Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Madde ve Özellikleri Konusu Soruları

Yatay
-r (Yatay)
e A alanı küçüldüğü-
d=m
28
4.
FT
aboratuvarda deney yapan bir grup öğrenci dereceli kaba koy-
dukları sıvının özkütlesinin nelere bağlı olduğunu araştırmak-
tadır.
Buna göre, öğrenciler;
1.
kaptaki sıvının kütlesini azaltma,
II.
sıvının sıcaklığını arttırma,
III. sıvıyı daha büyük dereceli kaba boşaltma
med
işlemlerinden hangilerini tek başına yaptığında sıvının öz-
kütlesi değişir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalniz II
E) I, II ve III
C) I ve
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
Yatay -r (Yatay) e A alanı küçüldüğü- d=m 28 4. FT aboratuvarda deney yapan bir grup öğrenci dereceli kaba koy- dukları sıvının özkütlesinin nelere bağlı olduğunu araştırmak- tadır. Buna göre, öğrenciler; 1. kaptaki sıvının kütlesini azaltma, II. sıvının sıcaklığını arttırma, III. sıvıyı daha büyük dereceli kaba boşaltma med işlemlerinden hangilerini tek başına yaptığında sıvının öz- kütlesi değişir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalniz II E) I, II ve III C) I ve
7.
10 cm yarıçaplı 4 küresel katı cismin tam olarak sığdı-
rilabildiği bir kutunun hacmi en az kaç litredir?
Gelin A) 12
D) 24
B) 16C) 20
sbruğblicisvd raielo fid feux m
Joviast ve ebritmos V nes BUJAN
m
18E) 32
V
nom
-nad nebieln hoy abracelsö himals oop snuá
20.
se-Asislo riae pli laip
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
7. 10 cm yarıçaplı 4 küresel katı cismin tam olarak sığdı- rilabildiği bir kutunun hacmi en az kaç litredir? Gelin A) 12 D) 24 B) 16C) 20 sbruğblicisvd raielo fid feux m Joviast ve ebritmos V nes BUJAN m 18E) 32 V nom -nad nebieln hoy abracelsö himals oop snuá 20. se-Asislo riae pli laip
9. Eşit hacimli K ve L cisimleri
ağırlığı ve sürtünmesi önem-
siz makaralardan oluşan sis-
temde şekildeki gibi denge-
dedir.
Cisimlerin ağırlıkları sıra-
sıyla 6P ve P olduğuna
göre sıvının özkütlesi K
ninkinin kaç katıdır?
25
A) ²/2
B)
12
C)
3|5
SIVI
van
O
D)
2/3
E)
34
bry
bry
bry
bry
bry
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
9. Eşit hacimli K ve L cisimleri ağırlığı ve sürtünmesi önem- siz makaralardan oluşan sis- temde şekildeki gibi denge- dedir. Cisimlerin ağırlıkları sıra- sıyla 6P ve P olduğuna göre sıvının özkütlesi K ninkinin kaç katıdır? 25 A) ²/2 B) 12 C) 3|5 SIVI van O D) 2/3 E) 34 bry bry bry bry bry
5.
0
S3
Kütle
1
Hacim
even
miberi-olrül runnslive
Özkütle
CHILD
0
Hacim
D) I ve III
0
B) Yalnız II
Kütle
naby Yukarıda verilen grafiklerden hangisi sıcaklığı sabit tu-
tulan bir sıvıya ait olabilir? dipende ebajoen lige
Trulo b pa
A) Yalnız I
|||
E) II ve III
Hacim
C) I ve II
FİZİK
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
5. 0 S3 Kütle 1 Hacim even miberi-olrül runnslive Özkütle CHILD 0 Hacim D) I ve III 0 B) Yalnız II Kütle naby Yukarıda verilen grafiklerden hangisi sıcaklığı sabit tu- tulan bir sıvıya ait olabilir? dipende ebajoen lige Trulo b pa A) Yalnız I ||| E) II ve III Hacim C) I ve II FİZİK
asal potan
inin bir kıs
ilin verim
tasar-
HIZ DEN
ALIMLERI
siti şekildeki gibi belirtilen bir boş kap içerisine d özkütleli
á bardak sıvı doldurulduğunda kap tabanandaki sıvı basın-
CI P olmaktadır.
