Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümlede Söz Konusu Olanlar Soruları

Zamanın birinde yaşlı bir adam, çok güzel tüyleri olan bir kuşu
sapanıyla ayağından vurur. Kuşu evine getirip yarasını iyileşti-
rir. Kuşun ayağına bir ip bağlayarak kuşu omzuna koyar ve kuş
mezatı yapılan çarşının yolunu tutar. Eşsiz güzellikteki kuşu
gören herkesin ağzı bir karış açık kalmıştır. Mezattaki tüm ka-
labalığın ilgisiyle karşılaşan yaşlı adam hâlinden çok memnun-
dur. "Benim kuşum böyle güzel, benim kuşum şöyle gösterişli...
Tüyleri bir gökkuşağı gibi renkli, sesi de çok güzel..." diye bö-
bürlenirken genç bir adam gelir. Kalabalığı görür görmez o da
gider kuşun yanına. Dikkatini çeken ilk şey ise kuşun ayağına
bağlanmış ip olur. Yaşlı adamın yanına yaklaşır ve kendi om-
zundaki cılız, gösterişsiz kuşunu göstererek "Şu gördüğün cılız
kuş benim fakat senin omzundaki güzeller güzeli kuş senin de-
ğildir." deyince adam küplere biner. Genç adam haklı olduğunu
savunmaya devam eder hatta bunu kanıtlamak için bir öneride
bulunur. Önce kuşun ayağındaki ipi çözmesini sonra ikisinin de
kendi kuşlarını serbest bırakmalarını söyler. Adam kalabalığa
rezil olmamak adına biraz da hırsıyla o anda ipi çözer. İkisi de
aynı anda kuşlarını gökyüzüne salar. Eşsiz güzellikteki kuş, öz-
gürlüğüne kavuşunca olabildiğince hızla kanat çırpıp yüksek-
lere doğru uçar ve gözden kaybolur. Genç adamın cılız kuşu
ise mezat alanında birkaç tur attıktan sonra sahibinin omzuna
konar. Genç adam, kuşunun kanatlarına bir öpücük kondurur
ve kendisiyle olmayı tercih ettiği için ona teşekkür eder.
adan h
le aşağıdakilerden hangisi söyler DP
yr
ds
e ha
eder
34. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak
1. okuyucuyu olay içinde yaşatma
II. benzetmeye başvurma
D) Ive 11
III. genelleme yapma
IV. kişileştirmeden faydalanma X
yargılarından hangisi söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) III ve IV
ar
Le
...lk
çin
C) Yalnız IV
10
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
Zamanın birinde yaşlı bir adam, çok güzel tüyleri olan bir kuşu sapanıyla ayağından vurur. Kuşu evine getirip yarasını iyileşti- rir. Kuşun ayağına bir ip bağlayarak kuşu omzuna koyar ve kuş mezatı yapılan çarşının yolunu tutar. Eşsiz güzellikteki kuşu gören herkesin ağzı bir karış açık kalmıştır. Mezattaki tüm ka- labalığın ilgisiyle karşılaşan yaşlı adam hâlinden çok memnun- dur. "Benim kuşum böyle güzel, benim kuşum şöyle gösterişli... Tüyleri bir gökkuşağı gibi renkli, sesi de çok güzel..." diye bö- bürlenirken genç bir adam gelir. Kalabalığı görür görmez o da gider kuşun yanına. Dikkatini çeken ilk şey ise kuşun ayağına bağlanmış ip olur. Yaşlı adamın yanına yaklaşır ve kendi om- zundaki cılız, gösterişsiz kuşunu göstererek "Şu gördüğün cılız kuş benim fakat senin omzundaki güzeller güzeli kuş senin de- ğildir." deyince adam küplere biner. Genç adam haklı olduğunu savunmaya devam eder hatta bunu kanıtlamak için bir öneride bulunur. Önce kuşun ayağındaki ipi çözmesini sonra ikisinin de kendi kuşlarını serbest bırakmalarını söyler. Adam kalabalığa rezil olmamak adına biraz da hırsıyla o anda ipi çözer. İkisi de aynı anda kuşlarını gökyüzüne salar. Eşsiz güzellikteki kuş, öz- gürlüğüne kavuşunca olabildiğince hızla kanat çırpıp yüksek- lere doğru uçar ve gözden kaybolur. Genç adamın cılız kuşu ise mezat alanında birkaç tur attıktan sonra sahibinin omzuna konar. Genç adam, kuşunun kanatlarına bir öpücük kondurur ve kendisiyle olmayı tercih ettiği için ona teşekkür eder. adan h le aşağıdakilerden hangisi söyler DP yr ds e ha eder 34. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 1. okuyucuyu olay içinde yaşatma II. benzetmeye başvurma D) Ive 11 III. genelleme yapma IV. kişileştirmeden faydalanma X yargılarından hangisi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız III E) III ve IV ar Le ...lk çin C) Yalnız IV 10
A
12. Farabi, toplumun veya devletin başındaki yöneticiyi
biyolojik açıdan insan organizmasındaki kafaya benzetir.
