Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6. Bir nazenin bana gel eyledi Varmasam incinir varsam incinir Beyaz gerdanından ince belinden Sarmasam incinir sarsam incinir B

6. Bir nazenin bana gel eyledi
Varmasam incinir varsam incinir
Beyaz gerdanından ince belinden
Sarmasam incinir sarsam incinir
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Dönüşlü çatılı fiillere yer verilmiştir.
B) Zamire yer verilm

6. Bir nazenin bana gel eyledi Varmasam incinir varsam incinir Beyaz gerdanından ince belinden Sarmasam incinir sarsam incinir Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Dönüşlü çatılı fiillere yer verilmiştir. B) Zamire yer verilmiştir. C) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. D) Belgisiz sifat kullanılmıştır. E) Ad tamlamasına yer verilmiştir.