Buna göre;
to
7 Aşağıda verilen nicelikler arasindan skaler ni
seçilerek bir grup oluşturulursa hangisi grubu
kalır?
A) Kütle
1.
kaba d özkütleli üç bardak sıvı ilave etmek,
II. kaba 1,3 d özkütleli iki bardak sivi ilave etmek, 2b
III. d özkütleli iki bardak sıvı ilave etmek
B) Yalnız II
3
D) II ve III
C) I ve Il
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa kap tabanin-
daki sıvı basıncı 2P olabilir?
P=
(Kaptan sıvı taşmamaktadır.)
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Eper
Dlyme
ET B
8. Limon kolonyası ha
minde bulunan
grafiği ile göste
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
asal potan inin bir kıs ilin verim tasar- HIZ DEN ALIMLERI siti şekildeki gibi belirtilen bir boş kap içerisine d özkütleli á bardak sıvı doldurulduğunda kap tabanandaki sıvı basın- CI P olmaktadır. Buna göre; to 7 Aşağıda verilen nicelikler arasindan skaler ni seçilerek bir grup oluşturulursa hangisi grubu kalır? A) Kütle 1. kaba d özkütleli üç bardak sıvı ilave etmek, II. kaba 1,3 d özkütleli iki bardak sivi ilave etmek, 2b III. d özkütleli iki bardak sıvı ilave etmek B) Yalnız II 3 D) II ve III C) I ve Il işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa kap tabanin- daki sıvı basıncı 2P olabilir? P= (Kaptan sıvı taşmamaktadır.) A) Yalnız I E) I, II ve III B) Eper Dlyme ET B 8. Limon kolonyası ha minde bulunan grafiği ile göste
7.
Süreyya Hanım, yıkadığı özdeş iki servis tabağını kuru-
lamadan birini diğerinin üzerine koyuyor. Tabakları bir-
birinden ayırmadan tabakların üzerindeki suların akma-
si için mutfak tezgahının kenarında duvara yaslıyor.
1. tabak
2. tabak
Yeterlilik Testi
Mutfak
tezgahı
Tabakların dış kısımlarındaki suların tamamen tabakla-
ri terkedip tezgahta biriktiğini görüyor ve tabakları ol-
duğu yerden alarak birbirinden ayırıyor. Fakat tabak-
ların arasındaki suların tamamen akmadığını görüyor.
Süreyya Hanım, bu olayı,
1. Suyun tabaklar arasında akmadan kalması kılcallık
olayının bir sonucudur.
Duvar
II. Tabakların dış yüzeyindeki suların akıp tezgah üze-
rinde birikmesi yer çekimi kuvveti etkisi ile olmuş-
tur.
A) Yalnız II
11. Duvara dayadığım tabaklar sürtünme kuvveti nede
ni ile kaymadan dengede kalabilmiştir.
şeklinde yorumluyor.
D) II ve III
Buna göre, Süreyya Hanım'ın hangi yorumlarının
doğru olduğu söylenebilir?
B) Yalnız I
EXI, II ve III
Cve
Cavit
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
7. Süreyya Hanım, yıkadığı özdeş iki servis tabağını kuru- lamadan birini diğerinin üzerine koyuyor. Tabakları bir- birinden ayırmadan tabakların üzerindeki suların akma- si için mutfak tezgahının kenarında duvara yaslıyor. 1. tabak 2. tabak Yeterlilik Testi Mutfak tezgahı Tabakların dış kısımlarındaki suların tamamen tabakla- ri terkedip tezgahta biriktiğini görüyor ve tabakları ol- duğu yerden alarak birbirinden ayırıyor. Fakat tabak- ların arasındaki suların tamamen akmadığını görüyor. Süreyya Hanım, bu olayı, 1. Suyun tabaklar arasında akmadan kalması kılcallık olayının bir sonucudur. Duvar II. Tabakların dış yüzeyindeki suların akıp tezgah üze- rinde birikmesi yer çekimi kuvveti etkisi ile olmuş- tur. A) Yalnız II 11. Duvara dayadığım tabaklar sürtünme kuvveti nede ni ile kaymadan dengede kalabilmiştir. şeklinde yorumluyor. D) II ve III Buna göre, Süreyya Hanım'ın hangi yorumlarının doğru olduğu söylenebilir? B) Yalnız I EXI, II ve III Cve Cavit
$3
12
2.