Buna göre nasıl ki gerçeklik açısından Tanrı, kendisi-
ne hiçbir şeyin neden olmadığı fakat başka her şeyin
kendisinden çıktığı varlıktır; nasıl ki biyolojik açıdan kafa,
insani organizmayı kendisi yönetilmeden yöneten güçtür;
aynı şekilde siyasi açıdan hep yöneten bir idareci, bir
peygamber bulunur. Hiyerarşinin en alt basamağında ise
felsefi hakikatten yoksun bulundukları için kendilerini bile
idare etmekten aciz olan ve dolayısıyla başkaları tarafın-
dan yönetilmeye ihtiyaç duyan insanlar yer alır.
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?
A) Farabi, organizmacı toplum anlayışını benimser.
BYönetici, ortak iradenin yürütücüsüdür.
e Peygamber ya da bilge bir kişinin yönetimi idealdir.
D) insanlar, bilgi ve akli yetileri bakımından eşit değildir.
Toplumu, bilgiyle ilişkisi üzerinden tasnif eder.
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
A 12. Farabi, toplumun veya devletin başındaki yöneticiyi biyolojik açıdan insan organizmasındaki kafaya benzetir. Buna göre nasıl ki gerçeklik açısından Tanrı, kendisi- ne hiçbir şeyin neden olmadığı fakat başka her şeyin kendisinden çıktığı varlıktır; nasıl ki biyolojik açıdan kafa, insani organizmayı kendisi yönetilmeden yöneten güçtür; aynı şekilde siyasi açıdan hep yöneten bir idareci, bir peygamber bulunur. Hiyerarşinin en alt basamağında ise felsefi hakikatten yoksun bulundukları için kendilerini bile idare etmekten aciz olan ve dolayısıyla başkaları tarafın- dan yönetilmeye ihtiyaç duyan insanlar yer alır. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı- lamaz? A) Farabi, organizmacı toplum anlayışını benimser. BYönetici, ortak iradenin yürütücüsüdür. e Peygamber ya da bilge bir kişinin yönetimi idealdir. D) insanlar, bilgi ve akli yetileri bakımından eşit değildir. Toplumu, bilgiyle ilişkisi üzerinden tasnif eder.
ya-
ne-
tır.
ak
ģ1-
1-
ki
a
7.
I. kavramlarının tarihsel süreç içerisinde ne şekilde
II. hayati bir organı olan sanat olgusunun tanım, işlev, de-
ğer ve
III. bu metinle birlikte kültür, medeniyet ve birey
TV. aidiyet yönünden nasıl değişiklik gösterdiği araştırılmıştır
V. değişime uğradığı ve bu süreçte kültür kavramının
Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü
olur?
A) I
B) II
C) II
D) IV
E)
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
ya- ne- tır. ak ģ1- 1- ki a 7. I. kavramlarının tarihsel süreç içerisinde ne şekilde II. hayati bir organı olan sanat olgusunun tanım, işlev, de- ğer ve III. bu metinle birlikte kültür, medeniyet ve birey TV. aidiyet yönünden nasıl değişiklik gösterdiği araştırılmıştır V. değişime uğradığı ve bu süreçte kültür kavramının Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş- turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur? A) I B) II C) II D) IV E)
4. Rifat Ilgaz'ın Kastamonu Lisesi Orta Kısmı, Muallim
Mektebi anıları ile oğlu Aydın'ın Kabataş Lisesi
anılarından oluşan Hababam Sınıfı'nda tipler kadar
olaylar da gerçektir. Ne var ki Rıfat Ilgaz, bunları yaşamın
gerçekliğinden sanatın gerçekliğine büründürerek....
romanlaştırmıştır. Bu gerçeklikle bir eğitim yergisi
oluşturmuştur.
