Soru:

6. 200 gramlık CaCO, örneği yeterli miktarda HCI ile tepkimeye girdiğinde, CaCO3(k)+2HCI (suda) CaCl2(suda) + CO2(g) +H₂O(sivi)

6. 200 gramlık CaCO, örneği yeterli miktarda HCI ile
tepkimeye girdiğinde,
CaCO3(k)+2HCI (suda) CaCl2(suda) + CO2(g) +H₂O(sivi)
tepkimesine göre NŞA 5,6 litre CO₂ gazı açığa çı-
karmaktadır.
ic
Cal
Buna göre örnekteki CaCO3 miktarı kütlece %
kaçtır?
(Ca: 4

6. 200 gramlık CaCO, örneği yeterli miktarda HCI ile tepkimeye girdiğinde, CaCO3(k)+2HCI (suda) CaCl2(suda) + CO2(g) +H₂O(sivi) tepkimesine göre NŞA 5,6 litre CO₂ gazı açığa çı- karmaktadır. ic Cal Buna göre örnekteki CaCO3 miktarı kütlece % kaçtır? (Ca: 40 g/mol, C: 12 g/mol,O: 16 g/mol, H: 1 g/mol) A) 12,5 B) 25 C) 30 D) 50 E) 70

Soru Çözümünü Göster