Buna göre, bu siviya ait özkütle - kütle grafiği aşağıda-
kilerden hangisi gibi olabilir? nalo mo 8 iqsons St
sid blebribleg tibmille nalo mo à iqeoney nedet ,us penub
Voloxobeda!
A)
Özkütle
B) Özkütle
st (3
Bir sıvının önce sıcaklığı artırılıyor, daha sonra sabit tutulu-
yor.
C)
Dona
LH
0
0
8"
unde
or (0
Özkütle
all me noto Prolo
UB Joyulo p 08S
aoyuls
8(0
Kütle
Kütle
0
0
D) Özkütle
A (A
Kütle
Kütle
boltosos.
E) Özkütle od rislo g 08 lastix ET
bruğublunublob
oli leivia i oglą
Kütle
Bu
gis
A)
ell ve m
nelo m
HV12 NE
8,0 (3
5. Ö
b
ģ
nebeb
-lôd n
-Dy
E
C
as (3
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
$3 12 2. Buna göre, bu siviya ait özkütle - kütle grafiği aşağıda- kilerden hangisi gibi olabilir? nalo mo 8 iqsons St sid blebribleg tibmille nalo mo à iqeoney nedet ,us penub Voloxobeda! A) Özkütle B) Özkütle st (3 Bir sıvının önce sıcaklığı artırılıyor, daha sonra sabit tutulu- yor. C) Dona LH 0 0 8" unde or (0 Özkütle all me noto Prolo UB Joyulo p 08S aoyuls 8(0 Kütle Kütle 0 0 D) Özkütle A (A Kütle Kütle boltosos. E) Özkütle od rislo g 08 lastix ET bruğublunublob oli leivia i oglą Kütle Bu gis A) ell ve m nelo m HV12 NE 8,0 (3 5. Ö b ģ nebeb -lôd n -Dy E C as (3
5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta X cismi su
içerisinde dengededir.
Su
Su içerisine biraz tuz atılıp tuzun suda çözün-
mesi sağlanırsa ilk duruma göre;
1. X cisminin su içindeki hacmi azalır!
X cismine etki eden kaldırma kuvveti artar.
III Kaptaki şu yüksekliği azalır.
yargılarından hangileri doğru olur? (Çözünen
tuz suyun hasmini artırmıyor.)
AYalnız I B) Yalnız III
Olive in fil
C) I ve III
E) II ve III
7.
Kla
me
tell
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta X cismi su içerisinde dengededir. Su Su içerisine biraz tuz atılıp tuzun suda çözün- mesi sağlanırsa ilk duruma göre; 1. X cisminin su içindeki hacmi azalır! X cismine etki eden kaldırma kuvveti artar. III Kaptaki şu yüksekliği azalır. yargılarından hangileri doğru olur? (Çözünen tuz suyun hasmini artırmıyor.) AYalnız I B) Yalnız III Olive in fil C) I ve III E) II ve III 7. Kla me tell
12. Birbirine türdeş olarak karışabilen X, Y ve Z sıvılarının küt-
le - hacim grafikleri şekildeki gibidir.
Kütle
Z
la uğubnulud nnslivcud xeb
ibidig ble
M
Y sie i
Karışım hibril
Bu sıvılarla aynı sıcaklıkta yapılan karışıma ait özküt-
le grafiği kesikli olarak verildiğine göre, bu karışım;
I. X ile Y
II. Y ile Z
16inu. Se
III. X ile Z
hangi sıvılarla yapılmış olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
Hacim
B) Yalnız II
tid nnolivi2
biabhissis
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
12. Birbirine türdeş olarak karışabilen X, Y ve Z sıvılarının küt- le - hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kütle Z la uğubnulud nnslivcud xeb ibidig ble M Y sie i Karışım hibril Bu sıvılarla aynı sıcaklıkta yapılan karışıma ait özküt- le grafiği kesikli olarak verildiğine göre, bu karışım; I. X ile Y II. Y ile Z 16inu. Se III. X ile Z hangi sıvılarla yapılmış olabilir? A) Yalnız I D) II ve III Hacim B) Yalnız II tid nnolivi2 biabhissis E) I, II ve III C) I ve II
5.