Bu parçadaki "yaşamın gerçekliğinden sanatın
gerçekliğine büründürerek romanlaştırmak" sözü ile
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Süslü ve gösterişli sayılabilecek bir anlatımla kaleme
almak
B) Gerçek yaşamda görülebilecek olay ve kişilere yer
vermek
Her an karşılaşılabilecek olaylardan yola çıkarak
kaleme almak
Q
Gerçekliği sanata özgü yöntemlerle yeniden yaratm
E) Yaşamı acı tatlı bütün yönleriyle romana aktarmak
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
4. Rifat Ilgaz'ın Kastamonu Lisesi Orta Kısmı, Muallim Mektebi anıları ile oğlu Aydın'ın Kabataş Lisesi anılarından oluşan Hababam Sınıfı'nda tipler kadar olaylar da gerçektir. Ne var ki Rıfat Ilgaz, bunları yaşamın gerçekliğinden sanatın gerçekliğine büründürerek.... romanlaştırmıştır. Bu gerçeklikle bir eğitim yergisi oluşturmuştur. Bu parçadaki "yaşamın gerçekliğinden sanatın gerçekliğine büründürerek romanlaştırmak" sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Süslü ve gösterişli sayılabilecek bir anlatımla kaleme almak B) Gerçek yaşamda görülebilecek olay ve kişilere yer vermek Her an karşılaşılabilecek olaylardan yola çıkarak kaleme almak Q Gerçekliği sanata özgü yöntemlerle yeniden yaratm E) Yaşamı acı tatlı bütün yönleriyle romana aktarmak
4.
1. Büyük yapıtlar tüm çağlara seslenebilen yapıtlardır.
II. Sanat eserleri tüm zamanlara tepeden bakabildiğinde
şaheser durumuna gelir.
III. Gerçek sanat yapıtlarının yazıldığı çağın dışına çıkıp
yeni çağlara seslenmesi gerekir.
IV. Çağının fotoğrafını en ince ayrıntısına kadar çekebilen
eserler başarıya ulaşmıştır.
V. Çağının tutsağı olan değil, çağları kendine tutsak ede-
bilen yapıtlar değerli sayılır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı
bir düşünce dile getirilmiştir?
A)
BY 11
C) III
IV
E)
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
4. 1. Büyük yapıtlar tüm çağlara seslenebilen yapıtlardır. II. Sanat eserleri tüm zamanlara tepeden bakabildiğinde şaheser durumuna gelir. III. Gerçek sanat yapıtlarının yazıldığı çağın dışına çıkıp yeni çağlara seslenmesi gerekir. IV. Çağının fotoğrafını en ince ayrıntısına kadar çekebilen eserler başarıya ulaşmıştır. V. Çağının tutsağı olan değil, çağları kendine tutsak ede- bilen yapıtlar değerli sayılır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir düşünce dile getirilmiştir? A) BY 11 C) III IV E)
7.
Hafta
Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen kar yağışı
nedeniyle yaşanan olumsuzlukların devlete şu ana
kadar ki toplam kaybı 50 milyon lirayı geçti.
Yukarıdaki cümleden çıkarılabilecek olan kesin
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kar yağışının sonraki haftalarda artarak devam
etmesi beklenmektedir.
B) Olumsuz hava şartlarıyla mücadele etmekte
devlet yetersiz kalmıştır.
C) Kar yağışı tüm yurdu aynı derecede etkilemiştir.
D) Kar yağışı bir hafta süreyle yurdu etkisi altına
almıştır.
E) Olumsuz hava koşulunun, bir süre daha devam
edeceği düşünülmektedir.
10
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
7. Hafta Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzlukların devlete şu ana kadar ki toplam kaybı 50 milyon lirayı geçti. Yukarıdaki cümleden çıkarılabilecek olan kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kar yağışının sonraki haftalarda artarak devam etmesi beklenmektedir. B) Olumsuz hava şartlarıyla mücadele etmekte devlet yetersiz kalmıştır. C) Kar yağışı tüm yurdu aynı derecede etkilemiştir. D) Kar yağışı bir hafta süreyle yurdu etkisi altına almıştır. E) Olumsuz hava koşulunun, bir süre daha devam edeceği düşünülmektedir. 10
34. Gazeteci: Şiirinizi nasıl tanımlamamızı istersiniz?
Şair: Benim şiirim somut ve gerçekçi bir şiirdir.
