Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. 8 Yazarın İstanbul dönemine ait bu ilk romanında, yine baba- sinin ölümüyle bir baht dönüşümü yaşayan Ahmet Cemil'in hikâyesi

6.
8
Yazarın İstanbul dönemine ait bu ilk romanında, yine baba-
sinin ölümüyle bir baht dönüşümü yaşayan Ahmet Cemil'in
hikâyesi vardır. Ahmet Cemil geleceğe dair hayalleri olan,
şair mizaçlı bir gençtir. Üç önemli hayali vardır: Okulu bitir-
mek, birçok y

6. 8 Yazarın İstanbul dönemine ait bu ilk romanında, yine baba- sinin ölümüyle bir baht dönüşümü yaşayan Ahmet Cemil'in hikâyesi vardır. Ahmet Cemil geleceğe dair hayalleri olan, şair mizaçlı bir gençtir. Üç önemli hayali vardır: Okulu bitir- mek, birçok yeniliği denediği şiir kitabını tamamlamak ve âşık olduğu okul arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lâmia'yla evlenmek. Ahmet Cemil bir süre sonra yazmak hayaliyle yanıp tutuştuğu eserini bitirir ve onu Hüseyin Naz- mi'nin köşkünde sanat âlemine tanıtır. Ancak mavi hayal- lerinden uzaklaşarak siyah gerçeklerin içinde kalan Ahmet Cemil, hayal kırıklığına uğrar ve eserini imha eder. Sonun- da bir gece annesiyle birlikte taşrada bir memuriyete git- mek üzere İstanbul'dan ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen eserin sanatçısının hikâye türündeki bir eseridir? A) Kilik Hayatlar halit Zip B) Bir Acı Hikâye >>iy gočalp ia gglunun intihar an lotilir c) Kadın Pençesi konusuz evlenmek icin errep D) Hayat-ı Muhayyel koner remenin nedopor E) Füruzan enrannsstaro kool enine samo ritmik koosteren totales werli oldugu