Madde ve Özellikleri Konusu Soruları

3.
Kütlesi m olan katı X cismine ait sıcaklık - isi grafiği
şekildeki gibidir.
C)
A) Sıcaklık
2T
T
A Sıcaklık
2T
Buna göre kütlesi 2m sıcaklığı T olan X cismi
Isıtıldığında sıcaklık
ISI grafiği aşağıdakiler-
den hangisidir?
3T ----
T
Sıcaklık
3Q
Q
3Q
Isı
Isı
3Q
1
B) Sicaklık
2T
T
2T
Isı
D) A Sıcaklık
E) A Sıcaklık
2T
#
T
2Q
T
5Q Isl
2Q 3Q
ut
Isı
5Q Isl
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
3. Kütlesi m olan katı X cismine ait sıcaklık - isi grafiği şekildeki gibidir. C) A) Sıcaklık 2T T A Sıcaklık 2T Buna göre kütlesi 2m sıcaklığı T olan X cismi Isıtıldığında sıcaklık ISI grafiği aşağıdakiler- den hangisidir? 3T ---- T Sıcaklık 3Q Q 3Q Isı Isı 3Q 1 B) Sicaklık 2T T 2T Isı D) A Sıcaklık E) A Sıcaklık 2T # T 2Q T 5Q Isl 2Q 3Q ut Isı 5Q Isl
6.
içi tamamen dolu metal küp eritilerek tamamı önceden hazır-
lanmış küre kalıbına dökülüyor.
Küre kalıbı; kürenin içi boş kalacak şekilde hazırlandığına
göre, yapılan ölçümler sonrası küp ve kürenin,
I. Kütle
II. Hacim
III. Özkütle
niceliklerinden hangileri farklı çıkar?
A) Yalnız II
B) Yalnız
D) I ve II
Et ve III
CHI ve III
B: 500
100
159
PALME
VAVINEVI
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
6. içi tamamen dolu metal küp eritilerek tamamı önceden hazır- lanmış küre kalıbına dökülüyor. Küre kalıbı; kürenin içi boş kalacak şekilde hazırlandığına göre, yapılan ölçümler sonrası küp ve kürenin, I. Kütle II. Hacim III. Özkütle niceliklerinden hangileri farklı çıkar? A) Yalnız II B) Yalnız D) I ve II Et ve III CHI ve III B: 500 100 159 PALME VAVINEVI
K
Sürtünmesiz yatay düzlemde
duran sonsuz uzunluktaki K, L
tellerinden i ve 31 akımları
geçiyor. Yatay düzlemdeki
yüklü X, Y, Z parçacıkları
şekildeki gibi atılıyor.
Buna göre, hangi parçacık-
ların yörüngesi doğrusal
olamaz?
A) Yalnız X
3,
x
6B
=bB
B) Yalnız Y
DVY ve Z
y
--12
H
63B
3160
93
ELX, Y, Z
*-=-=-=
L
C) Yalnız Z
1 = 2B
31
3i
= 16
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
K Sürtünmesiz yatay düzlemde duran sonsuz uzunluktaki K, L tellerinden i ve 31 akımları geçiyor. Yatay düzlemdeki yüklü X, Y, Z parçacıkları şekildeki gibi atılıyor. Buna göre, hangi parçacık- ların yörüngesi doğrusal olamaz? A) Yalnız X 3, x 6B =bB B) Yalnız Y DVY ve Z y --12 H 63B 3160 93 ELX, Y, Z *-=-=-= L C) Yalnız Z 1 = 2B 31 3i = 16
38. Taban ayrıtları 6 birim ve 8 birim olan dikdörtgenler
prizması şeklindeki depoda 2 birim yüksekliğinde su
bulunmaktadır.
X
Buna göre, bir ayrıtı 4 birim olan küp şeklindeki bir
demir blok depoya atıldığında suyun yüksekliği kaç
birim artar?
A) /
B) 5/55
4411
C) 2
11
D)
52
8(x+₂
E) 3
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
38. Taban ayrıtları 6 birim ve 8 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki depoda 2 birim yüksekliğinde su bulunmaktadır. X Buna göre, bir ayrıtı 4 birim olan küp şeklindeki bir demir blok depoya atıldığında suyun yüksekliği kaç birim artar? A) / B) 5/55 4411 C) 2 11 D) 52 8(x+₂ E) 3
7. Sabit sıcaklıktaki bir sıvının özkütlesiyle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?
A) Sivının hacmine bağlı değildir.