Gazeteci: Somut ve gerçekçi şiir derken...
Şair: Benim şiirlerim araçtır, toplumun hayatını
anlatmada.
Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki
şairin sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir?
A) Şiir, kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma
çabasıdır.
B) Bir şairin sesi, imgelerin dünyasına yaslandıkça
daha da gür çıkar.
Halkının soluğu olmamış bir şiir, bence her şey
olabilir ama şiir olamaz.
D) Nasırlı ellerin, kavruk yüzlü ırgatların yeri; rafine bir
sanat olan şiir değildir.
E) Şiir, insanın iç dünyasında açılımlar yapmalı; onun
ruh dünyasına bir şeyler katmalı.
3
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
34. Gazeteci: Şiirinizi nasıl tanımlamamızı istersiniz? Şair: Benim şiirim somut ve gerçekçi bir şiirdir. Gazeteci: Somut ve gerçekçi şiir derken... Şair: Benim şiirlerim araçtır, toplumun hayatını anlatmada. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki şairin sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir? A) Şiir, kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma çabasıdır. B) Bir şairin sesi, imgelerin dünyasına yaslandıkça daha da gür çıkar. Halkının soluğu olmamış bir şiir, bence her şey olabilir ama şiir olamaz. D) Nasırlı ellerin, kavruk yüzlü ırgatların yeri; rafine bir sanat olan şiir değildir. E) Şiir, insanın iç dünyasında açılımlar yapmalı; onun ruh dünyasına bir şeyler katmalı. 3
3
TYT/Türkçe
27. Hayatı boyunca dili kullanış biçiminden ve
kelimelerinden asla ödün vermeyen, devrimci
cümlelerin, yenilikçi şiirin hayranlık uyandıran dahisi
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin; 19. yüzyılın en büyük
şairi, modern Rus edebiyatının kurucusu ve en etkili
ekolüdür. Çok genç yaşta yakaladığı haklı başarı,
Çar Köyü Lisesindeki eğitimini tamamladıktan sonra
ivmelenerek artar. Ünü edebiyat çevrelerinde konuşulur,
dönemine başkaldıran yayımlanması imkansız şiirleri,
siyasal eleştirileri el yazmalarıyla çoğaltılarak yayılır ve
bunlar âdeta bomba etkisi yapar. Ruslan ve Ludmila'nın
yayımlanması ile de Rus edebiyat tarihinde yeni bir
döneme geçilmiş olur. Rus romantizminin ünlü şairi ve
Puşkin'in öğretmeni Vasili Jukovski, Puşkin'e gönderdiği
portresinin arkasına şu cümleyi yazar: "Kaybeden
öğretmenden, zaferi kazanan öğrencisine... Bu, klasik
akıma karşı Puşkin'in kazandığı zaferin kabulüdür.
Bu parçadan hareketle "Puşkin" hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öncü rol üstlendiği
B) Genç yaşta tanındığı
C) Biçeme önem verdiği
D Eserlerinde özlülüğü esas aldığı
E) Girdiği mücadeleden kazanarak çıktığı
B
B
28. Her şey birdenbire oldu! Türümüzün yeryüzündeki
la banlovan Kovid-19
Bir toplumun üyelen aram
eşgüdüm ve iyi niyetin to
ortaya atılmış bir kavram
Topluma, bir bankaya
bunun sonunda insank
inanip güvenider. ABC
çalışmalarda bu sosy
edilmiş ve bu azaime
olmaktayız. Bireysein
birbirini gözetmekte
uzaklaşıyor ve topl
sarsinti geçinyor.
yitip gittikçe bir dic
olmaktan çıkıyor.