1. Bulunduğu kabın şeklini alma
II. Bulunduğu kabin hacmine eşit hacimde olma
Ill. Belirli bir şekle sahip olmama
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sıvı ve gazlar
için ortaktır?
A) Yalnız 1
D) II ve III
B) Yalnız Ill
E) I, II ve ill
C) I ve Il
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
5. 1. Bulunduğu kabın şeklini alma II. Bulunduğu kabin hacmine eşit hacimde olma Ill. Belirli bir şekle sahip olmama Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sıvı ve gazlar için ortaktır? A) Yalnız 1 D) II ve III B) Yalnız Ill E) I, II ve ill C) I ve Il
TYT/Fen Bilimleri
5. Aynı sıcaklıktaki K ve L sıvılarından K Sivisi cami
ıslatırken, L SIVISi camı islatmamaktadır.
Camdan yapılmış özdeş iki kılcal boru, camdan
yapılmış özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvılarına
daldırılıyor.
Buna göre, kılcal borulardaki ve kaplardaki sıvıların
görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
B)
C)
D)
K SIVISI
K SIVISI
K SIVISI
K SIVISI
K SIVISI
L SIVISI
L SIVISI
L SIVISI
L SIVISI
L SIVISI
ELİT KARMA
6.
a
A
7. Or
bir
ay
dü
için
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
TYT/Fen Bilimleri 5. Aynı sıcaklıktaki K ve L sıvılarından K Sivisi cami ıslatırken, L SIVISi camı islatmamaktadır. Camdan yapılmış özdeş iki kılcal boru, camdan yapılmış özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvılarına daldırılıyor. Buna göre, kılcal borulardaki ve kaplardaki sıvıların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? B) C) D) K SIVISI K SIVISI K SIVISI K SIVISI K SIVISI L SIVISI L SIVISI L SIVISI L SIVISI L SIVISI ELİT KARMA 6. a A 7. Or bir ay dü için
1.
izi, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılar
Bir cismin kendisi ile aynı boyuttaki farklı cisimlere
göre;
I. yük taşımaya karşı dayanıklı olması,
II. daha esnek olması,
III. daha ağır olması
özelliklerinden hangileri cismin özkütlesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
1. izi, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılar Bir cismin kendisi ile aynı boyuttaki farklı cisimlere göre; I. yük taşımaya karşı dayanıklı olması, II. daha esnek olması, III. daha ağır olması özelliklerinden hangileri cismin özkütlesi ile ilgilidir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
Dayanıklılık & Tu
Bir kılcal borunun sıvı içindeki konumu şekil-
deki gibidir.
Buna göre,
6.
1. Boruyu bir miktar yukarıya çekmek
II. Kesit alanı daha küçük bir boru kullan-
mak
III. Sıvıyı Isıtmak
İşlemlerinden hangileri yapılırsa h sıvı yüksekliği kesinlik-
le artar?
A) Yalnız I
D) I've II
B) Yalnız II
H₂
E) II ve III
SIVI
C) Yalnız III
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
Dayanıklılık & Tu Bir kılcal borunun sıvı içindeki konumu şekil- deki gibidir. Buna göre, 6. 1. Boruyu bir miktar yukarıya çekmek II. Kesit alanı daha küçük bir boru kullan- mak III. Sıvıyı Isıtmak İşlemlerinden hangileri yapılırsa h sıvı yüksekliği kesinlik- le artar? A) Yalnız I D) I've II B) Yalnız II H₂ E) II ve III SIVI C) Yalnız III
A
5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta X cismi su
içerisinde dengededir.
A
Su
1. X cisminin su içindeki hacmi azalır.
II. X cismine etki eden kaldırma kuvveti artar.
III. Kaptaki su yüksekliği azalır.
Su içerisine biraz tuz atılıp tuzun suda çözün-
mesi sağlanırsa ilk duruma göre;
1200
ad jaebb
bobien
Inenst
PS (2
A) Yalnız Iqsy B) Yalnız III b C) I ve III
86 (0
D) II ve III
E) I, II ve III
EI
yargılarından hangileri doğru olur? (Çözünen
tuz suyun hacmini artırmıyor.)
