna göre; I. Fizikte rastlantı sonucu ortaya çıkmış buluşlar da olabilir, II. Bir deney yapılırken başka bir sonuçla karşılaşıla bilir, III. Fiziksel buluşların tamamı tıpta kullanılabilir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve I E) I ve III
Fen
A
5.
X cismi, O merkezli çembersel yörüngede ok yönünde şe-
kildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
X
C)
Buna göre, X cismi K noktasından geçerken X cismi-
ne etki eden merkezcil kuvvet (F), merkezcil ivme (a)
ve çizgisel hız (v) aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A)
B)
a
a
E)
lu
F
ILL
F
D)
a
K
>1>
O.
F
a
a
ILL
F
F
karekök & dakika
7.
E
E
11
y
F
8. T
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Fen A 5. X cismi, O merkezli çembersel yörüngede ok yönünde şe- kildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır. X C) Buna göre, X cismi K noktasından geçerken X cismi- ne etki eden merkezcil kuvvet (F), merkezcil ivme (a) ve çizgisel hız (v) aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) B) a a E) lu F ILL F D) a K >1> O. F a a ILL F F karekök & dakika 7. E E 11 y F 8. T
10.
A
11
Türdeş eşit bölmeli, düzgün çubuk K ve L destek-
}
proindleri üzerinde şekildeki gibi yatay dengededir.
A)
K
Desteklerin tepki kuvvetleri NK ve N₁ olduğuna
NK
göre, oranı kaçtır?
SONVENIO VA
N₁
VUL
3
N/W
2
L
4
B)
3
C) 1
D)
yatay
3
4
E)
2|3
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
10. A 11 Türdeş eşit bölmeli, düzgün çubuk K ve L destek- } proindleri üzerinde şekildeki gibi yatay dengededir. A) K Desteklerin tepki kuvvetleri NK ve N₁ olduğuna NK göre, oranı kaçtır? SONVENIO VA N₁ VUL 3 N/W 2 L 4 B) 3 C) 1 D) yatay 3 4 E) 2|3
INLARI
13. Işığın tanecik modeline göre ışık kaynaktan foton de-
nilen enerji paketleri şeklinde yayılır. Bir lambadan t
sürede her birinin enerjisi 3.10-19 joule olan 1021 tane
foton salınıyor.
Buna göre; lambanın t sürede saldığı ışık enerjisi
kaç joule dür?
A) 100 B) 200
C) 300 D) 600
E) 1200
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
INLARI 13. Işığın tanecik modeline göre ışık kaynaktan foton de- nilen enerji paketleri şeklinde yayılır. Bir lambadan t sürede her birinin enerjisi 3.10-19 joule olan 1021 tane foton salınıyor. Buna göre; lambanın t sürede saldığı ışık enerjisi kaç joule dür? A) 100 B) 200 C) 300 D) 600 E) 1200
Fen Bilimleri
11. Yarı iletken maddeler elektroniğin vazgeçilmez malze-
meleri arasındadır. Yarı iletkenlerin elektronik devre-
lerde kullanılmasının en önemli nedeni, iletkenliklerinin
kontrol ediliyor olmasıdır.
Yarı iletkenlerle ilgili,
1. Doğal hålde iken yalıtkandırlar.
II. Kristal yapıya sahip değillerdir.
III. Tablet, bilgisayar gibi cihazların içerisinde bulunan
ana kartların içerisindeki devre elemanları yarı ilet-
ken malzemeden yapılmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
13. Es
olu
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Fen Bilimleri 11. Yarı iletken maddeler elektroniğin vazgeçilmez malze- meleri arasındadır. Yarı iletkenlerin elektronik devre- lerde kullanılmasının en önemli nedeni, iletkenliklerinin kontrol ediliyor olmasıdır. Yarı iletkenlerle ilgili, 1. Doğal hålde iken yalıtkandırlar. II. Kristal yapıya sahip değillerdir. III. Tablet, bilgisayar gibi cihazların içerisinde bulunan ana kartların içerisindeki devre elemanları yarı ilet- ken malzemeden yapılmaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II 13. Es olu
2. Sürtünmesiz yatay bir zeminde, Aras, oyuncak arabayı şe-
kildeki gibi yola paralel olarak uyguladığı kuvvetle, A nok-
tasından B noktasına kadar hareket ettirmektedir.
A
D) I ve Hr
Aras, başlangıçta arabanın üzerine başka bir cisim yer-
leştirdikten sonra, aynı kuvvetle arabayı hareket ettirirse,
AB arasında yapılan iş değişmez.
I.
II. AB arasını alma süresi artar.
. Cismin B noktasındaki hızı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur? hit stısını youguleth
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, ILve til
B
LI,
5.
C) Yalnız til
Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
2. Sürtünmesiz yatay bir zeminde, Aras, oyuncak arabayı şe- kildeki gibi yola paralel olarak uyguladığı kuvvetle, A nok- tasından B noktasına kadar hareket ettirmektedir. A D) I ve Hr Aras, başlangıçta arabanın üzerine başka bir cisim yer- leştirdikten sonra, aynı kuvvetle arabayı hareket ettirirse, AB arasında yapılan iş değişmez. I. II. AB arasını alma süresi artar. . Cismin B noktasındaki hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? hit stısını youguleth A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, ILve til B LI, 5. C) Yalnız til