en önemli serma-
Bu parçadan as
A) Güven duyg
yansımakta
B) Günümüzd
ön plana ç
C) ABD'de s
alt seviye
D) Toplumu
azalış 9
mel
yayını
E) Bireyse
olma s
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
3 TYT/Türkçe 27. Hayatı boyunca dili kullanış biçiminden ve kelimelerinden asla ödün vermeyen, devrimci cümlelerin, yenilikçi şiirin hayranlık uyandıran dahisi Aleksandr Sergeyeviç Puşkin; 19. yüzyılın en büyük şairi, modern Rus edebiyatının kurucusu ve en etkili ekolüdür. Çok genç yaşta yakaladığı haklı başarı, Çar Köyü Lisesindeki eğitimini tamamladıktan sonra ivmelenerek artar. Ünü edebiyat çevrelerinde konuşulur, dönemine başkaldıran yayımlanması imkansız şiirleri, siyasal eleştirileri el yazmalarıyla çoğaltılarak yayılır ve bunlar âdeta bomba etkisi yapar. Ruslan ve Ludmila'nın yayımlanması ile de Rus edebiyat tarihinde yeni bir döneme geçilmiş olur. Rus romantizminin ünlü şairi ve Puşkin'in öğretmeni Vasili Jukovski, Puşkin'e gönderdiği portresinin arkasına şu cümleyi yazar: "Kaybeden öğretmenden, zaferi kazanan öğrencisine... Bu, klasik akıma karşı Puşkin'in kazandığı zaferin kabulüdür. Bu parçadan hareketle "Puşkin" hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öncü rol üstlendiği B) Genç yaşta tanındığı C) Biçeme önem verdiği D Eserlerinde özlülüğü esas aldığı E) Girdiği mücadeleden kazanarak çıktığı B B 28. Her şey birdenbire oldu! Türümüzün yeryüzündeki la banlovan Kovid-19 Bir toplumun üyelen aram eşgüdüm ve iyi niyetin to ortaya atılmış bir kavram Topluma, bir bankaya bunun sonunda insank inanip güvenider. ABC çalışmalarda bu sosy edilmiş ve bu azaime olmaktayız. Bireysein birbirini gözetmekte uzaklaşıyor ve topl sarsinti geçinyor. yitip gittikçe bir dic olmaktan çıkıyor. en önemli serma- Bu parçadan as A) Güven duyg yansımakta B) Günümüzd ön plana ç C) ABD'de s alt seviye D) Toplumu azalış 9 mel yayını E) Bireyse olma s
Türk Dili ve Edebiyatı Testi
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış
gösterilmiştir?
A) Oktay Akbal, değerli birçok dünya klasiğini Türk-
çeye kazandıran yazardır.
B) Ağaçlardaki çiçekler meyveye dönünce ilaçlama
yapılmalıdır.
C) Birçoğunu, bahçede yapılan kıyafet balosuna davet
etmemişlerdi.
D) Sınavlar bitince bir ihtimal uzak bir yere tatile gide-
ceğim.
E) Dün akşam Ahmet'e ulaşamayınca bizi dört gözle
beklemiş.
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
Türk Dili ve Edebiyatı Testi 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? A) Oktay Akbal, değerli birçok dünya klasiğini Türk- çeye kazandıran yazardır. B) Ağaçlardaki çiçekler meyveye dönünce ilaçlama yapılmalıdır. C) Birçoğunu, bahçede yapılan kıyafet balosuna davet etmemişlerdi. D) Sınavlar bitince bir ihtimal uzak bir yere tatile gide- ceğim. E) Dün akşam Ahmet'e ulaşamayınca bizi dört gözle beklemiş.
2. Eleştirmen,
bir gözün ilk bakışta göremeyeceği, en
kuytu köşelere saklanmış güzellikleri arayıp bulur. Eserin
karanlık yerlerine tutar. Bunu yapabilmek için de
incelediği kişi, eser ya da konuyla ilgili çok kapsamlı bir
araştırma yapar, bilgiler toplar.
113
TUDI
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) sağlam-dürbün
B) özgün - kafa
sıradan - ışık
D) klasik - nefes
E) basit - ayna
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
2. Eleştirmen, bir gözün ilk bakışta göremeyeceği, en kuytu köşelere saklanmış güzellikleri arayıp bulur. Eserin karanlık yerlerine tutar. Bunu yapabilmek için de incelediği kişi, eser ya da konuyla ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapar, bilgiler toplar. 113 TUDI Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) sağlam-dürbün B) özgün - kafa sıradan - ışık D) klasik - nefes E) basit - ayna
Baki parçaya göre
rikali antropolog Paul Radin,
denili kabilesinden iki grup
ruptan köyün yapısını
n birbirlerinden çok farklı
sinr: Köy hayali bir çizgiyle
evleri, çizginin sağında
şka antropolog Claude
eder ve asıl sorunun
bun gerçeği bu kadar farklı
ma varır. Levi-Strauss
da yaşanan karmaşık
mesi gerektiğini öne
erde yaşayan insanların
kilerden
asına
AY
39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Montaigne'den üç yüzyıl sonra hemen her profesyonel
filozofu eleştiri yağmuruna tutan, neredeyse balyozuyla
felsefe yapan Nietzsche, konu Montaigne olunca onu
takdir etmekten geri durmaz. Onun, öz farkındalığını ve
doğal yanlarımızı gün yüzüne çıkarmasını pek önemser.
