Soru:

56 periyodik cetvelde yerler mentler arasındaki bağın iyonik karakteri en faz- ladır? A) X ve T D) M ve T A) Yalnız I BYY ve Z &

56
periyodik cetvelde yerler
mentler arasındaki bağın iyonik karakteri en faz-
ladır?
A) X ve T
D) M ve T
A) Yalnız I
BYY ve Z
&
ve II
Örnek-11
Değerlik elektron sayıları eşit olan X, Y ve Z elementle-
rinin birinci iyonlaşma enerjileri sırasıyla 1681 kJ/m

56 periyodik cetvelde yerler mentler arasındaki bağın iyonik karakteri en faz- ladır? A) X ve T D) M ve T A) Yalnız I BYY ve Z & ve II Örnek-11 Değerlik elektron sayıları eşit olan X, Y ve Z elementle- rinin birinci iyonlaşma enerjileri sırasıyla 1681 kJ/mol, 1251 kJ/mol ve 1140 kJ/mol dür. Buna göre, Y> 2 I. Atom numarası en büyük olan Z dir. II. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki X > Y> Z dir. III. Atom yarıçapı en büyük olan X tir. yargılarından hangileri doğrudur? C) X ve Z B) Yalnız II E) Y ve M 1892 C) Yalnız III E) III ve III Buna larda A) B) o d Orm 9F, asi HE iliş Bu 1. II. III ha A

Soru Çözümünü Göster