Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatçının üslubuna ilişkin olumsuz bir eleştiri söz konusudur? A) Sanatçı, eserlerinde farkl

6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatçının üslubuna
ilişkin olumsuz bir eleştiri söz konusudur?
A) Sanatçı, eserlerinde farklı temaları anlatmış olma-
sına karşın bu konuları oldukça bayağı bir şekilde
dile getirmiştir.
B) Dil anlayışı bakımından çağını

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatçının üslubuna ilişkin olumsuz bir eleştiri söz konusudur? A) Sanatçı, eserlerinde farklı temaları anlatmış olma- sına karşın bu konuları oldukça bayağı bir şekilde dile getirmiştir. B) Dil anlayışı bakımından çağının çok ötesinde bir sa- hatçıyken içerik bakımından çağının gerisinde kal- mıştır. C) Sanatçının bu yapıtı, tema ve biçem açısından etki- leyici bir yapıya sahip olduğu için okurlarının beğe- nisini kazanmıştır. D) Eserlerindeki kahramanların gerçek yaşamda kar- şılaştığımız kişiler olması, romanın gücüne güç kat- mıştır. E) Sanatçının, sözcükleri bilinen anlamlarının dışında kullanması anlattıklarına bir zenginlik katmıştır. 9.