Montaigne için "Ruhların en hür olanı ve en kudretlisi!"
ifadelerini kullanır. Eğitimci Olarak Schopenhauer
kitabında da Schopenhauer'u Montaigne'den sonraki en
samimi filozof olarak nitelendirir. Nietzsche için Montaigne,
hasret duyulan bir hayat yaşamıştı. Ona göre, "Böyle bir
adamın yazmış olması, bu dünyada yaşamamın sevincini
artırdı."
A) Yalnız I
40. Bu parçadan yola çıkılarak Nietzsche'nin Montaigne
ile ilgili duyguları,
I. Yüceltme
II. Kıskançlık
III. Hayranlık
kavramlarından hangileri ile anlatılabilir?
D) I ve II
Türkçe
B) Yalnız II
e'nin hangi yönü
C) Yalnız III
E) I ve III
TYT
olarak almak zorunda olmayan wey
2. Cevaplar, cevap kajdan So
1.
Kök Türklerde Kapgan Kağan
boyların birer birer isyan etm
dönemlerde Çinliler de çeşit
sık isyana teşvik etmiştir. Ka
ileri gelenleri bu isyanlarla
için düşmanlan olan Çinile
bulamamıştır. Kapgan Kağ
bir Türk boyu olan Bayırk
öldürülmüştür.
Bu bilgilere bakılarak
ulaşılamaz?
A) Kapgan Kağan'in t
kuramadığına
B) Çinlilerin Türk de
çalıştığına
C) Yöneticilerin tut
etkili olduğuna
D) Kapgan Kağan
istediğine
E) Boylanın ilk Ta
zayıflamasın
2. Orta Çağ'da
atlarının hiz
hafifliği say
esnek olm
Müslüma
kabiliyeti
gören Ha
istemişt
Bu bilg
1. S
11.
ifad
A)
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
Baki parçaya göre rikali antropolog Paul Radin, denili kabilesinden iki grup ruptan köyün yapısını n birbirlerinden çok farklı sinr: Köy hayali bir çizgiyle evleri, çizginin sağında şka antropolog Claude eder ve asıl sorunun bun gerçeği bu kadar farklı ma varır. Levi-Strauss da yaşanan karmaşık mesi gerektiğini öne erde yaşayan insanların kilerden asına AY 39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Montaigne'den üç yüzyıl sonra hemen her profesyonel filozofu eleştiri yağmuruna tutan, neredeyse balyozuyla felsefe yapan Nietzsche, konu Montaigne olunca onu takdir etmekten geri durmaz. Onun, öz farkındalığını ve doğal yanlarımızı gün yüzüne çıkarmasını pek önemser. Montaigne için "Ruhların en hür olanı ve en kudretlisi!" ifadelerini kullanır. Eğitimci Olarak Schopenhauer kitabında da Schopenhauer'u Montaigne'den sonraki en samimi filozof olarak nitelendirir. Nietzsche için Montaigne, hasret duyulan bir hayat yaşamıştı. Ona göre, "Böyle bir adamın yazmış olması, bu dünyada yaşamamın sevincini artırdı." A) Yalnız I 40. Bu parçadan yola çıkılarak Nietzsche'nin Montaigne ile ilgili duyguları, I. Yüceltme II. Kıskançlık III. Hayranlık kavramlarından hangileri ile anlatılabilir? D) I ve II Türkçe B) Yalnız II e'nin hangi yönü C) Yalnız III E) I ve III TYT olarak almak zorunda olmayan wey 2. Cevaplar, cevap kajdan So 1. Kök Türklerde Kapgan Kağan boyların birer birer isyan etm dönemlerde Çinliler de çeşit sık isyana teşvik etmiştir. Ka ileri gelenleri bu isyanlarla için düşmanlan olan Çinile bulamamıştır. Kapgan Kağ bir Türk boyu olan Bayırk öldürülmüştür. Bu bilgilere bakılarak ulaşılamaz? A) Kapgan Kağan'in t kuramadığına B) Çinlilerin Türk de çalıştığına C) Yöneticilerin tut etkili olduğuna D) Kapgan Kağan istediğine E) Boylanın ilk Ta zayıflamasın 2. Orta Çağ'da atlarının hiz hafifliği say esnek olm Müslüma kabiliyeti gören Ha istemişt Bu bilg 1. S 11. ifad A)
36. Zenginlerin ozanları olduğu gibi Roma'da imparatorla-
rin da ozanları bulunur. 16. yüzyıl Fransa'sında sarayın
resmi ozanı olduğu geçer; bir sonraki yüzyılda yine
Fransa'da yazar ve ozan için onurun ve geçimin yolu
saraydır. Bu ozanların en iyilerine sarayda görevler de
verilir. Fransız Akademisi de bir başka bağımlılık kuru-
mudur. 18. yüzyılda bazı yazarların kısmi bir bağımsız-
lığa ulaştıkları ifade edilir ancak çoğunun belirli bir ko-
ruyucusu vardır. En büyüklerinin üstünlüğü efendileri-
ni kendileri seçmelerinden gelir. Fransız ihtilali'nin oluş-
masını hazırlayanlardan biri olan Voltaire dahi bir ara
bir efendi seçmiş ve ona yıllarca katlanmıştır.