B) Değişmeyen madde miktarıdır.
C) Sıvının kütlesine bağlıdır.
D) Maddenin ortak özelliğidir.
E) SI'daki birimi g/cm³ tür. (kg/m³)
10. Bir b
tiğin
1. C
II. k
HT. F
nice
A) Y
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
7. Sabit sıcaklıktaki bir sıvının özkütlesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Sivının hacmine bağlı değildir. B) Değişmeyen madde miktarıdır. C) Sıvının kütlesine bağlıdır. D) Maddenin ortak özelliğidir. E) SI'daki birimi g/cm³ tür. (kg/m³) 10. Bir b tiğin 1. C II. k HT. F nice A) Y
P
1.
izl, cevap kâğıdının Fen
Kerem, özkütleleri sırasıyla d ve 3d olan türdeş vişne suyu
ile portakal suyunu kullanarak özdeş K ve L şişelerinde iki
ayrı homojen karışım hazırlıyor. Kerem; K şişesini, meyve
sularından eşit hacimde alarak, L şişesini ise eşit kütlede
alarak tamamen doldurmaktadır.
Buna göre,
1. K şişesindeki karışımda portakal suyunup kütlesi,
vişne suyununkinden fazladır.
II. L şişesindeki karışımda vişne suyunun hacmi,
portakal suyununkinden fazladır.
III. L şişesinde oluşan karışımın özkütlesi, vişne
suyunun özkütlesine daha yakındır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız H
B) I ve
istend
le u
D) II e III
M
dan
72
d
g
C) II ve III
E) I ve III
ve
Ben Yvon
3d
te
eşit
kütle
Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylarda ortaya nu
kuvvet çiftleri aşağıdaki
3.
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
P 1. izl, cevap kâğıdının Fen Kerem, özkütleleri sırasıyla d ve 3d olan türdeş vişne suyu ile portakal suyunu kullanarak özdeş K ve L şişelerinde iki ayrı homojen karışım hazırlıyor. Kerem; K şişesini, meyve sularından eşit hacimde alarak, L şişesini ise eşit kütlede alarak tamamen doldurmaktadır. Buna göre, 1. K şişesindeki karışımda portakal suyunup kütlesi, vişne suyununkinden fazladır. II. L şişesindeki karışımda vişne suyunun hacmi, portakal suyununkinden fazladır. III. L şişesinde oluşan karışımın özkütlesi, vişne suyunun özkütlesine daha yakındır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız H B) I ve istend le u D) II e III M dan 72 d g C) II ve III E) I ve III ve Ben Yvon 3d te eşit kütle Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylarda ortaya nu kuvvet çiftleri aşağıdaki 3.
24.
Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili olarak;
1. Elektromanyetik kuvvetler manyetik cisimlerin
birbirleriyle etkileşmesinde etkilidir.
II. Çekirdekteki tanecikler güçlü çekirdek kuvveti ile bir
arada tutulur.
III. Etkileşim halinde olan kütlelerden büyük olanın
uyguladığı kütle çekim kuvveti daha büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız ID) I ve IE) II ve III
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
24. Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili olarak; 1. Elektromanyetik kuvvetler manyetik cisimlerin birbirleriyle etkileşmesinde etkilidir. II. Çekirdekteki tanecikler güçlü çekirdek kuvveti ile bir arada tutulur. III. Etkileşim halinde olan kütlelerden büyük olanın uyguladığı kütle çekim kuvveti daha büyüktür. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız ID) I ve IE) II ve III
şabilir?
Yeşil mercimek
1. Yeşil mercimek - su
II. Zeytinyağı - kum
III. Toz şeker - kum
IV. Toz şeker - su
A)
✓
✓
Zeytinyağı
✓
Yukarıda bazı maddeler verilmiştir.
Buna göre, bu maddelerin oluşturduğu tablodaki karı-
şımların türü doğru ise (✓), yanlış ise (X) ile işaretlenirse
kutucukların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi
olur?
B)
Su
X
✓
✓
✓
Toz şeker
X
✓
Kum
Heterojen
Homojen
Heterojen
Homojen
D)
X
✓
X
✓
UĞUR
6.