A
(3)
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
A 5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta X cismi su içerisinde dengededir. A Su 1. X cisminin su içindeki hacmi azalır. II. X cismine etki eden kaldırma kuvveti artar. III. Kaptaki su yüksekliği azalır. Su içerisine biraz tuz atılıp tuzun suda çözün- mesi sağlanırsa ilk duruma göre; 1200 ad jaebb bobien Inenst PS (2 A) Yalnız Iqsy B) Yalnız III b C) I ve III 86 (0 D) II ve III E) I, II ve III EI yargılarından hangileri doğru olur? (Çözünen tuz suyun hacmini artırmıyor.) A (3)
I_ Ft = 6
2Vdg = 6
14
lir
Kütlesi m olan türdeş ve eşit bölmeli X cismi d yogun-
luklu sive içerisinde Şekil-I'deki gibi dengedir
Fe
*
7
d
2
6
F₂ i C
[2006
Şekil-1
-3V.3dg+9= ?
64.dg
36+y=6 J
26
B17
bis
30x
Sekil-li
isselers
X cismi 3d yoğunluklu siviya bırakılıp üzerine Y cismi
konulduğunda Şekil-Il deki gibi dengede kaldığına
göre Y cisminin kütlesi kaç midir?
G
X
E) 6
Fy
2=J+G
3+6
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
I_ Ft = 6 2Vdg = 6 14 lir Kütlesi m olan türdeş ve eşit bölmeli X cismi d yogun- luklu sive içerisinde Şekil-I'deki gibi dengedir Fe * 7 d 2 6 F₂ i C [2006 Şekil-1 -3V.3dg+9= ? 64.dg 36+y=6 J 26 B17 bis 30x Sekil-li isselers X cismi 3d yoğunluklu siviya bırakılıp üzerine Y cismi konulduğunda Şekil-Il deki gibi dengede kaldığına göre Y cisminin kütlesi kaç midir? G X E) 6 Fy 2=J+G 3+6
11
28
Buna göre F kuvveti etki ettiği sürece römorka ait;
I. hız,
II. ivme,
III. kinetik enerji
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
in anu
E) I, II ve III
4. Aynı şartlardaki maddelerin ayırtedici özellikleri ile
ilgili konuyu örneklendirme çalışması yapan Emine
öğretmen öğrencilerini ikili gruplar yapıp,
C) I ve III
1. Esma ve Sena'ya 3 farklı maddeyi verip kütle ve
hacimlerini söyleyerek özkütle değerlerini
bulmalarını istiyor.
II. Tarık ve Berk'e 3 farklı sıvı verip bu sıvıların
kaynama noktalarını tespit etmelerini istiyor.
D) II ve III
III. Murat ve Sibel'e ise ilk boyları aynı olan 3 farklı
çubuk verip bu çubukların sıcaklıklarını eşit miktar
arttırıp uzama miktarlanını ölçmelerini istiyor.
Buna göre hangi gruplardaki öğrenciler kendilerine
verilen maddelerin aynı madde olup olmadıklarına
karar verebilirler?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Buna
hangi
A) Ya
6.
EF
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
11 28 Buna göre F kuvveti etki ettiği sürece römorka ait; I. hız, II. ivme, III. kinetik enerji niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III in anu E) I, II ve III 4. Aynı şartlardaki maddelerin ayırtedici özellikleri ile ilgili konuyu örneklendirme çalışması yapan Emine öğretmen öğrencilerini ikili gruplar yapıp, C) I ve III 1. Esma ve Sena'ya 3 farklı maddeyi verip kütle ve hacimlerini söyleyerek özkütle değerlerini bulmalarını istiyor. II. Tarık ve Berk'e 3 farklı sıvı verip bu sıvıların kaynama noktalarını tespit etmelerini istiyor. D) II ve III III. Murat ve Sibel'e ise ilk boyları aynı olan 3 farklı çubuk verip bu çubukların sıcaklıklarını eşit miktar arttırıp uzama miktarlanını ölçmelerini istiyor. Buna göre hangi gruplardaki öğrenciler kendilerine verilen maddelerin aynı madde olup olmadıklarına karar verebilirler? A) Yalnız I B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II Diğer sayfaya geçiniz. Buna hangi A) Ya 6. EF