Bu parçadan hareketle,
1. Sanatını üretmek ve geçim endişesi duymak iste-
meyen kimi sanatçılar çıkara dayalı ilişkiler kur-
muştur.
Sanatçının bağımsızlığımı kazanması, kimi toplum-
ların özgürlük anlayışına paralel bir değişim gös-
termiştir.
TYT 11
III. Avrupa'da sanat, sanatçıyı gözeten zengin bir çev-
renin ürünü olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
gorel
Dve Il
E) II ve III
C) Yalnız III
37. Toplumun belleğinde büyük bir efsane gibi yer edinmiş
bazı kişilerin hayatlarında birtakım ögelerin bulunması
mazlum"
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
36. Zenginlerin ozanları olduğu gibi Roma'da imparatorla- rin da ozanları bulunur. 16. yüzyıl Fransa'sında sarayın resmi ozanı olduğu geçer; bir sonraki yüzyılda yine Fransa'da yazar ve ozan için onurun ve geçimin yolu saraydır. Bu ozanların en iyilerine sarayda görevler de verilir. Fransız Akademisi de bir başka bağımlılık kuru- mudur. 18. yüzyılda bazı yazarların kısmi bir bağımsız- lığa ulaştıkları ifade edilir ancak çoğunun belirli bir ko- ruyucusu vardır. En büyüklerinin üstünlüğü efendileri- ni kendileri seçmelerinden gelir. Fransız ihtilali'nin oluş- masını hazırlayanlardan biri olan Voltaire dahi bir ara bir efendi seçmiş ve ona yıllarca katlanmıştır. Bu parçadan hareketle, 1. Sanatını üretmek ve geçim endişesi duymak iste- meyen kimi sanatçılar çıkara dayalı ilişkiler kur- muştur. Sanatçının bağımsızlığımı kazanması, kimi toplum- ların özgürlük anlayışına paralel bir değişim gös- termiştir. TYT 11 III. Avrupa'da sanat, sanatçıyı gözeten zengin bir çev- renin ürünü olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II gorel Dve Il E) II ve III C) Yalnız III 37. Toplumun belleğinde büyük bir efsane gibi yer edinmiş bazı kişilerin hayatlarında birtakım ögelerin bulunması mazlum"
Aşağıdakilerden
(A) Değer biçmek
C) Kabul etmek
18. Ebru, ipek, Tuna ve Anıl adlı dört arkadaş 1 dakikada kaç kelime okuyacaklarıyla ilgili bir yarışma yap
mıştır. Bu kişilerin okudukları kelime sayılarıyla ilgili bilinenler şunlardır:
✓
En az kelime okuyan kişi Tuna'dır.
✓
✓
Anıl'ın okuduğu kelime sayısı, İpek'in okuduğundan azdır.
Ebru, Anıl'ın okuduğu kelime sayısının yarısı kadar okuyabilmiştir.
Bu bilgilere göre dört arkadaşın okuduğu kelime sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden han
gisidir?
Kelime Sayısı
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ebru İpek Tuna Anil
Kelime Sayısı
C) 200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ebru Ipek Tuna Anil
AYRIN YAYINLARI
Kişiler
D) Uygun bulmak
Kişiler
10
Kelime Sayısı
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
11
Ebru İpek Tuna Anil
Kelime Sayısı
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Kişiler
Ebru İpek Tuna Anıl
Kişiler
Diğer sayfaya geçiniz.
