Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. (1) Genç Kalemler dergisi içindeki Yeni Lisan makaleleri millî bir edebiyatın ancak millî bir dil sayesinde gerçekleşeceğini

6.
(1) Genç Kalemler dergisi içindeki Yeni Lisan makaleleri millî bir
edebiyatın ancak millî bir dil sayesinde gerçekleşeceğini ortaya
koymakla kalmamış (II) aynı zamanda yeni bir zihniyetin oluş-
masında belirleyici bir güç olmuştur. (III) Yeni Lisan hare

6. (1) Genç Kalemler dergisi içindeki Yeni Lisan makaleleri millî bir edebiyatın ancak millî bir dil sayesinde gerçekleşeceğini ortaya koymakla kalmamış (II) aynı zamanda yeni bir zihniyetin oluş- masında belirleyici bir güç olmuştur. (III) Yeni Lisan hareketi, Arapça ve Farsça kurallarla hastalıklı bir yapıya bürünen dilimi- zin, İstanbul Türkçesinin sağlam ve sanatlı yapısı sayesinde tek- rar sağlığına kavuşabileceğini göstermiştir. (IV) Bu hareket, Türk dilinin sadeleştirilmesi meselesinde öz Türkçecilerin görüşleri- ni reddederek (V) Türk dilinin eski Türkçe sözcükleri kullanıma sokarak geliştirilmesini esas almıştır. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisinden sonra verilen bilgi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 9.