Soru:

6. Bir küpün kenar uzunluğuna göre, kesit alanı, hacim ve Kesit alanı grafikleri aşağıda verilmiştir. Hacim 4S S Kesit alanı 2a

6.
Bir küpün kenar uzunluğuna göre, kesit alanı, hacim ve
Kesit alanı
grafikleri aşağıda verilmiştir.
Hacim
4S
S
Kesit alanı
2a
1
Kenar
uzunluğu
1/2
0
Kesit alanı
Hacim
a
D) I ve II
|||
8V
2a
0
Hacim
a
||
Kenar
uzunluğu
2a
Buna göre bu grafiklerden hangile

6. Bir küpün kenar uzunluğuna göre, kesit alanı, hacim ve Kesit alanı grafikleri aşağıda verilmiştir. Hacim 4S S Kesit alanı 2a 1 Kenar uzunluğu 1/2 0 Kesit alanı Hacim a D) I ve II ||| 8V 2a 0 Hacim a || Kenar uzunluğu 2a Buna göre bu grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Kenar uzunluğu E) I, II ve III

Soru Çözümünü Göster