Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. bag E) Apolar kovalent bağ 1. S+H X 8- 8+ H A) X>y>z 8+ III. 8 HS+ H 8+ 8 H D) Z>x>y Dipol-dipol etkileşimi S+ Ho H 8 8+ 8+ H

6.
bag
E) Apolar kovalent
bağ
1.
S+H
X
8-
8+ H
A) X>y>z
8+
III.
8
HS+
H
8+
8
H
D) Z>x>y
Dipol-dipol
etkileşimi
S+
Ho
H
8
8+
8+
HS+
CHY
H
8+
II. 8+
Z
8
H-CI
apoca
H
8+
17 273 HCL
HU
dipolé
Apolar
kovalent bağ
B) z>y>x
H8+
H
y
8
Yukarıda aynı ortamda bulunan

6. bag E) Apolar kovalent bağ 1. S+H X 8- 8+ H A) X>y>z 8+ III. 8 HS+ H 8+ 8 H D) Z>x>y Dipol-dipol etkileşimi S+ Ho H 8 8+ 8+ HS+ CHY H 8+ II. 8+ Z 8 H-CI apoca H 8+ 17 273 HCL HU dipolé Apolar kovalent bağ B) z>y>x H8+ H y 8 Yukarıda aynı ortamda bulunan H₂O, HCI ve CH4 mole- küllerinin yoğun fazda molekülleri arasındaki etkin çekim kuvvetleri x, y ve z şeklinde gösterilmiştir. 8+ 8 H-CI Buna göre, moleküller arasındaki x, y ve z çekim kuvvet- lerinin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır? (1H, 6C, 80, 17CI) H 8+ C) x>z>y E) y >x> z 72