115
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
şabilir? Yeşil mercimek 1. Yeşil mercimek - su II. Zeytinyağı - kum III. Toz şeker - kum IV. Toz şeker - su A) ✓ ✓ Zeytinyağı ✓ Yukarıda bazı maddeler verilmiştir. Buna göre, bu maddelerin oluşturduğu tablodaki karı- şımların türü doğru ise (✓), yanlış ise (X) ile işaretlenirse kutucukların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? B) Su X ✓ ✓ ✓ Toz şeker X ✓ Kum Heterojen Homojen Heterojen Homojen D) X ✓ X ✓ UĞUR 6. 115
Bir kaptaki suya kılcal boru batırıldığında, su boruda h
kadar
yükseliyor.
Buna göre;
5
su
Suya sofra tuzu eklenip karıştırılması,
II. su sıcaklığının değiştirilmesi,
III. kılcal borunun kesit alanının azaltılması
D) II ve III
işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması h
yüksekliğini değiştirir?
A Yalnız II
B) Yalnız III
E) I, II ve III
Off've t
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
Bir kaptaki suya kılcal boru batırıldığında, su boruda h kadar yükseliyor. Buna göre; 5 su Suya sofra tuzu eklenip karıştırılması, II. su sıcaklığının değiştirilmesi, III. kılcal borunun kesit alanının azaltılması D) II ve III işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması h yüksekliğini değiştirir? A Yalnız II B) Yalnız III E) I, II ve III Off've t
. Boşken kütlesi 40 gram olan silindir şeklindeki kap
su ile tamamen doldurulduğunda 200 gram geliyor,
Kütlesi 80 gram olan suda çözünmeyen katı K cismi
su dolu kaba yavaşça bırakılıyor. Bu durumda toplam
kütle 240 gram oluyor.
Boş
(A) 12/10
Su
160
B) 2)
Kap + su
Buna göre K cisminin özkütlesi kaç g/cm³ tür
(d: 1g/cm³)
Su
Msu-160
C) 5/5/20
80
Su
K
Kap + su + cisim
D) 3
E)
72
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
. Boşken kütlesi 40 gram olan silindir şeklindeki kap su ile tamamen doldurulduğunda 200 gram geliyor, Kütlesi 80 gram olan suda çözünmeyen katı K cismi su dolu kaba yavaşça bırakılıyor. Bu durumda toplam kütle 240 gram oluyor. Boş (A) 12/10 Su 160 B) 2) Kap + su Buna göre K cisminin özkütlesi kaç g/cm³ tür (d: 1g/cm³) Su Msu-160 C) 5/5/20 80 Su K Kap + su + cisim D) 3 E) 72
Şekil-l'deki O merkezli türdeş bir küre X, Y ve Z doğ-
rultularından kesilip Şekil - Il'deki gibi kesildikleri yü-
zeylerin üzerine konuluyor.
NY
2.-
Y.-
X---
Şekil -1
A) Dy > Dy > D₂
C) D₂ > Dy > Dx
090
Y
Şekil - Il
C
Cisimlerin son durumda dayanıklılıkları Dx, Dy ve
D₂ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nasıl-
dir?
X
C
Z
B) Dy > Dx > D₂
D) Dx > D₂ > Dy
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
Şekil-l'deki O merkezli türdeş bir küre X, Y ve Z doğ- rultularından kesilip Şekil - Il'deki gibi kesildikleri yü- zeylerin üzerine konuluyor. NY 2.- Y.- X--- Şekil -1 A) Dy > Dy > D₂ C) D₂ > Dy > Dx 090 Y Şekil - Il C Cisimlerin son durumda dayanıklılıkları Dx, Dy ve D₂ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nasıl- dir? X C Z B) Dy > Dx > D₂ D) Dx > D₂ > Dy
1. Bir damlalık yardımıyla madeni para üzerine su damlatıl-
maktadır.
Madeni para üzerinde kalabilen maksimum su miktarı;
I. paranın sıcaklığı,
11. suyun sıcaklığı, V
III. suya karıştırılan tuz miktarı
V
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
1. Bir damlalık yardımıyla madeni para üzerine su damlatıl- maktadır. Madeni para üzerinde kalabilen maksimum su miktarı; I. paranın sıcaklığı, 11. suyun sıcaklığı, V III. suya karıştırılan tuz miktarı V niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III C) I ve III E) I, II ve III 3.
-2-
4.
5.
Bir sıvı içerisinde şekildeki gibi dengede kalan K, L ci-
simlerine sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri
eşit olduğuna göre,
K
L cisminin özkütlesi K cisminin özkütlesinden büyüktür.