Bur
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
Aşağıdakilerden (A) Değer biçmek C) Kabul etmek 18. Ebru, ipek, Tuna ve Anıl adlı dört arkadaş 1 dakikada kaç kelime okuyacaklarıyla ilgili bir yarışma yap mıştır. Bu kişilerin okudukları kelime sayılarıyla ilgili bilinenler şunlardır: ✓ En az kelime okuyan kişi Tuna'dır. ✓ ✓ Anıl'ın okuduğu kelime sayısı, İpek'in okuduğundan azdır. Ebru, Anıl'ın okuduğu kelime sayısının yarısı kadar okuyabilmiştir. Bu bilgilere göre dört arkadaşın okuduğu kelime sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden han gisidir? Kelime Sayısı 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ebru İpek Tuna Anil Kelime Sayısı C) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ebru Ipek Tuna Anil AYRIN YAYINLARI Kişiler D) Uygun bulmak Kişiler 10 Kelime Sayısı 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 11 Ebru İpek Tuna Anil Kelime Sayısı 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Kişiler Ebru İpek Tuna Anıl Kişiler Diğer sayfaya geçiniz. Bur
m veya
Vinys yse notalo.ll
Suburpob signed nabrhelebst
1splay 10
15. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresindeki
kloroplast ve mitokondrinin ortak özelliklerinden
biri değildir?
A) ATP sentezinin kemiosmozis ile gerçekleşmest
B) Enerji dönüşümünde görev almaları
C) Kendilerine özgü ribozomlarının olması
DY Kendilerine özgü DNA'larının olması
EXATP üretiminin oksidatif fosforilasyonla gerçekleşmesi
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
m veya Vinys yse notalo.ll Suburpob signed nabrhelebst 1splay 10 15. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresindeki kloroplast ve mitokondrinin ortak özelliklerinden biri değildir? A) ATP sentezinin kemiosmozis ile gerçekleşmest B) Enerji dönüşümünde görev almaları C) Kendilerine özgü ribozomlarının olması DY Kendilerine özgü DNA'larının olması EXATP üretiminin oksidatif fosforilasyonla gerçekleşmesi
14. Uçları burulmuş ince bıyıkları, alnının parlak genişliğini ortaya koyan, geriye taranmış gür
saçları ile herkesin beğenisini kazanmıştı.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
B) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)
C) Ünlü Daralması
D) Ünlü (Hece) Düşmesi
E) Ulama
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
14. Uçları burulmuş ince bıyıkları, alnının parlak genişliğini ortaya koyan, geriye taranmış gür saçları ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme) B) Ünsüz Değişimi (Yumuşama) C) Ünlü Daralması D) Ünlü (Hece) Düşmesi E) Ulama
A
7.
A
Türkçe
I. Hataları, onlardan ders alarak işleri daha doğru
yapmamızı sağlayan fırsatlar olarak görebiliriz.
II. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir
araştırma, hataların bazen işleri daha kötü hâle
getirebildiğini gösterdi.
Numaralanmış bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Aynı durumu farklı nedenlere bağlı olarak
açıklamaktadırlar.
B) Aynı konuyu farklı örnekler üzerinden ele alıp
pekiştirmektedirler.
Ai durumu olumlu ve olumsuz yönleriyle ele
almaktadırlar.
D) Aynı olaya yönelik birden fazla çözüm önerisi dile
getirmektedirler.
E) Aynı konunun geçmiş ve şimdiki durumunu
karşılaştırarak açıklamaktadırlar.
Honduig
Metaneteceb
Lise Türkçe
Cümlede Söz Konusu Olanlar
A 7. A Türkçe I. Hataları, onlardan ders alarak işleri daha doğru yapmamızı sağlayan fırsatlar olarak görebiliriz. II. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırma, hataların bazen işleri daha kötü hâle getirebildiğini gösterdi. Numaralanmış bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Aynı durumu farklı nedenlere bağlı olarak açıklamaktadırlar. B) Aynı konuyu farklı örnekler üzerinden ele alıp pekiştirmektedirler. Ai durumu olumlu ve olumsuz yönleriyle ele almaktadırlar. D) Aynı olaya yönelik birden fazla çözüm önerisi dile getirmektedirler. E) Aynı konunun geçmiş ve şimdiki durumunu karşılaştırarak açıklamaktadırlar. Honduig Metaneteceb