Soru:

6. B Osmanlı Devleti; 1517'de Misir ve Suriye'yi toprak- larına katmış, Mekke ve Medine gibi İslam dünyası- nin kutsal şehirleri

6.
B
Osmanlı Devleti; 1517'de Misir ve Suriye'yi toprak-
larına katmış, Mekke ve Medine gibi İslam dünyası-
nin kutsal şehirlerine de hâkim olmuştur.
A
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin
bu bölgeye yönelik politikalarından biri olduğu Y
savunu

6. B Osmanlı Devleti; 1517'de Misir ve Suriye'yi toprak- larına katmış, Mekke ve Medine gibi İslam dünyası- nin kutsal şehirlerine de hâkim olmuştur. A Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin bu bölgeye yönelik politikalarından biri olduğu Y savunulamaz? Y A) İslam dünyasının önderi olmak 1 B) Hukuk birliğini sağlamak N C) Ticaret yollarını denetim altına almak L A DH Hac yollarının güvenliğini sağlamak R E) Yeni vergi alanları kazanmak 1

Soru Çözümünü Göster