II Cisimlerin batan hacimleri eşittir.
Hí. K cisminin kütlesi L cisminin katlesinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
N
K
D) I ve III
T₂
B) Yalnız II
T>Tolduğuna göre,
E) II ve H
Cive Il
Özkütleleri dx, dy, dz olan X, Y, Z
cisimleri bir sıvı içerisinde şekildeki
gibi dengede kaldığında iplerde
oluşan gerilme kuvvetleri T₁, T₂
oluyor.
11
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
-2- 4. 5. Bir sıvı içerisinde şekildeki gibi dengede kalan K, L ci- simlerine sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre, K L cisminin özkütlesi K cisminin özkütlesinden büyüktür. II Cisimlerin batan hacimleri eşittir. Hí. K cisminin kütlesi L cisminin katlesinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I N K D) I ve III T₂ B) Yalnız II T>Tolduğuna göre, E) II ve H Cive Il Özkütleleri dx, dy, dz olan X, Y, Z cisimleri bir sıvı içerisinde şekildeki gibi dengede kaldığında iplerde oluşan gerilme kuvvetleri T₁, T₂ oluyor. 11
eki gibi r,
su düzeyi
O
SU
yer
da su
suyun
45
1
1
I
1
I
9.
ma
3
Şekil I'deki taban yarıçapı r, yüksekliği 3r olan X silindiri
ile r yarıçaplı Y küresi 496 cm seviyesine kadar su ile
dolu olan Şekil Il'deki dereceli silindirik kaba atılıyor.
h = 3r
X
45 bly old
Şekil I
005)
B).
3
-r..
2
600 cm
C) 2
3
3
496 cm
OUT
Şekil II
005
3
Son durumda su seviyesi 600 cm³ düzeyine çıktığı-
na göre, r yarıçapı kaç cm'dir?
(π = 3 alınız.)
A) 1
SU
D) -2/20
ne nia
E) 9
yer
Kafa Dengi
wwwx
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
eki gibi r, su düzeyi O SU yer da su suyun 45 1 1 I 1 I 9. ma 3 Şekil I'deki taban yarıçapı r, yüksekliği 3r olan X silindiri ile r yarıçaplı Y küresi 496 cm seviyesine kadar su ile dolu olan Şekil Il'deki dereceli silindirik kaba atılıyor. h = 3r X 45 bly old Şekil I 005) B). 3 -r.. 2 600 cm C) 2 3 3 496 cm OUT Şekil II 005 3 Son durumda su seviyesi 600 cm³ düzeyine çıktığı- na göre, r yarıçapı kaç cm'dir? (π = 3 alınız.) A) 1 SU D) -2/20 ne nia E) 9 yer Kafa Dengi wwwx
99
(sin37° = 0,6, cos 37° = 0,8)
90N
Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sis-
temde makaraların ağırlıkları P'dir.
Sistem F kuvvetiyle dengelendiğine göre,
F kuvveti kaç P'dir?
þ o o o o o
kuvvetler
Sürtünmeler gut
103
* 12/13
C
M noktasınd
deş çubuk h
K cisminin
çubuğun
104
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
99 (sin37° = 0,6, cos 37° = 0,8) 90N Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sis- temde makaraların ağırlıkları P'dir. Sistem F kuvvetiyle dengelendiğine göre, F kuvveti kaç P'dir? þ o o o o o kuvvetler Sürtünmeler gut 103 * 12/13 C M noktasınd deş çubuk h K cisminin çubuğun 104
KONU TESTİ
7. Eşit karelere ayrılmış sür-
tünmesiz yalıtkan yatay
düzlemde elektrik yükleri 9₁
q₁ ve q₂ olan noktasal ci-
simlerin +q yüküne uygu-
ladıkları bileşke elektrik-
sel kuvvet vektörü
şekildeki gibidir.
91
Buna göre,
A)
5/3
92
B)
42
oranı kaçtır?
3
C) 1
+q
D)
92
23
H
E)
10.
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
KONU TESTİ 7. Eşit karelere ayrılmış sür- tünmesiz yalıtkan yatay düzlemde elektrik yükleri 9₁ q₁ ve q₂ olan noktasal ci- simlerin +q yüküne uygu- ladıkları bileşke elektrik- sel kuvvet vektörü şekildeki gibidir. 91 Buna göre, A) 5/3 92 B) 42 oranı kaçtır? 3 C) 1 +q D) 92 23 H E) 10.