Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. (1) Türk yazınında öykünün gelişim sürecinde, destanları iz- leyerek sözlü halk geleneğinden günümüze dek sürüp gelen halk hi

6.
(1) Türk yazınında öykünün gelişim sürecinde, destanları iz-
leyerek sözlü halk geleneğinden günümüze dek sürüp gelen
halk hikâyeleri önemli bir işlevi yerine getirir. (II) Köroğlu, Tahir
ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi halk hikâyeleri 16. yüzyıldan be

6. (1) Türk yazınında öykünün gelişim sürecinde, destanları iz- leyerek sözlü halk geleneğinden günümüze dek sürüp gelen halk hikâyeleri önemli bir işlevi yerine getirir. (II) Köroğlu, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi halk hikâyeleri 16. yüzyıldan beri Anadolu'da halk arasında söylenegelmiştir. (III) Batılı tarzda öykü, yazınımıza Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. (IV) Basilan ilk öykü kitabı Ahmet Cevdet Paşa'nın Müsameretnâme'sidir. () Onu Ahmet Mithat'ın geleneksel anlatıdan yararlanarak oluşturduğu Letaif-i Rivayât ve Sami Paşazade Sezai'nin, yazınımızda Batılı tarzda öykünün ilk başarılı örneği kabul edilen Küçük Şeyler'i izler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I (B) II HC) III D) IV E) V