Soru:

6. Bir iklim hakkında bilgi elde edebilmek için önce- likle oranın doğal bitki örtüsüne bakılır. Aşağıda verilen bitki örtüsünde

6. Bir iklim hakkında bilgi elde edebilmek için önce-
likle oranın doğal bitki örtüsüne bakılır.
Aşağıda verilen bitki örtüsünden hangisi si-
cak ve nemli iklim bölgelerinde yetişir?
A) Stepler
B) Taygalar
C) Makiler
D) Yayvan yapraklı ormanlar
E) Alpin ça

6. Bir iklim hakkında bilgi elde edebilmek için önce- likle oranın doğal bitki örtüsüne bakılır. Aşağıda verilen bitki örtüsünden hangisi si- cak ve nemli iklim bölgelerinde yetişir? A) Stepler B) Taygalar C) Makiler D) Yayvan yapraklı ormanlar E) Alpin çayırlar 2014-c 5-D 6-E

Soru Çözümünü Göster